किसानवार धान खरीदी का विवरण
जिला:- राजनांदगांव सोसायटी:- खुर्सीपार (खुज्‍जी) उपार्जन केन्द्र:- खुर्सीपार  
   
मूल्य रूपये में एवं वजन क्विंटल में
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान नही बनाया गया है |
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान बनाया जा चुका है |
क्रमांक किसान का क्रमांक किसान का नाम पिता/पति का नाम खरीदी दिनांक कुल भुगतानधान मोटाधान पतला धान सरना कुल धान
1 FC4200170150036 श्रवण कुमारहिरसिंग19/01/202233368.000.000.0017.2017.20
2 FC4200170150036 श्रवण कुमारहिरसिंग19/01/202217248.000.008.800.008.80
3 TF4200170102290fagaram bhandariपूरण लाल07/12/20217056.000.003.600.003.60
4 TF4200170102271GEETA BAIMURLI28/01/202279152.000.000.0040.8040.80
5 TF4200170102271GEETA BAIMURLI28/01/202247336.0024.400.000.0024.40
6 FC4200170150162अक्तूराम अमरसिंग28/01/202211640.000.000.006.006.00
7 FC4200170150162अक्तूराम अमरसिंग28/01/2022103488.000.0052.800.0052.80
8 TF4200170102203अकबरमोजीराम06/01/202238024.000.000.0019.6019.60
9 TF4200170102203अकबरमोजीराम06/01/202243120.000.0022.000.0022.00
10 TF4200170102203अकबरमोजीराम06/01/202257424.0029.600.000.0029.60
11 FC4200170101166अंकलहीन सुखचन्द 24/01/202228712.000.000.0014.8014.80
12 TF4200170100534अंकालूआधार07/12/202128712.000.000.0014.8014.80
13 FC4200170101168अंकालूगुलाब 27/12/202112416.000.000.006.406.40
14 FC4200170101168अंकालूगुलाब 27/12/202114896.000.007.600.007.60
15 TF4200170100558अंकालूलोचन03/12/202120176.000.000.0010.4010.40
16 TF4200170100558अंकालूलोचन03/12/202175272.0038.800.000.0038.80
17 FC4200170101167अंकालू राम घनासिंग 24/01/202242680.0022.000.000.0022.00
18 FC4200170101167अंकालू राम घनासिंग 24/01/202232592.000.000.0016.8016.80
19 FC4200170101104अंकालू राम रंजीत 28/12/202124304.000.0012.400.0012.40
20 FC4200170150028अंगददास खम्हन 22/12/202137632.000.0019.200.0019.20
21 FC4200170150028अंगददास खम्हन 22/12/202153544.000.000.0027.6027.60
22 TF4200170101147अघनू राम बिपत 14/12/202117248.000.008.800.008.80
23 TF4200170101147अघनू राम बिपत 14/12/202134144.000.000.0017.6017.60
24 FC4200170100374अंजु गणेश 09/12/2021145112.000.000.0074.8074.80
25 FC4200170100374अंजु गणेश 20/01/202258016.000.0029.600.0029.60
26 FC4200170100374अंजु गणेश 20/01/202266736.000.000.0034.4034.40
27 TF4200170100719अजय कुमारभीष्मेन्द्र27/12/202117072.008.800.000.008.80
28 TF4200170100901अजय कुमारमहादेव21/12/20216984.000.000.003.603.60
29 TF4200170100901अजय कुमारमहादेव21/12/202114896.000.007.600.007.60
30 TF4200170102277अजय कुमारसंतोष कुमार24/01/202211760.000.006.000.006.00
31 TF4200170102277अजय कुमारसंतोष कुमार24/01/202210864.000.000.005.605.60
32 FC4200170101382अजर राम मंगलू राम 20/12/202123280.000.000.0012.0012.00
33 FC4200170101382अजर राम मंगलू राम 20/12/202124304.000.0012.400.0012.40
34 TF4200170100555अजितसियाराम10/12/202129008.000.0014.800.0014.80
35 TF4200170100555अजितसियाराम10/12/202152768.000.000.0027.2027.20
