किसानवार धान खरीदी का विवरण
जिला:- राजनांदगांव सोसायटी:- गैंदाटोला उपार्जन केन्द्र:- गैंदाटोला  
   
मूल्य रूपये में एवं वजन क्विंटल में
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान नही बनाया गया है |
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान बनाया जा चुका है |
क्रमांक किसान का क्रमांक किसान का नाम पिता/पति का नाम खरीदी दिनांक कुल भुगतानधान मोटाधान पतला धान सरना कुल धान
1 FC4200260150101 भुपेन्‍द्र कूमारह़दयराम 24/01/202268208.000.0034.800.0034.80
2 FC4200260150101 भुपेन्‍द्र कूमारह़दयराम 27/01/2022205640.00106.000.000.00106.00
3 FC4200260101027 भागबती रामनाथ 04/01/202239984.000.0020.400.0020.40
4 FC4200260160080अक्‍तुराम मानसिंग 01/12/202113328.000.006.800.006.80
5 FC4200260160080अक्‍तुराम मानसिंग 01/12/202115520.000.000.008.008.00
6 TF4200260100319अकबर बिरीज06/12/202137248.000.000.0019.2019.20
7 TF4200260100319अकबर बिरीज06/12/20215432.002.800.000.002.80
8 TF4200260100319अकबर बिरीज21/01/20224704.000.002.400.002.40
9 TF4200260100319अकबर बिरीज21/01/20226984.003.600.000.003.60
10 FC4200260160093अंकरूद्ध थुकेल 15/12/202130576.000.0015.600.0015.60
11 FC4200260160093अंकरूद्ध थुकेल 20/01/202231360.000.0016.000.0016.00
12 FC4200260160027अंकलहीन बाईशंभुराम 06/12/202144688.000.0022.800.0022.80
13 TF4200260100185अंगदराम हिराराम 09/12/202119400.0010.000.000.0010.00
14 TF4200260100231अगनुराम देशिरराम 20/12/202164288.000.0032.800.0032.80
15 TF4200260100231अगनुराम देशिरराम 20/12/202170616.000.000.0036.4036.40
16 TF4200260100231अगनुराम देशिरराम 20/01/202235280.000.0018.000.0018.00
17 FC4200260101201अंगारू राम जीतराम 21/12/202146256.000.0023.600.0023.60
18 FC4200260101201अंगारू राम जीतराम 21/12/202110864.005.600.000.005.60
19 FC4200260100552अचीनदास दयालदास 22/12/202175264.000.0038.400.0038.40
20 FC4200260100552अचीनदास दयालदास 22/12/202151216.0026.400.000.0026.40
21 FC4200260100552अचीनदास दयालदास 22/12/202127936.000.000.0014.4014.40
22 FC4200260100949अंजनी केशवराम 14/12/202165856.000.0033.600.0033.60
23 FC4200260100949अंजनी केशवराम 14/12/202158976.0030.400.000.0030.40
24 TF4200260100124अंजनीबाईजसवंत01/02/202234920.000.000.0018.0018.00
25 TF4200260100601अजीत चन्द्रवंशी सुकालू चन्द्रवंशी05/01/202240768.000.0020.800.0020.80
26 TF4200260100302अंजोरीराम दुकालू राम19/01/202229008.000.0014.800.0014.80
27 TF4200260100302अंजोरीराम दुकालू राम19/01/202213192.000.000.006.806.80
28 FC4200260100220अधारी अंकालु 05/01/202294080.000.0048.000.0048.00
29 FC4200260100879अनंदराम रम्‍हउ 20/12/2021145040.000.0074.000.0074.00
30 FC4200260100879अनंदराम रम्‍हउ 18/01/202219600.000.0010.000.0010.00
31 FC4200260100885अनंदराम रामगुलाल 13/12/202183032.000.000.0042.8042.80
32 TF4200260100211अनिलकूमार मानूदास 22/12/202159584.000.0030.400.0030.40
33 TF4200260100211अनिलकूमार मानूदास 22/12/20216984.003.600.000.003.60
34 TF4200260100590अनिश आलम मंजूर आलम 31/01/202250440.0026.000.000.0026.00
35 TF4200260100127अंबिका साहूभ्‍ाोजकूमार17/12/202178400.000.0040.000.0040.00
36 FC4200260100233अमर‍ सिंग अगनु 10/12/2021101920.000.0052.000.0052.00
37 FC4200260100237अमरदास अगनुराम 08/12/2021101920.000.0052.000.0052.00
38 TF4200260100069अमरदास दूखन 15/12/202168208.000.0034.800.0034.80
39 TF4200260100069अमरदास दूखन 15/12/202110088.005.200.000.005.20
40 TF4200260100186अमरदास फगूवा 18/01/202219400.000.000.0010.0010.00
41 FC4200260100235अमरनाथ फिरतु 22/12/202166640.000.0034.000.0034.00
42 TF4200260100373अमरसिंग बिपतराम 01/12/202194080.000.0048.000.0048.00
43 FC4200260150015अमरसिंग भागिरथी 15/12/202198000.000.0050.000.0050.00
44 FC4200260150015अमरसिंग भागिरथी 15/12/202139576.000.000.0020.4020.40
45 FC4200260150015अमरसिंग भागिरथी 19/01/2022156800.000.0080.000.0080.00
46 TF4200260100340अमरसिंग रेवाराम 01/12/202147824.000.0024.400.0024.40
47 TF4200260100340अमरसिंग रेवाराम 01/12/202134920.000.000.0018.0018.00
48 FC4200260100224अम्रिताबाई भीखम 15/12/202153312.000.0027.200.0027.20
49 FC4200260100224अम्रिताबाई भीखम 15/12/202131040.0016.000.000.0016.00
50 FC4200260100224अम्रिताबाई भीखम 15/12/202115520.000.000.008.008.00
51 TF4200260100452अमित कुमार मुलचंद 03/12/202129792.000.0015.200.0015.20
52 TF4200260100465अमीर बाई मेहत्‍तर 07/01/20226272.000.003.200.003.20
53 FC4200260100241अ‍मीरा बाई जगन्‍नाथ 08/12/202115680.000.008.000.008.00
54 FC4200260100241अ‍मीरा बाई जगन्‍नाथ 08/12/202121728.0011.200.000.0011.20
55 FC4200260100232अरूणकुमार तुलसीराम 03/12/202123520.000.0012.000.0012.00
56 FC4200260100232अरूणकुमार तुलसीराम 03/12/202172168.000.000.0037.2037.20
57 TF4200260100155अरविन्दरेवाराम21/12/202191728.000.0046.800.0046.80
58 FC4200260100810अलखराम शिवराम 01/12/202168992.000.0035.200.0035.20
59 FC4200260100810अलखराम शिवराम 01/12/202118624.000.000.009.609.60
60 FC4200260100950अलेखा बन्‍नुराम 07/12/202150176.000.0025.600.0025.60
61 FC4200260100230अवधराम भागवत 22/12/202129008.000.0014.800.0014.80
62 TF4200260100554अविनाश कुमार कामता प्रशाद 15/12/20219312.000.000.004.804.80
63 FC4200260100236अश्‍वनी बाई सरजू राम 15/12/202157232.000.0029.200.0029.20
64 FC4200260100236अश्‍वनी बाई सरजू राम 15/12/202117072.000.000.008.808.80
65 TF4200260100370अशोक बिरिज 20/12/20218624.000.004.400.004.40
66 TF4200260100370अशोक बिरिज 20/12/202140352.0020.800.000.0020.80
67 FC4200260100227अशोक भागवत 07/01/202225088.000.0012.800.0012.80
68 FC4200260100227अशोक भागवत 07/01/20224656.002.400.000.002.40
69 TF4200260100310अशोक कुमार लक्षमन 19/01/202214896.000.007.600.007.60
70 TF4200260100310अशोक कुमार लक्षमन 19/01/202211640.006.000.000.006.00
71 TF4200260100310अशोक कुमार लक्षमन 19/01/2022776.000.000.000.400.40
72 TF4200260100047अहिमतबाई भीखम 15/12/202137632.000.0019.200.0019.20
73 FC4200260180013अहिल्‍या बाई जोधीराम20/12/202123520.000.0012.000.0012.00
74 FC4200260180013अहिल्‍या बाई जोधीराम20/12/202129488.0015.200.000.0015.20
75 TF4200260100507आकाशलीलूराम02/12/202132144.000.0016.400.0016.40
76 TF4200260100507आकाशलीलूराम02/12/202115520.000.000.008.008.00
77 TF4200260100071आत्मारामक्रिपाराम20/12/2021145040.000.0074.000.0074.00
78 TF4200260100071आत्मारामक्रिपाराम18/01/202296432.000.0049.200.0049.20
