समितिवार किसान विवरण की जानकारी
जिला :-बीजापुर
दिनांक :- 08/06/2023
(मात्रा (क्विंटल में) एव राशि (रू.में)
क्र.समिति/उपार्जनकेन्द्र कुल भुगतानऋण वसुली की राशीशुध्द भुगतानधान मोटाधान पतलाधान सरनाकुल धान
1आवापल्‍ली /आवापल्‍ली 100070632.0016137246.0083933386.0051582.800.000.0051582.80
2इलमिडी/इलमिडी43077312.005556517.0037520795.0022204.800.000.0022204.80
3उसूर/उसूर75905216.004772827.0071132389.0039126.400.000.0039126.40
4कुटरू /कुटरू 60916776.0015228829.3445687946.6631400.400.000.0031400.40
5गंगालूर/गंगालूर74366408.0030148115.0044218293.0038333.200.000.0038333.20
6गुदमा/गुदमा27058344.006290572.0020767772.0013947.600.000.0013947.60
7चेरपल्‍ली /चेरपल्‍ली 83492944.0039328983.0044163961.0043037.600.000.0043037.60
8जॉगला/जॉगला63271160.0015398255.0047872905.0032614.000.000.0032614.00
9तारलागुडा/भद्राकाली12699240.006172555.006526685.006546.000.000.006546.00
10तोयनार/तोयनार47969216.0021563934.1026405281.9024726.400.000.0024726.40
11धनोरा /धनोरा 59075328.0026008648.0033066680.0030451.200.000.0030451.20
12नैमेउ /नैमेउ 87084272.0028801968.0058282304.0044888.800.000.0044888.80
13नेलसनार /नेलसनार 42984016.0015800862.0027183154.0021930.40224.000.0022154.40
14बारेगुडा/बारेगुडा79853504.0032913922.0046939582.0041161.600.000.0041161.60
15बासागुड़ा/बासागुड़ा127511704.0019382450.00108129254.0065641.2085.600.0065726.80
16बीजापुर/बीजापुर 48957840.0015729700.0033228140.0025236.000.000.0025236.00
17भैरमगड /भैरमगड 29871344.008040468.0021830876.0015397.600.000.0015397.60
18भोपाल पटनम/भोपाल पटनम27047480.0014836777.0012210703.0013942.000.000.0013942.00
19भोपाल पटनम/रूद्रारम18353176.008883675.009469501.009460.400.000.009460.40
20मददेड/कोंगूपल्ली60056968.0018668721.0041388247.0030957.200.000.0030957.20
21मददेड/मददेड66363520.0019277246.0047086274.0034208.000.000.0034208.00
योग1235986400368942270.44867044129.56636793.6309.60637103.2