36 FC4200170101049अजीता बुधू राम 21/12/2021130368.000.000.0067.2067.20
37 FC4200170101049अजीता बुधू राम 25/01/202248608.000.0024.800.0024.80
38 TF4200170100960अन्गेश्वरीहरिशंकर28/01/202228712.0014.800.000.0014.80
39 TF4200170100132अनुपकुमार चन्द्रिकाप्रसाद 04/01/2022145112.0074.800.000.0074.80
40 TF4200170100514अनश रामदेवलाल06/12/202137248.0019.200.000.0019.20
41 TF4200170100514अनश रामदेवलाल06/12/202110088.000.000.005.205.20
42 TF4200170100514अनश रामदेवलाल06/12/202131360.000.0016.000.0016.00
43 TF4200170100460अनुसुईया नंदलाल 03/12/202128224.000.0014.400.0014.40
44 FC4200170150101अनिरूद्ध ईन्दरसिंग07/01/202239200.000.0020.000.0020.00
45 TF4200170100334अनिल साकेत 03/01/202218032.000.009.200.009.20
46 TF4200170100334अनिल साकेत 03/01/202221728.000.000.0011.2011.20
47 FC4200170150044अब्जीराम शम्भु 04/01/20224656.000.000.002.402.40
48 FC4200170150044अब्जीराम शम्भु 04/01/202244688.000.0022.800.0022.80
49 FC4200170101602अभेराम मंगंलू राम 05/01/202238024.000.000.0019.6019.60
50 FC4200170101602अभेराम मंगंलू राम 05/01/202257424.0029.600.000.0029.60
51 TF4200170100079अभिलाष चिन्‍ता राम 24/01/202293120.000.000.0048.0048.00
52 FC4200170101481अमृत लाल नोहर लाल 13/12/202142336.000.0021.600.0021.60
53 TF4200170100212अमरदास दयाराम 25/01/202242680.000.000.0022.0022.00
54 TF4200170100212अमरदास दयाराम 25/01/20228536.004.400.000.004.40
55 TF4200170100560अमरसिंगचिन्ताराम20/01/2022100880.000.000.0052.0052.00
56 TF4200170100331अमरीकाबाई भुखन 28/01/202234144.0017.600.000.0017.60
57 TF4200170101085अमितेश सोनकरबलदेव प्रसाद05/01/202236472.0018.800.000.0018.80
58 FC4200170100692अमोली रतिराम 28/01/20229312.004.800.000.004.80
59 FC4200170100692अमोली रतिराम 25/01/2022153664.000.0078.400.0078.40
60 FC4200170101601अर्जुन विश्राम 19/01/202267424.000.0034.400.0034.40
61 FC4200170101601अर्जुन विश्राम 19/01/202259752.000.000.0030.8030.80
62 FC4200170101050अर्जुनसिंहपूनाराम 14/12/20217760.004.000.000.004.00
63 FC4200170101050अर्जुनसिंहपूनाराम 28/01/202260528.000.000.0031.2031.20
64 FC4200170101050अर्जुनसिंहपूनाराम 14/12/202173696.000.0037.600.0037.60
65 FC4200170101050अर्जुनसिंहपूनाराम 28/01/202240768.000.0020.800.0020.80
66 FC4200170101050अर्जुनसिंहपूनाराम 14/12/202117848.000.000.009.209.20
67 TF4200170101020अरुन कुमारसुबेदार21/01/202228712.000.000.0014.8014.80
68 TF4200170100174अलखरामदेवलसिंग09/12/2021109416.000.000.0056.4056.40
69 TF4200170100174अलखरामदेवलसिंग23/12/202127160.000.000.0014.0014.00
70 TF4200170100174अलखरामदेवलसिंग09/12/202136064.000.0018.400.0018.40
71 FC4200170100339अवधराम खेलूराम 20/01/202210864.005.600.000.005.60
72 FC4200170100339अवधराम खेलूराम 20/01/202234144.000.000.0017.6017.60
73 FC4200170100339अवधराम खेलूराम 20/01/202243904.000.0022.400.0022.40
74 TF4200170100171अवधराम गुहाराम 23/12/202142680.0022.000.000.0022.00
75 FC4200170100340अश्वनीआनन्द 28/01/202232928.000.0016.800.0016.80