79 FC4200260100244आत्‍माराम भागिरथी 02/12/202137632.000.0019.200.0019.20
80 FC4200260150127आत्‍माराम श्रीराम 22/12/2021100352.000.0051.200.0051.20
81 FC4200260150127आत्‍माराम श्रीराम 22/12/202117072.008.800.000.008.80
82 FC4200260100147आनंदराम प्रेमलाल 06/01/2022313600.000.00160.000.00160.00
83 FC4200260100147आनंदराम प्रेमलाल 16/12/2021145040.000.0074.000.0074.00
84 FC4200260100147आनंदराम प्रेमलाल 20/01/2022348880.000.00178.000.00178.00
85 FC4200260100242आशोबाई रामसिंग 09/12/202123520.000.0012.000.0012.00
86 FC4200260100242आशोबाई रामसिंग 09/12/202113968.007.200.000.007.20
87 FC4200260100242आशोबाई रामसिंग 09/12/202140352.000.000.0020.8020.80
88 FC4200260100010इंद्रकुमार क्रिष्‍णा 07/01/2022108640.000.000.0056.0056.00
89 FC4200260100010इंद्रकुमार क्रिष्‍णा 07/01/202223520.000.0012.000.0012.00
90 FC4200260100010इंद्रकुमार क्रिष्‍णा 09/12/2021122304.000.0062.400.0062.40
91 FC4200260100010इंद्रकुमार क्रिष्‍णा 09/12/20216984.003.600.000.003.60
92 FC4200260100010इंद्रकुमार क्रिष्‍णा 09/12/202115520.000.000.008.008.00
93 TF4200260100326इंद्रकुमार चुन्नीलाल 20/01/202239200.000.0020.000.0020.00
94 TF4200260100326इंद्रकुमार चुन्नीलाल 17/12/2021137984.000.0070.400.0070.40
95 FC4200260100245इंद्रप्रसाद पंचुराम 07/01/202235280.000.0018.000.0018.00
96 FC4200260100245इंद्रप्रसाद पंचुराम 07/01/202212416.000.000.006.406.40
97 TF4200260100148इंद्राबाईमूलचंद03/12/202166640.000.0034.000.0034.00
98 FC4200260160090इंदल बनउ 28/12/202131360.000.0016.000.0016.00
99 TF4200260100582इमका बाई साहू नंदलाल साहू 02/12/202129792.000.0015.200.0015.20
100 FC4200260100814ईतवारी गजराज 27/12/202155664.000.0028.400.0028.40
101 FC4200260100814ईतवारी गजराज 27/12/202114744.000.000.007.607.60
102 TF4200260100349ईराम पटेल रामगुलाल 13/12/202115520.008.000.000.008.00
103 FC4200260101102ईशराम गुवाल 24/12/20217840.000.004.000.004.00
104 FC4200260101102ईशराम गुवाल 24/12/20216208.000.000.003.203.20
105 FC4200260100655ईशराम बंशी 24/12/202151992.0026.800.000.0026.80
106 FC4200260100655ईशराम बंशी 24/12/202131360.000.0016.000.0016.00
107 TF4200260100563ईशवर लाल अंकालु राम 07/12/202147040.000.0024.000.0024.00
108 TF4200260100595ईश्वर लाल बालकिसन 06/01/202217248.000.008.800.008.80
109 TF4200260100595ईश्वर लाल बालकिसन 06/01/202215520.008.000.000.008.00
110 TF4200260100400ईश्‍वरदास जगेश्‍वर 05/01/202253544.000.000.0027.6027.60
111 TF4200260100400ईश्‍वरदास जगेश्‍वर 05/01/202247824.000.0024.400.0024.40
112 FC4200260150113ईश्‍वरी प्रेमलाल 20/12/2021137352.0070.800.000.0070.80
113 FC4200260150113ईश्‍वरी प्रेमलाल 20/12/20216272.000.003.200.003.20
114 FC4200260150113ईश्‍वरी प्रेमलाल 20/01/2022178752.000.0091.200.0091.20
115 TF4200260100297उत्तम लाल रेवा राम07/12/202155664.000.0028.400.0028.40
116 TF4200260100227उत्‍तमराम गनपत 27/12/202115680.000.008.000.008.00
117 TF4200260100227उत्‍तमराम गनपत 27/12/202116296.008.400.000.008.40
118 TF4200260100141उत्तमलालनिरंजन07/01/202260368.000.0030.800.0030.80
119 TF4200260100141उत्तमलालनिरंजन07/01/202256648.000.000.0029.2029.20
120 TF4200260100602उत्तरा बाई धनराज 19/01/202231360.000.0016.000.0016.00
121 TF4200260100602उत्तरा बाई धनराज 19/01/202217848.000.000.009.209.20
122 FC4200260101144उदेराम आत्‍माराम 28/12/20217840.000.004.000.004.00
123 FC4200260101144उदेराम आत्‍माराम 28/12/202123280.0012.000.000.0012.00
124 FC4200260101144उदेराम आत्‍माराम 28/12/202145008.000.000.0023.2023.20
125 FC4200260100252उदेराम जगदीश 08/12/202179968.000.0040.800.0040.80
126 FC4200260100252उदेराम जगदीश 08/12/20216208.000.000.003.203.20
127 FC4200260100527उदेरामबिसम्‍भर 03/12/2021123872.000.0063.200.0063.20
128 FC4200260101151उंमेदीराम चुरामन 28/12/202131360.000.0016.000.0016.00
129 TF4200260100576उमराव साहू तीजाराम साहू 06/12/202138800.000.000.0020.0020.00
130 TF4200260100462उमराव देवसिंह 23/12/202155664.000.0028.400.0028.40
131 TF4200260100530उमेश मनहरण 01/12/202166640.000.0034.000.0034.00
132 FC4200260100247उमेश दास तिलकदास 08/12/202136064.000.0018.400.0018.40
133 FC4200260100247उमेश दास तिलकदास 08/12/202147336.0024.400.000.0024.40
134 TF4200260100616उमा शंकर जगनारायण तिवारी 23/12/20217760.000.000.004.004.00
135 TF4200260100616उमा शंकर जगनारायण तिवारी 23/12/20213920.000.002.000.002.00
136 TF4200260100527उमाबाई साधु 27/12/202120176.000.000.0010.4010.40
137 TF4200260100527उमाबाई साधु 27/12/20217056.000.003.600.003.60
138 TF4200260100060उमाशंकर नारायण 07/01/202226656.000.0013.600.0013.60
139 TF4200260100612उर्मिला बाई जमादार 06/01/20226272.000.003.200.003.20
140 TF4200260100426उर्मिला बाई पेमन कुमार 09/12/202183888.000.0042.800.0042.80
141 TF4200260100426उर्मिला बाई पेमन कुमार 09/12/202125608.0013.200.000.0013.20
142 TF4200260100426उर्मिला बाई पेमन कुमार 09/12/202117072.000.000.008.808.80
143 TF4200260100426उर्मिला बाई पेमन कुमार 06/01/2022158368.000.0080.800.0080.80
144 TF4200260100426उर्मिला बाई पेमन कुमार 06/01/202217848.009.200.000.009.20
145 TF4200260100426उर्मिला बाई पेमन कुमार 06/01/202269064.000.000.0035.6035.60
146 FC4200260101205उर्मीला बाई किशन 03/12/202195448.0049.200.000.0049.20
147 FC4200260100528उवालद‍ास धन‍सींग 03/12/2021109760.000.0056.000.0056.00
148 TF4200260100513उषाबाईबल्‍लुराम28/12/202128224.000.0014.400.0014.40
149 TF4200260100513उषाबाईबल्‍लुराम28/12/202126384.0013.600.000.0013.60
150 TF4200260100503उषाबाई रामगोपाल 14/12/202127160.0014.000.000.0014.00
151 TF4200260100267एकनाथकेदार21/12/202176048.000.0038.800.0038.80
152 TF4200260100267एकनाथकेदार31/01/202219400.000.000.0010.0010.00
153 TF4200260100072ओभनलालमांहगू05/01/202245472.000.0023.200.0023.20
154 TF4200260100072ओभनलालमांहगू09/12/2021134064.000.0068.400.0068.40
155 FC4200260100944ओभनलाल शंभुराम 24/12/2021143472.000.0073.200.0073.20
156 FC4200260100944ओभनलाल शंभुराम 24/12/202113968.007.200.000.007.20
157 FC4200260100944ओभनलाल शंभुराम 24/12/20213880.000.000.002.002.00
158 TF4200260100318ओमकार धुरसीग15/12/202138800.000.000.0020.0020.00
159 TF4200260100318ओमकार धुरसीग15/12/202116464.000.008.400.008.40