76 FC4200170100340अश्वनीआनन्द 28/01/202245784.000.000.0023.6023.60
77 FC4200170100340अश्वनीआनन्द 17/12/202158200.000.000.0030.0030.00
78 TF4200170101070अश्वनीदयाराम16/12/202139576.000.000.0020.4020.40
79 TF4200170100163अश्‍वनी कूमार मंगीयाराम 09/12/202165960.000.000.0034.0034.00
80 TF4200170100163अश्‍वनी कूमार मंगीयाराम 09/12/202150960.000.0026.000.0026.00
81 TF4200170102310अशीम खानअब्‍दुल बाकर28/01/202276824.000.000.0039.6039.60
82 TF4200170102310अशीम खानअब्‍दुल बाकर28/01/202210088.005.200.000.005.20
83 TF4200170100727अशोक उदाराम18/01/202221728.000.000.0011.2011.20
84 FC4200170100693अशोक चमरू08/12/202141904.000.000.0021.6021.60
85 FC4200170100693अशोक चमरू24/12/202152528.000.0026.800.0026.80
86 FC4200170100693अशोक चमरू08/12/202151744.000.0026.400.0026.40
87 FC4200170100693अशोक चमरू24/12/202112416.000.000.006.406.40
88 FC4200170100693अशोक चमरू08/12/202123280.0012.000.000.0012.00
89 FC4200170101159अशोक सिध्दनाथ13/12/202172944.000.000.0037.6037.60
90 TF4200170100116अशोक कुमार अमनूराम 20/01/202229008.000.0014.800.0014.80
91 TF4200170100494अशोक कुमार फकीरा 27/12/202119400.0010.000.000.0010.00
92 TF4200170100733अशोक सिरोतम 20/01/202210864.005.600.000.005.60
93 TF4200170100733अशोक सिरोतम 20/01/202253544.000.000.0027.6027.60
94 TF4200170100183अशोंक शोभाराम 15/12/202127936.0014.400.000.0014.40
95 TF4200170100183अशोंक शोभाराम 15/12/202143456.000.000.0022.4022.40
96 TF4200170100906असेनबलीराम15/12/202135696.000.000.0018.4018.40
97 FC4200170101911आजूराम जगदीश 19/01/202290792.000.000.0046.8046.80
98 FC4200170101911आजूराम जगदीश 19/01/202275264.000.0038.400.0038.40
99 TF4200170100581आत्मा राम शिवलाल 08/12/2021107088.000.000.0055.2055.20
100 TF4200170100581आत्मा राम शिवलाल 08/12/202111760.000.006.000.006.00
101 TF4200170100581आत्मा राम शिवलाल 08/12/202116296.008.400.000.008.40
102 TF4200170100182आनंदराम सुन्‍हेर 20/12/202126656.000.0013.600.0013.60
103 TF4200170100182आनंदराम सुन्‍हेर 20/12/202131816.000.000.0016.4016.40
104 TF4200170100182आनंदराम सुन्‍हेर 20/12/202147336.0024.400.000.0024.40
105 TF4200170100255आनंदी सुंदरलाल 21/01/202258016.000.0029.600.0029.60
106 TF4200170100699आनन्द राम दयालु 20/01/202290016.0046.400.000.0046.40
107 TF4200170100699आनन्द राम दयालु 20/01/202239576.000.000.0020.4020.40
108 FC4200170101609आमन दास दुखू राम 19/01/202227936.000.000.0014.4014.40
109 FC4200170101609आमन दास दुखू राम 19/01/202230576.000.0015.600.0015.60
110 TF4200170102273आलहा राम चौधरी रामचंद 03/12/202171392.000.000.0036.8036.80
111 TF4200170102273आलहा राम चौधरी रामचंद 03/12/202126384.0013.600.000.0013.60
112 TF4200170100826आशारामनवलसिंह21/12/202141552.000.0021.200.0021.20
113 TF4200170100826आशारामनवलसिंह21/12/202114744.007.600.000.007.60
114 TF4200170100826आशारामनवलसिंह21/12/202161304.000.000.0031.6031.60
115 TF4200170100946आशो बाईगणेश राम06/01/202214744.007.600.000.007.60