160 FC4200260101093ओमकार रामगोपाल 21/01/202231360.000.0016.000.0016.00
161 FC4200260101093ओमकार रामगोपाल 21/01/202219400.0010.000.000.0010.00
162 FC4200260101093ओमकार रामगोपाल 21/01/202241128.000.000.0021.2021.20
163 FC4200260101093ओमकार रामगोपाल 14/12/202166640.000.0034.000.0034.00
164 FC4200260101093ओमकार रामगोपाल 14/12/202142680.000.000.0022.0022.00
165 TF4200260100399ओमकार हरिचन्‍द 19/01/20227840.000.004.000.004.00
166 FC4200260101094ओमप्रकाश मालीराम 28/12/202139984.000.0020.400.0020.40
167 FC4200260101094ओमप्रकाश मालीराम 28/12/202112416.006.400.000.006.40
168 FC4200260101094ओमप्रकाश मालीराम 28/12/202111640.000.000.006.006.00
169 FC4200260101094ओमप्रकाश मालीराम 21/01/2022135800.0070.000.000.0070.00
170 TF4200260100050ओमप्रकाश जगजीवन 19/01/202221728.0011.200.000.0011.20
171 TF4200260100205ओमराज मोहन 27/01/202270560.000.0036.000.0036.00
172 TF4200260100205ओमराज मोहन 15/12/2021118384.000.0060.400.0060.40
173 TF4200260100205ओमराज मोहन 15/12/202118624.000.000.009.609.60
174 TF4200260100305ओमलाल शत्रुहन07/12/202125088.000.0012.800.0012.80
175 FC4200260100840कचरूरराम बिसराम 20/12/2021120736.000.0061.600.0061.60
176 TF4200260100566कृत कुमार रामनाथ 14/12/202127440.000.0014.000.0014.00
177 TF4200260100074कून्तीबाईदेवसिंग22/12/2021145040.000.0074.000.0074.00
178 TF4200260100074कून्तीबाईदेवसिंग25/01/20228624.000.004.400.004.40
179 TF4200260100074कून्तीबाईदेवसिंग25/01/20225432.002.800.000.002.80
180 TF4200260100074कून्तीबाईदेवसिंग25/01/202217848.000.000.009.209.20
181 TF4200260100190कनसराम झुमुकराम 06/12/2021139680.000.000.0072.0072.00
182 TF4200260100190कनसराम झुमुकराम 25/01/202227936.000.000.0014.4014.40
183 TF4200260100389कन्‍हैयाअरझसिंग 17/12/202142680.0022.000.000.0022.00
184 FC4200260100254कन्‍हैया लीलुराम 15/12/202162720.000.0032.000.0032.00
185 FC4200260100254कन्‍हैया लीलुराम 15/12/202125608.000.000.0013.2013.20
186 TF4200260100416कन्‍हैया पुनारद 06/12/202123280.0012.000.000.0012.00
187 TF4200260100603कबीर मंथिर 19/01/202231360.000.0016.000.0016.00
188 FC4200260100256कमल बरतिया 03/12/202134144.0017.600.000.0017.60
189 FC4200260100256कमल बरतिया 03/12/202128224.000.0014.400.0014.40
190 TF4200260100246कमल हंशुराम 23/12/202186240.000.0044.000.0044.00
191 TF4200260100109कमलकिशोर निरंजन लाल 19/01/202243120.000.0022.000.0022.00
192 FC4200260100258कमलदास उवालदास 10/12/2021112112.000.0057.200.0057.20
193 FC4200260180069कमलेशअमरसिंग24/12/202142336.000.0021.600.0021.60
194 TF4200260100346कमलेश मदन लाल 07/01/202227440.000.0014.000.0014.00
195 TF4200260100346कमलेश मदन लाल 07/01/20228536.004.400.000.004.40
196 TF4200260100288कमलेशरामाधार05/01/202278400.000.0040.000.0040.00
197 TF4200260100288कमलेशरामाधार05/01/202251216.0026.400.000.0026.40
198 TF4200260100288कमलेशरामाधार05/01/20226984.000.000.003.603.60
199 TF4200260100294कमलेश कुमारश्याम कुमार08/12/202143120.000.0022.000.0022.00
200 TF4200260100506कमलेश शर्मा केशव शर्मा 24/12/2021141120.000.0072.000.0072.00
201 TF4200260100506कमलेश शर्मा केशव शर्मा 24/12/202133368.0017.200.000.0017.20
202 FC4200260180037कमलेश्‍वरउभयराम09/12/2021143560.0074.000.000.0074.00
203 FC4200260180037कमलेश्‍वरउभयराम06/01/202272128.000.0036.800.0036.80
204 FC4200260180037कमलेश्‍वरउभयराम06/01/202251992.0026.800.000.0026.80
205 TF4200260100096कमलेश्‍वरदासठाकूर24/12/2021120736.000.0061.600.0061.60
206 TF4200260100096कमलेश्‍वरदासठाकूर24/12/2021113296.0058.400.000.0058.40
207 TF4200260100096कमलेश्‍वरदासठाकूर18/01/202280752.000.0041.200.0041.20
208 TF4200260100096कमलेश्‍वरदासठाकूर18/01/202282256.0042.400.000.0042.40
209 TF4200260100096कमलेश्‍वरदासठाकूर18/01/20224656.000.000.002.402.40
210 FC4200260150072कुमार रामप्रसाद 27/12/20216984.000.000.003.603.60
211 TF4200260100344कुमार रामसागर 13/12/202129008.000.0014.800.0014.80
212 TF4200260100344कुमार रामसागर 13/12/202114744.007.600.000.007.60
213 TF4200260100381कुमारसाय जंगलेश्वर 15/12/202194864.000.0048.400.0048.40
214 TF4200260100518कुमारीबाई मंगलदास 21/12/202118032.000.009.200.009.20
215 FC4200260160045करण सिंग रामचरण 31/01/202237632.000.0019.200.0019.20
216 FC4200260160045करण सिंग रामचरण 31/01/20223104.001.600.000.001.60
217 FC4200260160045करण सिंग रामचरण 31/01/20226208.000.000.003.203.20
218 FC4200260160045करण सिंग रामचरण 23/12/202157424.0029.600.000.0029.60
219 FC4200260100664क्रिष्‍णु रूपउ 27/12/202117248.000.008.800.008.80
220 FC4200260100664क्रिष्‍णु रूपउ 27/12/202161304.000.000.0031.6031.60
221 FC4200260100271क्रिष्‍णाअगनु02/12/202123520.000.0012.000.0012.00
222 FC4200260100271क्रिष्‍णाअगनु02/12/20217760.000.000.004.004.00
223 FC4200260100275क्रिष्‍णा कार्तिक 13/12/202144688.000.0022.800.0022.80
224 FC4200260100275क्रिष्‍णा कार्तिक 13/12/202113968.007.200.000.007.20
225 TF4200260100164क्रिष्‍णाबाई बिसरू 28/12/202127440.000.0014.000.0014.00
226 TF4200260100364कलेन्दरी बाई अमरदास 18/01/202217072.000.000.008.808.80
227 TF4200260100364कलेन्दरी बाई अमरदास 18/01/20222352.000.001.200.001.20
228 TF4200260100555कुलेशवर चंद्रवंशी दिनुराम 28/12/202190160.000.0046.000.0046.00
229 TF4200260100555कुलेशवर चंद्रवंशी दिनुराम 28/12/202131040.0016.000.000.0016.00
230 FC4200260101223कलाबाई डरेल 17/12/202118816.000.009.600.009.60
231 FC4200260101195कैलाशराम अगनुराम 07/12/202114112.000.007.200.007.20
232 TF4200260100478कुवंरबती बिसरू 15/12/202111760.000.006.000.006.00
233 FC4200260100563कुंवरराम प्रेमलाल 08/12/202158016.000.0029.600.0029.60
234 TF4200260100193कूंवरसिंग गूलाम 03/12/202121728.000.000.0011.2011.20
235 FC4200260100935केवल दुखवा 06/12/202170560.000.0036.000.0036.00
236 FC4200260100935केवल दुखवा 06/12/202134920.0018.000.000.0018.00
237 TF4200260100583कंश कुमार साहू मंगलू राम साहू 17/12/202119400.0010.000.000.0010.00
238 FC4200260150014केशू राम विष्‍णु06/12/202164288.000.0032.800.0032.80
239 FC4200260150014केशू राम विष्‍णु06/12/202121728.000.000.0011.2011.20
240 TF4200260100303केशर बाई बिसरू राम 07/12/202144688.000.0022.800.0022.80
241 TF4200260100303केशर बाई बिसरू राम 07/12/20216208.003.200.000.003.20