116 TF4200170100481आशो बाईहीरामन27/01/202228712.000.000.0014.8014.80
117 TF4200170100495आानंंदराम अमोली 15/12/202175272.000.000.0038.8038.80
118 TF4200170100495आानंंदराम अमोली 15/12/202143120.000.0022.000.0022.00
119 TF4200170100758इंदल राम झब्बू 22/12/202176824.000.000.0039.6039.60
120 TF4200170100032इन्दरबतीसुकदास18/01/202245008.0023.200.000.0023.20
121 TF4200170100784इन्द्रमतीदसरथ21/01/202227160.0014.000.000.0014.00
122 FC4200170101612इन्‍द्रावनइतवारी 19/01/202288464.000.000.0045.6045.60
123 FC4200170101612इन्‍द्रावनइतवारी 19/01/202238416.000.0019.600.0019.60
124 FC4200170101565इन्द्रासनमेहत्तर 20/12/202133368.000.000.0017.2017.20
125 FC4200170102474ईगल भागवत06/12/202130264.000.000.0015.6015.60
126 FC4200170100343ईतवारी अमरसिंग 06/01/202226384.000.000.0013.6013.60
127 FC4200170100343ईतवारी अमरसिंग 06/01/2022105056.000.0053.600.0053.60
128 FC4200170101548ईतवारी प्यारी 13/12/202134144.000.000.0017.6017.60
129 FC4200170101548ईतवारी प्यारी 13/12/202149392.000.0025.200.0025.20
130 TF4200170100778ईतवारी राम मयाराम 10/01/202219400.0010.000.000.0010.00
131 TF4200170100684ईनकुमार राधेश्याम 20/12/202150440.0026.000.000.0026.00
132 TF4200170100684ईनकुमार राधेश्याम 20/12/202117248.000.008.800.008.80
133 FC4200170100345ईशकुमार क़ृष्णा 09/12/2021109760.000.0056.000.0056.00
134 FC4200170100345ईशकुमार क़ृष्णा 09/12/202110088.000.000.005.205.20
135 TF4200170100311ईश्‍वर खेमदास 05/01/202245472.000.0023.200.0023.20
136 TF4200170100311ईश्‍वर खेमदास 05/01/202220952.0010.800.000.0010.80
137 FC4200170100701ईश्वर चैनसिंग 14/12/202111760.000.006.000.006.00
138 FC4200170100701ईश्वर चैनसिंग 14/12/202124056.000.000.0012.4012.40
139 FC4200170100702ईश्वर रामचरण 27/01/202261304.000.000.0031.6031.60
140 FC4200170100702ईश्वर रामचरण 27/01/20226272.000.003.200.003.20
141 FC4200170101522ईश्वर सिताराम 18/01/2022145112.000.000.0074.8074.80
142 FC4200170101522ईश्वर सिताराम 21/01/202242680.000.000.0022.0022.00
143 TF4200170101122ईश्वरी रामगिरधारी23/12/202146256.000.0023.600.0023.60
144 TF4200170101122ईश्वरी रामगिरधारी23/12/202129488.0015.200.000.0015.20
145 TF4200170101122ईश्वरी रामगिरधारी23/12/202169840.000.000.0036.0036.00
146 TF4200170101122ईश्वरी रामगिरधारी27/01/202220176.000.000.0010.4010.40
147 TF4200170100868उजरराम पूसऊ राम 07/01/20222328.001.200.000.001.20
148 TF4200170100868उजरराम पूसऊ राम 07/01/202246560.000.000.0024.0024.00
149 FC4200170101613उजियार बरन 08/12/202136064.000.0018.400.0018.40
150 FC4200170101613उजियार बरन 08/12/202173720.000.000.0038.0038.00
151 FC4200170101615उत्तम हजारी 05/01/202216464.000.008.400.008.40
152 FC4200170101615उत्तम हजारी 05/01/202297776.0050.400.000.0050.40
153 FC4200170100704उदयकुमार थानसिंग18/01/202210976.000.005.600.005.60
154 FC4200170100704उदयकुमार थानसिंग18/01/202234920.0018.000.000.0018.00
155 FC4200170100709उदेराम बृजलाल 04/01/20226208.003.200.000.003.20
156 FC4200170100709उदेराम बृजलाल 04/01/202232928.000.0016.800.0016.80
157 FC4200170101108उदेराम बिसरू 25/01/202283808.0043.200.000.0043.20
158 FC4200170101484उदासीराम तलफसिंग 27/01/202256448.000.0028.800.0028.80
159 FC4200170101484उदासीराम तलफसिंग 27/01/202294672.000.000.0048.8048.80
160 FC4200170101484उदासीराम तलफसिंग 21/01/2022145112.000.000.0074.8074.80
161 TF4200170100933उनेत कुमारफ़क़ीर 28/12/202114744.000.000.007.607.60
162 TF4200170100933उनेत कुमारफ़क़ीर 28/12/202139200.000.0020.000.0020.00
163 TF4200170100413उपेन्‍द्र कुमार तोखूराम 21/01/2022107088.000.000.0055.2055.20
164 TF4200170100413उपेन्‍द्र कुमार तोखूराम 28/01/202238800.0020.000.000.0020.00
165 TF4200170100770उम्बिका देहारे महादेव 18/01/202249664.000.000.0025.6025.60
166 TF4200170100770उम्बिका देहारे महादेव 18/01/202250176.000.0025.600.0025.60
167 TF4200170100479उमरदास दुखीत 05/01/202289240.0046.000.000.0046.00
168 TF4200170100479उमरदास दुखीत 05/01/20223136.000.001.600.001.60
169 TF4200170100294उमाबाई मानधाता 24/01/202296224.000.000.0049.6049.60
170 TF4200170100356उमाशंकर चमारराय 20/12/202151992.000.000.0026.8026.80
171 TF4200170100090उर्मिला बाई अनेकदास05/01/202250440.000.000.0026.0026.00
172 TF4200170101094उर्वशीसुनिल कुमार24/01/202279152.0040.800.000.0040.80
173 TF4200170100419उसेकराम रामाधीन 06/01/202283808.000.000.0043.2043.20
174 TF4200170100893ऋषिकुमार गुलाबचंद 24/01/202239200.000.0020.000.0020.00
175 TF4200170100338एकराम सोनसिंग 06/01/202210864.000.000.005.605.60
176 TF4200170100338एकराम सोनसिंग 06/01/20223104.001.600.000.001.60
177 FC4200170101591एखूराम सीताराम 27/01/202219600.000.0010.000.0010.00
178 FC4200170101591एखूराम सीताराम 18/01/2022145112.0074.800.000.0074.80
179 FC4200170101591एखूराम सीताराम 27/01/202219400.0010.000.000.0010.00
180 FC4200170100347एनुराम देवलसिंग 31/01/202227936.0014.400.000.0014.40
181 FC4200170100347एनुराम देवलसिंग 20/01/2022145112.0074.800.000.0074.80
182 FC4200170100347एनुराम देवलसिंग 31/01/2022125712.000.000.0064.8064.80
183 TF4200170100653ओंकारमेहत्तर22/12/202119600.000.0010.000.0010.00
184 TF4200170100653ओंकारमेहत्तर22/12/202120176.000.000.0010.4010.40
185 TF4200170100500ओंकार कनक राम04/01/202258200.000.000.0030.0030.00
186 FC4200170101763ओमकारमुकुन्द15/12/202175272.000.000.0038.8038.80
187 TF4200170100688ओमकार तोरण 17/12/202156448.000.0028.800.0028.80
188 TF4200170100688ओमकार तोरण 17/12/202113968.000.000.007.207.20
189 TF4200170100320ओमकार बिसम्‍भर 24/01/202294672.0048.800.000.0048.80
190 TF4200170100320ओमकार बिसम्‍भर 28/01/202275272.0038.800.000.0038.80
191 TF4200170100320ओमकार बिसम्‍भर 28/01/202250176.000.0025.600.0025.60
192 FC4200170160033ओमन भागवत06/12/202113968.007.200.000.007.20
193 FC4200170160033ओमन भागवत06/12/202112416.000.000.006.406.40
194 TF4200170102198ओमप्रकाशकमलेश कुमार साहू27/12/202117072.008.800.000.008.80