242 FC4200260100615कुशलउदेराम 03/12/202170560.000.0036.000.0036.00
243 TF4200260100350कुशल चैतराम 02/12/202112544.000.006.400.006.40
244 TF4200260100350कुशल चैतराम 02/12/20219312.004.800.000.004.80
245 FC4200260180043कूशाल रामचैनूराम03/12/202159584.000.0030.400.0030.40
246 TF4200260100460क़ष्‍णा कुमारमलिक 02/12/202154320.000.000.0028.0028.00
247 TF4200260100460क़ष्‍णा कुमारमलिक 02/12/202130576.000.0015.600.0015.60
248 TF4200260100446केसर बाई भंजन 19/01/202224304.000.0012.400.0012.40
249 TF4200260100237केसरबाई सियाराम 07/12/202127160.000.000.0014.0014.00
250 TF4200260100237केसरबाई सियाराम 07/12/202111640.006.000.000.006.00
251 FC4200260100260कातिक परस 23/12/202179968.000.0040.800.0040.80
252 FC4200260100659कातिकरामरामलाल 27/12/202128224.000.0014.400.0014.40
253 FC4200260100659कातिकरामरामलाल 27/12/202124056.0012.400.000.0012.40
254 TF4200260100526कांतीबाई साधु 24/12/202122504.000.000.0011.6011.60
255 FC4200260100261कामताप्रसाद भुनेश्‍वर 15/12/2021143560.000.000.0074.0074.00
256 FC4200260100261कामताप्रसाद भुनेश्‍वर 19/01/2022167776.000.0085.600.0085.60
257 TF4200260100423कामताप्रसाद भगवती 24/01/202245472.000.0023.200.0023.20
258 FC4200260100212कामदास निर्भयदास 02/12/202183104.000.0042.400.0042.40
259 FC4200260100212कामदास निर्भयदास 02/12/202130264.0015.600.000.0015.60
260 FC4200260100660कार्तिकराम मयाराम 27/12/2021109760.000.0056.000.0056.00
261 FC4200260100818किशन शंभु 20/12/2021145040.000.0074.000.0074.00
262 FC4200260100818किशन शंभु 18/01/202211760.000.006.000.006.00
263 TF4200260100392किशोर कुमार चमारराय 23/12/202124832.000.000.0012.8012.80
264 TF4200260100013क़‍िष्‍ण्‍ाुरामकूंवरसींग17/12/202189376.000.0045.600.0045.60
265 TF4200260100013क़‍िष्‍ण्‍ाुरामकूंवरसींग17/12/202155096.000.000.0028.4028.40
266 TF4200260100013क़‍िष्‍ण्‍ाुरामकूंवरसींग06/01/20227840.000.004.000.004.00
267 FC4200260100262किसुन जयराम 07/01/2022143472.000.0073.200.0073.20
268 FC4200260100262किसुन जयराम 07/01/202226384.000.000.0013.6013.60
269 FC4200260100262किसुन जयराम 10/12/202190016.0046.400.000.0046.40
270 FC4200260100262किसुन जयराम 10/12/202153544.000.000.0027.6027.60
271 FC4200260100024कीर्ति पुनाराम 17/12/202120176.0010.400.000.0010.40
272 FC4200260100024कीर्ति पुनाराम 17/12/202112416.000.000.006.406.40
273 TF4200260100335कोदूराम ब्रिजलाल 06/12/202135280.000.0018.000.0018.00
274 TF4200260100166कोदूराम समारू 02/12/202176832.000.0039.200.0039.20
275 FC4200260100270कोमल तुलसीराम 07/01/202210192.000.005.200.005.20
276 FC4200260100270कोमल तुलसीराम 07/01/202237248.0019.200.000.0019.20
277 FC4200260100530कोमल राम परसराम 08/12/202198000.000.0050.000.0050.00
278 FC4200260100530कोमल राम परसराम 08/12/202127160.000.000.0014.0014.00
279 TF4200260100215कोमलराम अनंदराम 27/12/202154880.000.0028.000.0028.00
280 TF4200260100215कोमलराम अनंदराम 27/12/202122504.000.000.0011.6011.60
281 TF4200260100541कौशलराम भंजनलाल 22/12/202181536.000.0041.600.0041.60
282 TF4200260100541कौशलराम भंजनलाल 22/12/20213880.000.000.002.002.00
283 FC4200260160060खेदुराम क्रिष्‍णु 09/12/202196224.000.000.0049.6049.60
284 FC4200260160060खेदुराम क्रिष्‍णु 09/12/202124304.000.0012.400.0012.40
285 FC4200260100893खेमू रामरामलाल 18/01/2022101920.000.0052.000.0052.00
286 FC4200260100893खेमू रामरामलाल 18/01/20223104.001.600.000.001.60
287 FC4200260100893खेमू रामरामलाल 18/01/202231040.000.000.0016.0016.00
288 FC4200260100649खेमचंद फगुवा 08/12/2021143472.000.0073.200.0073.20
289 FC4200260160006खेमचंद मंगलदास02/12/202127160.0014.000.000.0014.00
290 TF4200260100437खेमचंद झाडुराम 18/01/202219400.000.000.0010.0010.00
291 TF4200260100485खेमचंद परसराम 20/12/202125872.000.0013.200.0013.20
292 TF4200260100044खेमचंद बूधराम 17/12/202139576.000.000.0020.4020.40
293 TF4200260100551खेमदास रघुवीर05/01/202215680.000.008.000.008.00
294 FC4200260150048खेमनलाल मदनलाल 06/01/202255096.0028.400.000.0028.40
295 FC4200260150048खेमनलाल मदनलाल 06/01/20227056.000.003.600.003.60
296 FC4200260100026खलील कुरैशीजमील 23/12/202142680.0022.000.000.0022.00
297 FC4200260101155खिराम गुहा 21/01/202220384.000.0010.400.0010.40
298 TF4200260100004खिलेश्‍वरदिलेश्‍वर07/12/202155664.000.0028.400.0028.40
299 TF4200260100004खिलेश्‍वरदिलेश्‍वर07/12/202145008.0023.200.000.0023.20
300 TF4200260100004खिलेश्‍वरदिलेश्‍वर21/01/202270560.000.0036.000.0036.00
301 TF4200260100004खिलेश्‍वरदिलेश्‍वर21/01/20229312.004.800.000.004.80
302 FC4200260100276खिलावन अवधराम 20/12/202131040.0016.000.000.0016.00
303 FC4200260100276खिलावन अवधराम 20/12/202134920.000.000.0018.0018.00
304 FC4200260160047खिलावन जयलाल28/12/2021134064.000.0068.400.0068.40
305 FC4200260160047खिलावन जयलाल28/01/202232928.000.0016.800.0016.80
306 FC4200260101157खिलावन बालाराम 14/12/2021128576.000.0065.600.0065.60
307 FC4200260101157खिलावन बालाराम 14/12/202115520.008.000.000.008.00
308 FC4200260100665खोजुराम गैंदलाल 10/12/2021145040.000.0074.000.0074.00
309 FC4200260100665खोजुराम गैंदलाल 18/01/2022156800.000.0080.000.0080.00
310 FC4200260100278खोमलाल गोकुल 22/12/202156448.000.0028.800.0028.80
311 FC4200260100278खोमलाल गोकुल 22/12/20214656.000.000.002.402.40
312 TF4200260100580खोरबहरा रामहिरदे राम 27/12/202139200.000.0020.000.0020.00
313 FC4200260100666खोरबाहरा परगन 07/01/2022105840.000.0054.000.0054.00
314 FC4200260100666खोरबाहरा परगन 07/01/202231040.000.000.0016.0016.00
315 FC4200260100967खोरबाहरा हीरासींग 28/12/202134920.0018.000.000.0018.00
316 FC4200260100967खोरबाहरा हीरासींग 28/12/202114896.000.007.600.007.60
317 FC4200260160106गंगाबाईपरस 23/12/202119600.000.0010.000.0010.00
318 TF4200260100568गंगाराम थनवार23/12/20218624.000.004.400.004.40
319 TF4200260100328गजेन्द्र कुमार चुन्नीलाल 06/01/2022109760.000.0056.000.0056.00
320 TF4200260100328गजेन्द्र कुमार चुन्नीलाल 20/01/202241128.0021.200.000.0021.20
321 TF4200260100230गणपतराम अजबदास 27/12/202132144.000.0016.400.0016.40
322 TF4200260100258गणेश राम साहू लाटेल राम साहू07/12/202161936.000.0031.600.0031.60
323 TF4200260100393गणेश लतखोर 20/12/202159584.000.0030.400.0030.40
324 TF4200260100393गणेश लतखोर 20/12/202140352.000.000.0020.8020.80