195 TF4200170100340ओमप्रकाश मनोहर 06/01/202228712.000.000.0014.8014.80
196 TF4200170100582ओमूरामफूलसिंह27/12/202130264.000.000.0015.6015.60
197 TF4200170100582ओमूरामफूलसिंह27/12/202179928.0041.200.000.0041.20
198 FC4200170160112ओमलालमनसुख03/01/202258976.0030.400.000.0030.40
199 FC4200170101164ओमूलाल कलश राम 27/12/202132928.000.0016.800.0016.80
200 TF4200170100579कंचन बाईपीरचंद03/01/202223520.000.0012.000.0012.00
201 FC4200170101622कचराबाई रमेशर 19/01/202265072.000.0033.200.0033.20
202 FC4200170101622कचराबाई रमेशर 19/01/202280704.000.000.0041.6041.60
203 FC4200170101622कचराबाई रमेशर 27/01/2022158304.000.000.0081.6081.60
204 TF4200170100406कचराबाई महेन्‍द्र 02/12/202122504.000.000.0011.6011.60
205 TF4200170102211केजू राम ओदमरियाछबिलाल 20/01/202285360.000.000.0044.0044.00
206 TF4200170100950केजई बाईप्रेम लाल28/12/202116464.000.008.400.008.40
207 TF4200170100950केजई बाईप्रेम लाल28/12/202124832.000.000.0012.8012.80
208 TF4200170100238कुंजबाई पतराम 09/12/202131816.000.000.0016.4016.40
209 TF4200170100238कुंजबाई पतराम 09/12/202112544.000.006.400.006.40
210 TF4200170102243कुंजलता सोनपिपरे विजय 14/12/20213104.001.600.000.001.60
211 TF4200170102243कुंजलता सोनपिपरे विजय 14/12/202154320.000.000.0028.0028.00
212 TF4200170100563कुंजलालजैताराम23/12/20219408.000.004.800.004.80
213 TF4200170100421कुंजलाल श्रीराम 17/12/202123280.0012.000.000.0012.00
214 TF4200170100421कुंजलाल श्रीराम 17/12/202141128.000.000.0021.2021.20
215 TF4200170100111केजाबाई झगरू राम 08/12/202143456.000.000.0022.4022.40
216 TF4200170100814केतराम शोभित 24/01/202256648.000.000.0029.2029.20
217 TF4200170102212कुंती बाई माहलाईश्वर09/12/202125608.000.000.0013.2013.20
218 TF4200170100553केदारदुखुराम08/12/202113328.000.006.800.006.80
219 TF4200170100553केदारदुखुराम08/12/20217760.000.000.004.004.00
220 FC4200170101623कन्हैया रामदयाल 01/12/202156448.000.0028.800.0028.80
221 FC4200170101623कन्हैया रामदयाल 01/12/20219312.000.000.004.804.80
222 FC4200170101624कन्हैया सखाराम 15/12/2021115624.000.000.0059.6059.60
223 FC4200170100349कन्हैया लाल फुलसिंग 06/01/20225432.002.800.000.002.80
224 FC4200170100349कन्हैया लाल फुलसिंग 06/01/202210864.000.000.005.605.60
225 FC4200170100357क़ृपाराम कोन्दाराम 17/12/2021107864.000.000.0055.6055.60
226 FC4200170100718कपीलदास देवीदास 28/01/202249664.000.000.0025.6025.60
227 FC4200170100718कपीलदास देवीदास 28/01/202227440.000.0014.000.0014.00
228 TF4200170100175केमनलालथुकेल10/01/202227160.000.000.0014.0014.00
229 FC4200170101176कमलेश कुमार किसुन20/12/202196432.000.0049.200.0049.20
230 FC4200170101176कमलेश कुमार किसुन20/12/202148888.000.000.0025.2025.20
231 TF4200170100357कमलेशकुमार सरजूराम 28/12/202124304.000.0012.400.0012.40
232 TF4200170100357कमलेशकुमार सरजूराम 28/12/202116296.008.400.000.008.40
233 FC4200170160045कमलेश्‍वर प्रसादमुकुन्द06/12/202154320.0028.000.000.0028.00