325 TF4200260100104गण्‍ोश्‍ाारामचरण्‍ा23/12/202139200.000.0020.000.0020.00
326 FC4200260100624गेंदू तुलसी राम 19/01/2022125440.000.0064.000.0064.00
327 TF4200260100347गैंदुराम खेदु राम 25/01/20227760.000.000.004.004.00
328 TF4200260100347गैंदुराम खेदु राम 25/01/202239200.000.0020.000.0020.00
329 FC4200260100534गैंदलाल बाबुलाल 19/01/2022392000.000.00200.000.00200.00
330 FC4200260100534गैंदलाल बाबुलाल 08/12/2021145040.000.0074.000.0074.00
331 FC4200260100534गैंदलाल बाबुलाल 05/01/202262080.0032.000.000.0032.00
332 FC4200260100534गैंदलाल बाबुलाल 05/01/2022235200.000.00120.000.00120.00
333 TF4200260100089गैंदलालसखाराम03/12/202198000.000.0050.000.0050.00
334 FC4200260100285गेंन्‍दलाल परउ 05/01/202219600.000.0010.000.0010.00
335 FC4200260100285गेंन्‍दलाल परउ 05/01/202219400.0010.000.000.0010.00
336 FC4200260100883गुमान बिसाल 20/12/202161152.000.0031.200.0031.20
337 FC4200260180060ग्‍यानसिंह साहूस्‍व; श्री आशाराम01/12/2021106312.000.000.0054.8054.80
338 FC4200260180060ग्‍यानसिंह साहूस्‍व; श्री आशाराम01/12/202129792.000.0015.200.0015.20
339 TF4200260100587गयाबाई जीवन 20/01/202213968.007.200.000.007.20
340 TF4200260100019गरीबदासमंगलदास18/01/202268992.000.0035.200.0035.20
341 TF4200260100019गरीबदासमंगलदास18/01/202220952.0010.800.000.0010.80
342 TF4200260100019गरीबदासमंगलदास18/01/202228712.000.000.0014.8014.80
343 TF4200260100270गुलापा बाईकार्तिक27/12/20219408.000.004.800.004.80
344 TF4200260100270गुलापा बाईकार्तिक27/12/20217760.004.000.000.004.00
345 TF4200260100304गुलाब रामाधीन 27/01/202254880.000.0028.000.0028.00
346 TF4200260100304गुलाब रामाधीन 27/01/202211640.000.000.006.006.00
347 TF4200260100475गुलाब परसराम 10/12/202149392.000.0025.200.0025.20
348 TF4200260100560गायत्री बाई भुवन लाल 24/12/202119600.000.0010.000.0010.00
349 TF4200260100572गितेशवर मोहन लाल 09/12/202129008.000.0014.800.0014.80
350 TF4200260100357गिरधर कन्हैया 19/01/202218624.009.600.000.009.60
351 TF4200260100257गीताप्रसाद मदनलाल 06/01/202282320.000.0042.000.0042.00
352 TF4200260100316गीताबाईसाधुराम24/12/20219408.000.004.800.004.80
353 TF4200260100316गीताबाईसाधुराम24/12/202121728.0011.200.000.0011.20
354 FC4200260101103गो‍कुल अमोली 28/12/202186240.000.0044.000.0044.00
355 FC4200260101103गो‍कुल अमोली 28/12/202156648.0029.200.000.0029.20
356 FC4200260101103गो‍कुल अमोली 28/12/20215432.000.000.002.802.80
357 TF4200260100147गोपालमोतीसिंग24/12/202144688.000.0022.800.0022.80
358 FC4200260100925गोपी घोण्‍डू06/12/202139200.000.0020.000.0020.00
359 FC4200260100925गोपी घोण्‍डू06/12/202138800.000.000.0020.0020.00
360 FC4200260100925गोपी घोण्‍डू27/12/202126656.000.0013.600.0013.60
361 FC4200260100925गोपी घोण्‍डू27/12/202141904.000.000.0021.6021.60
362 FC4200260100203गोपी सुबेदार 01/12/202134496.000.0017.600.0017.60
363 FC4200260100203गोपी सुबेदार 01/12/20217760.004.000.000.004.00
364 TF4200260100152गोपीचंदजगतराम21/12/202119600.000.0010.000.0010.00
365 TF4200260100152गोपीचंदजगतराम21/12/202116296.000.000.008.408.40
366 TF4200260100213गोपीदास कनसराम 13/12/2021108976.000.0055.600.0055.60
367 TF4200260100337गोपीराम साहू केशव राम साहू 04/01/2022110192.0056.800.000.0056.80
368 TF4200260100337गोपीराम साहू केशव राम साहू 04/01/202231360.000.0016.000.0016.00
369 TF4200260100337गोपीराम साहू केशव राम साहू 27/01/2022108192.000.0055.200.0055.20
370 FC4200260180089गोमतीबाईअरूणकूमार03/12/202146560.000.000.0024.0024.00
371 FC4200260180061गोर्वधननिर्भय02/12/2021143560.0074.000.000.0074.00
372 FC4200260100286गोवर्धन कचरू राम 05/01/2022112112.000.0057.200.0057.20
373 FC4200260100286गोवर्धन कचरू राम 05/01/20229312.000.000.004.804.80
374 TF4200260100546गोविंद लखन 17/12/202123520.000.0012.000.0012.00
375 FC4200260100287गोविंदप्रसाद भगवानप्रसाद 10/12/2021145040.000.0074.000.0074.00
376 FC4200260100287गोविंदप्रसाद भगवानप्रसाद 19/01/202211640.000.000.006.006.00
377 FC4200260100287गोविंदप्रसाद भगवानप्रसाद 19/01/20227840.000.004.000.004.00
378 TF4200260100062गोविंदराम भागीरथी 08/12/2021137200.000.0070.000.0070.00
379 FC4200260100290गौतम हिस्‍सू 22/12/202111760.000.006.000.006.00
380 TF4200260100171गौतम फेरू 02/12/202121168.000.0010.800.0010.80
381 TF4200260100200गौतमराम अधारीराम़ 23/12/202143120.000.0022.000.0022.00
382 TF4200260100498गौतमराम केजूराम 20/01/202223280.0012.000.000.0012.00
383 FC4200260101184गौतर राम बुधराम 07/12/202121168.000.0010.800.0010.80
384 FC4200260101184गौतर राम बुधराम 07/12/202129488.0015.200.000.0015.20
385 FC4200260101184गौतर राम बुधराम 07/12/202110864.000.000.005.605.60
386 TF4200260100440गौरीबाई भाीखु 18/01/202218032.000.009.200.009.20
387 FC4200260101030घनश्‍याम भगवान सिंग 14/12/2021105536.000.000.0054.4054.40
388 FC4200260180070घनश्‍यामचमारराय19/01/202281536.000.0041.600.0041.60
389 FC4200260180070घनश्‍यामचमारराय19/01/202264408.0033.200.000.0033.20
390 FC4200260180070घनश्‍यामचमारराय19/01/202210088.000.000.005.205.20
391 FC4200260100037घनारामखेदूराम 17/12/202148608.000.0024.800.0024.80
392 TF4200260100404घनाराम फत्‍तेलाल 27/01/202219600.000.0010.000.0010.00
393 FC4200260150111घुरई बाई मुरहा 31/01/202277600.000.000.0040.0040.00
394 FC4200260150111घुरई बाई मुरहा 08/12/202193296.000.0047.600.0047.60
395 FC4200260150111घुरई बाई मुरहा 08/12/202147336.000.000.0024.4024.40
396 TF4200260100210घसनीनबाई धूरसिंग 13/12/202126656.000.0013.600.0013.60
397 TF4200260100085घ्‍ानश्यामदासजगदीश्‍ा05/01/2022219520.000.00112.000.00112.00
398 TF4200260100085घ्‍ानश्यामदासजगदीश्‍ा05/01/202213968.007.200.000.007.20
399 TF4200260100085घ्‍ानश्यामदासजगदीश्‍ा10/12/2021139680.0072.000.000.0072.00
400 TF4200260100085घ्‍ानश्यामदासजगदीश्‍ा27/01/2022166208.000.0084.800.0084.80
401 TF4200260100085घ्‍ानश्यामदासजगदीश्‍ा27/01/202216296.008.400.000.008.40
402 FC4200260101146चूडामणी आत्‍माराम 14/12/202136848.000.0018.800.0018.80
403 FC4200260101146चूडामणी आत्‍माराम 14/12/202135696.000.000.0018.4018.40
404 FC4200260101146चूडामणी आत्‍माराम 21/01/202268208.000.0034.800.0034.80
405 FC4200260101146चूडामणी आत्‍माराम 21/01/20228536.004.400.000.004.40
406 FC4200260101100चेतन गणेश 24/12/202182320.000.0042.000.0042.00
407 TF4200260100403चैतराम सुन्‍दरलाल 20/01/202211640.000.000.006.006.00
408 TF4200260100286चैतीबाईगुरबिन्द14/12/20213880.002.000.000.002.00
409 FC4200260160120चंद्रकुमार गहिरू 03/12/202174480.000.0038.000.0038.00
410 FC4200260160120चंद्रकुमार गहिरू 03/12/202111640.000.000.006.006.00
411 TF4200260100412चंद्रकला बाबुलाल07/12/202150960.000.0026.000.0026.00
412 FC4200260100948चंद्रभान अनंदराम 04/01/202265072.000.0033.200.0033.20
413 TF4200260100102चंदरसिहरामचरण06/01/202221952.000.0011.200.0011.20
414 TF4200260100102चंदरसिहरामचरण06/01/202224056.0012.400.000.0012.40
415 TF4200260100102चंदरसिहरामचरण06/01/202262856.000.000.0032.4032.40
416 FC4200260100296चन्‍द्रकुमार नेम‍ सिंग 23/12/202174480.000.0038.000.0038.00
417 TF4200260100098चन्द्रकूमारप्रेमलाल08/12/202162720.000.0032.000.0032.00
418 FC4200260160104चन्‍द्रेश तुकाराम 01/12/202136848.000.0018.800.0018.80
419 FC4200260160104चन्‍द्रेश तुकाराम 01/12/202115520.008.000.000.008.00
420 TF4200260100055चन्‍द्रशेखर गूरूविंद 14/12/202185360.0044.000.000.0044.00
421 FC4200260100153चुन्‍नीलाल देवसिंग 17/12/202178400.000.0040.000.0040.00
422 FC4200260100676चुनूराम फूल सिंग 20/12/202132928.000.0016.800.0016.80
423 TF4200260100408चुनेश्‍वरी डेरहादास 27/01/202211760.000.006.000.006.00
424 TF4200260100408चुनेश्‍वरी डेरहादास 21/12/202132592.0016.800.000.0016.80
425 TF4200260100408चुनेश्‍वरी डेरहादास 21/12/202110088.000.000.005.205.20
426 FC4200260180025चंपा बाई ईतवारी 07/12/202125088.000.0012.800.0012.80
427 FC4200260180025चंपा बाई ईतवारी 07/12/202113968.000.000.007.207.20
428 TF4200260100309चम्पाबाई बेदराम 21/12/202143904.000.0022.400.0022.40
429 TF4200260100309चम्पाबाई बेदराम 21/12/202121728.0011.200.000.0011.20
430 FC4200260100041चम्‍मन लाल खिलावन 10/12/202152768.000.000.0027.2027.20
431 TF4200260100301चुम्मन लाल मन्नूलाल 02/12/2021109760.000.0056.000.0056.00
432 TF4200260100301चुम्मन लाल मन्नूलाल 02/12/202115520.008.000.000.008.00
433 FC4200260100298चम्‍मनदास जगेशर 15/12/2021121520.000.0062.000.0062.00
434 FC4200260100298चम्‍मनदास जगेशर 15/12/202119400.0010.000.000.0010.00
435 FC4200260100040चमारराय सुन्‍हेर 23/12/202145784.000.000.0023.6023.60
436 TF4200260100002चमाररायसियाराम13/12/202118032.000.009.200.009.20
437 TF4200260100002चमाररायसियाराम13/12/202124056.000.000.0012.4012.40
438 TF4200260100333चुरामन दास साहू शंकर लाल 13/12/202168992.000.0035.200.0035.20
439 TF4200260100333चुरामन दास साहू शंकर लाल 13/12/202120176.0010.400.000.0010.40
440 TF4200260100339चित्ररेखा रेवाराम 01/12/202124056.000.000.0012.4012.40
441 TF4200260100339चित्ररेखा रेवाराम 01/12/20218624.000.004.400.004.40
442 TF4200260100577चिंताराम निषाद सुखराम निषाद 05/01/202245472.000.0023.200.0023.20
443 FC4200260100301चिन्‍तारामजेठु 15/12/202124832.000.000.0012.8012.80
444 FC4200260100301चिन्‍तारामजेठु 15/12/202121168.000.0010.800.0010.80
445 FC4200260100043चिन्‍ताराम दधिबल 23/12/202158800.000.0030.000.0030.00
446 TF4200260100236चोवाबाई उत्‍तमराम 14/12/202134920.0018.000.000.0018.00
447 FC4200260101092छबील दास अवधराम 21/01/202261936.000.0031.600.0031.60
448 FC4200260101092छबील दास अवधराम 21/01/202253544.0027.600.000.0027.60
449 TF4200260100395छबील यादवमाानसिंग यादव 25/01/202218032.000.009.200.009.20
450 TF4200260100395छबील यादवमाानसिंग यादव 25/01/202271392.0036.800.000.0036.80
451 TF4200260100395छबील यादवमाानसिंग यादव 25/01/20229312.000.000.004.804.80
452 FC4200260150022छोटेलाल जगदेव 28/12/202186240.000.0044.000.0044.00
453 FC4200260150022छोटेलाल जगदेव 21/01/2022128576.000.0065.600.0065.60
454 FC4200260150022छोटेलाल जगदेव 21/01/202218624.009.600.000.009.60
455 FC4200260100614जगजीवन साधुराम 19/01/202292512.000.0047.200.0047.20
456 FC4200260100614जगजीवन साधुराम 19/01/20222328.001.200.000.001.20
457 FC4200260100820जगतराम दूलरवा 07/01/202289376.000.0045.600.0045.60
458 FC4200260100820जगतराम दूलरवा 07/01/202212416.000.000.006.406.40
459 FC4200260100684जगतराम सियाराम 28/01/202254880.000.0028.000.0028.00
460 FC4200260100684जगतराम सियाराम 28/01/20223880.000.000.002.002.00
461 FC4200260180048जगदीशगरीबाराम10/12/20219408.000.004.800.004.80
462 FC4200260100681जगदीश रूपउ 18/01/20227840.000.004.000.004.00
463 FC4200260100681जगदीश रूपउ 18/01/202225608.0013.200.000.0013.20
464 FC4200260100505जगदीश सुखीत 24/12/2021117600.000.0060.000.0060.00
465 FC4200260100505जगदीश सुखीत 25/01/202258800.000.0030.000.0030.00
466 TF4200260100289जगदीशहरीराम23/12/20219408.000.004.800.004.80
467 TF4200260100289जगदीशहरीराम23/12/202119400.000.000.0010.0010.00
468 FC4200260100047जगन्‍नाथ केजू17/12/202132144.000.0016.400.0016.40
469 FC4200260100047जगन्‍नाथ केजू17/12/202131040.000.000.0016.0016.00
470 FC4200260100307जगनारायण भुनेश्‍वर 15/12/202162720.000.0032.000.0032.00
471 FC4200260100307जगनारायण भुनेश्‍वर 15/12/202118624.009.600.000.009.60
472 FC4200260100307जगनारायण भुनेश्‍वर 15/12/20213880.000.000.002.002.00
473 FC4200260100307जगनारायण भुनेश्‍वर 19/01/202241552.000.0021.200.0021.20
474 FC4200260100307जगनारायण भुनेश्‍वर 19/01/202234144.000.000.0017.6017.60
475 FC4200260100307जगनारायण भुनेश्‍वर 19/01/20221552.000.800.000.000.80
476 TF4200260100474जुगलाल मनबोध 07/01/202229008.000.0014.800.0014.80
477 TF4200260100466जगेश्‍वर गुवाल 21/12/202178400.000.0040.000.0040.00
478 FC4200260160062जैतराम रम्‍हउ 02/12/202169064.000.000.0035.6035.60
479 FC4200260160062जैतराम रम्‍हउ 02/12/20214656.002.400.000.002.40
480 FC4200260100048जंत्री बाई शंकर लाल 17/12/202129008.000.0014.800.0014.80
481 FC4200260100052जैता बाई सुन्‍हेर 23/12/202155664.000.0028.400.0028.40
482 FC4200260100648जनकदास उवालदास 08/12/202170560.000.0036.000.0036.00
483 TF4200260100189जनकराम रामबिलास 21/01/202219600.000.0010.000.0010.00
484 TF4200260100189जनकराम रामबिलास 28/12/202142336.000.0021.600.0021.60
485 FC4200260100823जनकलाल कुवरसिंग 18/01/202297000.000.000.0050.0050.00
486 FC4200260100823जनकलाल कुवरसिंग 24/01/2022105056.000.0053.600.0053.60
487 FC4200260100823जनकलाल कुवरसिंग 24/01/202229488.0015.200.000.0015.20