234 FC4200170160045कमलेश्‍वर प्रसादमुकुन्द06/12/202123520.000.0012.000.0012.00
235 TF4200170100915कमला बाईअक्तू राम27/01/202266736.000.000.0034.4034.40
236 FC4200170180062कमलाबाईघनाराम05/01/202251992.000.000.0026.8026.80
237 FC4200170180062कमलाबाईघनाराम05/01/202239200.000.0020.000.0020.00
238 TF4200170100639कमलाबाई बलद राम 16/12/202139984.000.0020.400.0020.40
239 TF4200170100639कमलाबाई बलद राम 16/12/202177600.000.000.0040.0040.00
240 FC4200170101177कमलाबाई शिखरचन्द 20/12/202128712.0014.800.000.0014.80
241 TF4200170100948कुमेश्वरखिलावन24/01/202215520.008.000.000.008.00
242 TF4200170100636कुमार चिंताराम 25/01/202295448.0049.200.000.0049.20
243 TF4200170100986कुमार रधुनाथ 23/12/20218536.004.400.000.004.40
244 TF4200170100986कुमार रधुनाथ 23/12/202153544.000.000.0027.6027.60
245 TF4200170100986कुमार रधुनाथ 23/12/202118032.000.009.200.009.20
246 FC4200170100735कुमार सुखराम 25/01/20228624.000.004.400.004.40
247 FC4200170100735कुमार सुखराम 25/01/202214744.000.000.007.607.60
248 FC4200170100735कुमार सुखराम 25/01/202211640.006.000.000.006.00
249 FC4200170100582कुमारी बाई इतवारी 20/01/202239984.000.0020.400.0020.40
250 FC4200170100582कुमारी बाई इतवारी 20/01/2022104760.000.000.0054.0054.00
251 TF4200170100669कुमारी बाई सुदर्शन 23/12/202182256.000.000.0042.4042.40
252 FC4200170101453कुमीन बाईसुकलू 13/12/202168288.0035.200.000.0035.20
253 FC4200170101453कुमीन बाईसुकलू 13/12/202131040.000.000.0016.0016.00
254 FC4200170180007कुलंजनमाहरू27/01/202234920.000.000.0018.0018.00
255 FC4200170100770कल्याण धिराज 25/01/202227936.0014.400.000.0014.40
256 FC4200170101180कल्याण हुकुमचन्द 27/12/202146560.000.000.0024.0024.00
257 FC4200170101180कल्याण हुकुमचन्द 27/12/202148608.000.0024.800.0024.80
258 TF4200170100225कल्याणसिंगभगतराम16/12/202190792.000.000.0046.8046.80
259 FC4200170100527कुलेश्वर रायसिंग 06/01/202245008.000.000.0023.2023.20
260 FC4200170100527कुलेश्वर रायसिंग 06/01/202218032.000.009.200.009.20
261 TF4200170100376कलेश्‍वर श्रीराम 24/01/202234920.0018.000.000.0018.00
262 TF4200170100376कलेश्‍वर श्रीराम 24/01/202220176.000.000.0010.4010.40
263 TF4200170100210कुलहलदास भगवानदास 24/01/202261304.0031.600.000.0031.60
264 FC4200170101302कैलाशफकीरा 24/01/202214896.000.007.600.007.60
265 FC4200170101302कैलाशफकीरा 24/01/202236472.0018.800.000.0018.80
266 FC4200170101302कैलाशफकीरा 24/01/202210864.000.000.005.605.60
267 TF4200170100588कैलास रमेशर 25/01/202210864.000.000.005.605.60
268 TF4200170100588कैलास रमेशर 25/01/202253312.000.0027.200.0027.20
269 TF4200170100337कलीराम मदन 10/12/202133368.000.000.0017.2017.20
270 FC4200170100737कुंवरसिंग दुखूराम 25/01/202241904.000.000.0021.6021.60
271 FC4200170100737कुंवरसिंग दुखूराम 25/01/202232928.000.0016.800.0016.80
272 FC4200170100737कुंवरसिंग दुखूराम 25/01/202235696.0018.400.000.0018.40
273 FC4200170101638कुंवरसिंहजयराम 28/12/202176048.000.000.0039.2039.20