488 FC4200260180053जैनबाई आनंदराम09/12/2021133280.000.0068.000.0068.00
489 TF4200260100323जैनीबाई प्रेम लाल 07/02/20229312.000.000.004.804.80
490 TF4200260100594जमुना बाई साहू नारायण दास 24/01/20229408.000.004.800.004.80
491 FC4200260100682जमुनाबाई सोभाराम 07/01/202265856.000.0033.600.0033.60
492 FC4200260100682जमुनाबाई सोभाराम 07/01/20225432.000.000.002.802.80
493 TF4200260100012जयहरिधनउराम28/12/202148608.000.0024.800.0024.80
494 TF4200260100427जसवंत कुमार बाबुलाल 07/12/20215488.000.002.800.002.80
495 FC4200260100312जानकीबाई चरनदास 03/12/202132928.000.0016.800.0016.80
496 FC4200260100312जानकीबाई चरनदास 03/12/202116296.008.400.000.008.40
497 TF4200260100341जामदार रामाधीन 06/01/202212544.000.006.400.006.40
498 TF4200260100063जामूनबाई जयराम 28/12/202185360.0044.000.000.0044.00
499 TF4200260100063जामूनबाई जयराम 28/12/202123520.000.0012.000.0012.00
500 TF4200260100063जामूनबाई जयराम 02/02/202261936.000.0031.600.0031.60
501 TF4200260100063जामूनबाई जयराम 02/02/202217848.009.200.000.009.20
502 TF4200260100063जामूनबाई जयराम 02/02/202235696.000.000.0018.4018.40
503 FC4200260100050जितेन्‍द्र आंनदराम 09/12/202174480.000.0038.000.0038.00
504 FC4200260100046जितेन्‍द्र जनक 09/12/202132928.000.0016.800.0016.80
505 FC4200260100046जितेन्‍द्र जनक 09/12/20216208.003.200.000.003.20
506 TF4200260100614जितेन्द्र कुमार साहू यदु राम साहू 21/01/202229008.000.0014.800.0014.80
507 TF4200260100614जितेन्द्र कुमार साहू यदु राम साहू 21/01/2022140456.0072.400.000.0072.40
508 TF4200260100614जितेन्द्र कुमार साहू यदु राम साहू 07/12/202196224.0049.600.000.0049.60
509 TF4200260100614जितेन्द्र कुमार साहू यदु राम साहू 07/12/202120384.000.0010.400.0010.40
510 FC4200260100316जीवन बरतिया 03/12/202148888.000.000.0025.2025.20
511 FC4200260100316जीवन बरतिया 03/12/20217840.000.004.000.004.00
512 TF4200260100354जीवन लाल राधेश्याम 21/01/2022101920.000.0052.000.0052.00
513 FC4200260100547झुमूक बनउ 08/12/202158200.0030.000.000.0030.00
514 FC4200260100547झुमूक बनउ 08/12/202119600.000.0010.000.0010.00
515 FC4200260100361टेकुराम फेरूराम 15/12/202141552.000.0021.200.0021.20
516 FC4200260100361टेकुराम फेरूराम 15/12/202146560.000.000.0024.0024.00
517 TF4200260100256टेमनलाल सुदर्शन 02/12/202131040.000.000.0016.0016.00
518 FC4200260100359टुम्‍मनदास धीराजी 03/12/202186240.000.0044.000.0044.00
519 FC4200260101105टुम्‍मनलाल चुर्णानंद 14/12/202152528.000.0026.800.0026.80
520 FC4200260101105टुम्‍मनलाल चुर्णानंद 14/12/202143456.0022.400.000.0022.40
521 FC4200260101105टुम्‍मनलाल चुर्णानंद 21/01/2022171696.000.0087.600.0087.60
522 FC4200260101105टुम्‍मनलाल चुर्णानंद 21/01/202223280.000.000.0012.0012.00
523 FC4200260101105टुम्‍मनलाल चुर्णानंद 27/01/2022125440.000.0064.000.0064.00
524 FC4200260101105टुम्‍मनलाल चुर्णानंद 27/01/202227160.0014.000.000.0014.00
525 FC4200260100193टुम्‍मनलाल धिरपाल 06/01/202225088.000.0012.800.0012.80
526 TF4200260100473टामेश्‍वर देशीराम 05/01/202227440.000.0014.000.0014.00
527 TF4200260100553टिकुराम झाड़ूराम21/01/20227840.000.004.000.004.00
528 TF4200260100156टीकारामबुद्धू24/12/202172128.000.0036.800.0036.80
529 TF4200260100156टीकारामबुद्धू24/12/202113192.006.800.000.006.80
530 TF4200260100033ठगियाबाईभीखम15/12/202148888.0025.200.000.0025.20
531 FC4200260180016ठूबल राम बिसाल07/01/202284672.000.0043.200.0043.20
532 FC4200260180016ठूबल राम बिसाल07/01/202223280.0012.000.000.0012.00
533 FC4200260180016ठूबल राम बिसाल07/01/202216296.000.000.008.408.40
534 FC4200260180088ठमेंद्र कूमारअमरसिंग24/12/202139200.000.0020.000.0020.00
535 FC4200260180088ठमेंद्र कूमारअमरसिंग24/12/20213880.000.000.002.002.00
536 FC4200260150035ठाकुर राम संतु 18/01/202289376.000.0045.600.0045.60
537 FC4200260150035ठाकुर राम संतु 24/01/202261936.000.0031.600.0031.60
538 FC4200260150035ठाकुर राम संतु 24/01/202297776.000.000.0050.4050.40
539 FC4200260150035ठाकुर राम संतु 27/12/202147824.000.0024.400.0024.40
540 FC4200260150035ठाकुर राम संतु 27/12/202194672.000.000.0048.8048.80
541 TF4200260100593ठागेशवर दास नम्मु राम 07/01/20227840.000.004.000.004.00
542 FC4200260160101डेमन कूमारजीतराम 21/12/202146256.000.0023.600.0023.60
543 FC4200260160101डेमन कूमारजीतराम 21/12/202110864.005.600.000.005.60
544 FC4200260100921डुमार रामहित 20/01/202233712.000.0017.200.0017.20
545 FC4200260100901डेरेन्‍द्र लिखुराम 13/12/202127160.0014.000.000.0014.00
546 TF4200260100532डरेलसिंह किसुनसिंह 17/12/202111760.000.006.000.006.00
547 TF4200260100280डेरहा दासकोदुराम10/12/2021137200.000.0070.000.0070.00
548 TF4200260100280डेरहा दासकोदुराम25/01/202219600.000.0010.000.0010.00
549 TF4200260100280डेरहा दासकोदुराम25/01/20228536.004.400.000.004.40
550 FC4200260150078डामनलाल तीजुराम 27/12/202130576.000.0015.600.0015.60
551 FC4200260150078डामनलाल तीजुराम 27/12/202114744.007.600.000.007.60
552 FC4200260150078डामनलाल तीजुराम 27/12/202113192.000.000.006.806.80
553 TF4200260100094डोमनलालपूनाराम06/12/202114112.000.007.200.007.20
554 FC4200260100923डोरकरन बहुर सिंग 06/12/2021145040.000.0074.000.0074.00
555 FC4200260100923डोरकरन बहुर सिंग 06/01/202296432.000.0049.200.0049.20
556 FC4200260100923डोरकरन बहुर सिंग 06/01/2022100880.0052.000.000.0052.00
557 FC4200260100923डोरकरन बहुर सिंग 06/01/202249664.000.000.0025.6025.60
558 TF4200260100334ढेलुराम विष्णुराम 07/01/202256448.000.0028.800.0028.80
559 TF4200260100010ढालसिंगहिमांचल14/12/202123280.000.000.0012.0012.00
560 FC4200260101113तुकाराम सुकदेव 07/12/202139984.000.0020.400.0020.40
561 FC4200260101113तुकाराम सुकदेव 07/12/20216208.003.200.000.003.20
562 TF4200260100083तूकारामकूंवरलाल22/12/202190160.000.0046.000.0046.00
563 TF4200260100083तूकारामकूंवरलाल22/12/202120952.000.000.0010.8010.80
564 FC4200260180085तेजबाई रविकूमार24/12/202111760.000.006.000.006.00
565 FC4200260180085तेजबाई रविकूमार24/12/202118624.000.000.009.609.60
566 TF4200260100125त्रिभुवन चुन्नीलाल 21/12/2021119168.000.0060.800.0060.80
567 TF4200260100581तुलुराम साहू रामदास साहू 08/12/202169776.000.0035.600.0035.60
568 TF4200260100581तुलुराम साहू रामदास साहू 08/12/202112416.000.000.006.406.40