274 FC4200170101638कुंवरसिंहजयराम 28/12/202136848.000.0018.800.0018.80
275 FC4200170150165कवरिन बाईभारत10/12/202153544.0027.600.000.0027.60
276 FC4200170100736कंवलसिंग बिसरू 28/12/202129008.000.0014.800.0014.80
277 FC4200170100736कंवलसिंग बिसरू 28/12/202158976.0030.400.000.0030.40
278 FC4200170100738कंवलसिंग मिलन25/01/202227440.000.0014.000.0014.00
279 FC4200170100738कंवलसिंग मिलन25/01/202227160.000.000.0014.0014.00
280 FC4200170100743कंवलसिंग सुखू 21/12/20212328.000.000.001.201.20
281 FC4200170100743कंवलसिंग सुखू 21/12/2021110192.0056.800.000.0056.80
282 FC4200170160091कविताबाईदिलीपकुमार02/12/202186912.000.000.0044.8044.80
283 FC4200170100740केशुराम बहलसिंग28/01/202213192.000.000.006.806.80
284 FC4200170100740केशुराम बहलसिंग28/01/202212416.006.400.000.006.40
285 FC4200170101055कुशलसुकलाल 17/12/202148888.000.000.0025.2025.20
286 FC4200170101055कुशलसुकलाल 17/12/202143120.000.0022.000.0022.00
287 TF4200170102197कुशल राम बेलसरियाजैताराम बेलसरिया06/01/202210976.000.005.600.005.60
288 TF4200170100547केशवजगदीश27/12/202123280.000.000.0012.0012.00
289 TF4200170100547केशवजगदीश27/12/202155664.000.0028.400.0028.40
290 TF4200170100547केशवजगदीश27/12/202124056.0012.400.000.0012.40
291 FC4200170101639कुशाल दास देवारदास 05/01/202235696.000.000.0018.4018.40
292 FC4200170101639कुशाल दास देवारदास 05/01/20225432.002.800.000.002.80
293 FC4200170100359क़ृष्ण कुमार नोहर सिंग 09/12/202199328.000.000.0051.2051.20
294 FC4200170100732क़ृष्ण कुमार रामस्नेही 28/01/202256448.000.0028.800.0028.80
295 FC4200170100360क़ृष्णकुमारबिंझवार10/12/202115520.000.000.008.008.00
296 FC4200170100360क़ृष्णकुमारबिंझवार10/12/202123280.0012.000.000.0012.00
297 FC4200170101188क़ृष्णा दुलार 27/12/202127440.000.0014.000.0014.00
298 FC4200170101189क़ृष्णा राम सखाराम 24/01/202221168.000.0010.800.0010.80
299 FC4200170101189क़ृष्णा राम सखाराम 24/01/202241904.0021.600.000.0021.60
300 FC4200170101189क़ृष्णा राम सखाराम 24/01/202217072.000.000.008.808.80
301 TF4200170101145कंस राम बिझंवार23/12/202124832.000.000.0012.8012.80
302 TF4200170101145कंस राम बिझंवार23/12/20218624.000.004.400.004.40
303 FC4200170101197केसर बाई लोचनू राम03/12/2021142008.000.000.0073.2073.20
304 TF4200170102184केसर बाई देवलाल 23/12/202131816.000.000.0016.4016.40
305 TF4200170101127कांति बाईबलीराम27/12/202115520.008.000.000.008.00
306 TF4200170101128कांति बाईलव दास्19/01/202243120.000.0022.000.0022.00
307 TF4200170101128कांति बाईलव दास्19/01/202212416.006.400.000.006.40
308 TF4200170101128कांति बाईलव दास्19/01/202215520.000.000.008.008.00
309 FC4200170100731कांतीबाईधरमदास 28/12/202141904.000.000.0021.6021.60
310 FC4200170180091कामनीबाईकोमलसिंह10/12/202132592.000.000.0016.8016.80
311 TF4200170101044कामेश कुमारदुलेश28/01/202213968.000.000.007.207.20
312 FC4200170102506कार्तिक राम तुलाराम 04/01/202243456.000.000.0022.4022.40
313 FC4200170102506कार्तिक राम तुलाराम