569 FC4200260100985तुलेश्‍वर रतनलाल 07/12/202132928.000.0016.800.0016.80
570 FC4200260100985तुलेश्‍वर रतनलाल 07/12/202124056.000.000.0012.4012.40
571 TF4200260100584तुलस बाई साहू हिरदे राम साहू 17/12/20219408.000.004.800.004.80
572 TF4200260100606तुलसी दास गुप्ता रोहित गुप्ता 17/12/202149392.000.0025.200.0025.20
573 TF4200260100606तुलसी दास गुप्ता रोहित गुप्ता 17/12/202130264.0015.600.000.0015.60
574 TF4200260100224तुलसीराम जिरखुराम 18/01/202225088.000.0012.800.0012.80
575 TF4200260100224तुलसीराम जिरखुराम 18/01/202215520.008.000.000.008.00
576 TF4200260100224तुलसीराम जिरखुराम 18/01/202227936.000.000.0014.4014.40
577 TF4200260100315तुलाराम कमल राम 03/12/202110088.000.000.005.205.20
578 TF4200260100054तूलाराम भगाोलीराम 09/12/202172128.000.0036.800.0036.80
579 TF4200260100356तामेशवर कल्याणसिंह 20/12/202126656.000.0013.600.0013.60
580 TF4200260100196तामेश्‍वर रिखीराम 03/12/202120384.000.0010.400.0010.40
581 TF4200260100196तामेश्‍वर रिखीराम 03/12/202111640.000.000.006.006.00
582 TF4200260100020तामेश्‍वरदासअचीनदास25/01/202227440.000.0014.000.0014.00
583 FC4200260100934तारेन्‍द्र कूमार साहूसुखू राम साहू21/01/202233712.000.0017.200.0017.20
584 FC4200260100934तारेन्‍द्र कूमार साहूसुखू राम साहू21/01/202250440.000.000.0026.0026.00
585 FC4200260100934तारेन्‍द्र कूमार साहूसुखू राम साहू10/12/202178400.000.0040.000.0040.00
586 FC4200260100934तारेन्‍द्र कूमार साहूसुखू राम साहू10/12/202163632.000.000.0032.8032.80
587 TF4200260100358तिजिया बाई राधेलाल 24/01/202223520.000.0012.000.0012.00
588 FC4200260100321तिलकधनसिंग 01/12/2021120280.0062.000.000.0062.00
589 FC4200260100320तिलक बिहारीलाल 19/01/202278400.000.0040.000.0040.00
590 TF4200260100239तिलकदास लक्ष्‍मण 19/01/202231040.000.000.0016.0016.00
591 FC4200260180083तिलकरामबैसाखू17/12/202115680.000.008.000.008.00
592 FC4200260180083तिलकरामबैसाखू17/12/202118624.009.600.000.009.60
593 FC4200260180026तिलोकी साहूस्‍व ऋषभ कुमार साहू 21/12/202194080.000.0048.000.0048.00
594 TF4200260100032तीजनबाईशत्तूहन28/01/202213968.000.000.007.207.20
595 TF4200260100451तीजबती ब्रीजलाल 06/12/20219408.000.004.800.004.80
596 FC4200260100984तीजुराम धनसाय 14/12/202158800.000.0030.000.0030.00
597 TF4200260100097तीजूराम‍ब़िजलाल03/12/202143120.000.0022.000.0022.00
598 TF4200260100596तोशिका साहू राजेश कुमार 06/01/202221952.000.0011.200.0011.20
599 FC4200260100988दुकाला बाई जलसिंग 21/12/202134496.000.0017.600.0017.60
600 TF4200260100034दूग्दीबाईकिशून17/12/202127440.000.0014.000.0014.00
601 FC4200260100606दुधेलाल कोमलराम 08/12/202119600.000.0010.000.0010.00
602 FC4200260100690दयाराम आशाराम 06/12/2021101920.000.0052.000.0052.00
603 TF4200260100371दयाराम निषाद परगनिया 27/12/202162720.000.0032.000.0032.00
604 TF4200260100608दयाराम मरईभारत28/12/202172912.000.0037.200.0037.20
605 TF4200260100608दयाराम मरईभारत28/12/202135696.0018.400.000.0018.40
606 FC4200260100641दयालुराम सुरजलाल 15/12/2021140336.000.0071.600.0071.60
607 FC4200260100641दयालुराम सुरजलाल 19/01/2022133280.000.0068.000.0068.00
608 TF4200260100091दयाश्‍ांकरभारत10/12/202171344.000.0036.400.0036.40
609 TF4200260100091दयाश्‍ांकरभारत10/12/202158976.000.000.0030.4030.40
610 TF4200260100567दुर्गेश कुमार जगन्नाथ24/12/2021123872.000.0063.200.0063.20
611 TF4200260100567दुर्गेश कुमार जगन्नाथ27/01/20226272.000.003.200.003.20
612 TF4200260100567दुर्गेश कुमार जगन्नाथ27/01/202244232.0022.800.000.0022.80
613 TF4200260100567दुर्गेश कुमार जगन्नाथ27/01/202272168.000.000.0037.2037.20
614 FC4200260100063दुर्गा प्रसाद रामप्रसाद 23/12/202129008.000.0014.800.0014.80
615 FC4200260101231दूर्गा प्रसाद जग्‍गू 06/01/202255664.000.0028.400.0028.40
616 TF4200260100461दर्गाप्रसाद तुलाराम 28/01/202218816.000.009.600.009.60
617 FC4200260101150दुर्गाबाई चूडामणी 14/12/202164408.000.000.0033.2033.20
618 TF4200260100486दुर्गाबाई नारद 22/12/202132928.000.0016.800.0016.80
619 TF4200260100439द्रोपती शिलेन्‍द्र 03/12/20217840.000.004.000.004.00
620 TF4200260100439द्रोपती शिलेन्‍द्र 03/12/20213880.000.000.002.002.00
621 FC4200260101050दुलेशर बाईजीवनलाल 07/12/202167512.000.000.0034.8034.80
622 TF4200260100234दुलसराम गोवर्धन 10/12/202147040.000.0024.000.0024.00
623 FC4200260180047देवकुंवर बाईजगनलाल08/12/202152528.000.0026.800.0026.80
624 TF4200260100613देवकी बाई साहू जयराम 07/01/202229792.000.0015.200.0015.20
625 FC4200260100990देवकीबाई उत्‍तमलाल 21/01/20226272.000.003.200.003.20
626 TF4200260100023देवकीबाईरतिराम21/12/202174480.000.0038.000.0038.00
627 TF4200260100467देवदास शोभादास 07/01/202215680.000.008.000.008.00
628 TF4200260100467देवदास शोभादास 07/01/202223280.000.000.0012.0012.00
629 TF4200260100204देवन्‍तीनबाई खोरबाहराराम 21/01/202214896.000.007.600.007.60
630 TF4200260100204देवन्‍तीनबाई खोरबाहराराम 21/01/202226384.0013.600.000.0013.60
631 FC4200260100211देवेन्‍द्र अग्रवाल मदनलाल अग्रवाल 25/01/202265072.000.0033.200.0033.20
632 FC4200260100211देवेन्‍द्र अग्रवाल मदनलाल अग्रवाल 25/01/202275272.0038.800.000.0038.80
633 FC4200260160102देवेन्‍द्र कुमार तुकाराम 07/12/202124304.000.0012.400.0012.40
634 FC4200260160102देवेन्‍द्र कुमार तुकाराम 07/12/202114744.000.000.007.607.60
635 FC4200260180031देवनरायन भगवानी 05/01/202262720.000.0032.000.0032.00
636 FC4200260160067देवनाथदुलारूराम 28/01/2022103488.000.0052.800.0052.80
637 FC4200260160067देवनाथदुलारूराम 28/01/202262080.0032.000.000.0032.00
638 FC4200260160067देवनाथदुलारूराम 28/01/20222328.000.000.001.201.20
639 FC4200260100337देवपाल हिस्‍सु 05/01/202243120.000.0022.000.0022.00
640 TF4200260100140देवशरणचैतुराम24/01/2022172480.000.0088.000.0088.00
641 FC4200260101101दशरथ गुहाराम 21/12/202114896.000.007.600.007.60
642 FC4200260101101दशरथ गुहाराम 21/12/202124056.000.000.0012.4012.40
643 TF4200260100066दशरथ प्रेमलाल 15/12/202154096.000.0027.600.0027.60
644 TF4200260100066दशरथ प्रेमलाल 15/12/20218536.004.400.000.004.40
645 TF4200260100484दशरथ संतराम 05/01/202235280.000.0018.000.0018.00
646 FC4200260100330दशेलाल ब्रिजभान 22/12/202139200.000.0020.000.0020.00
647 TF4200260100136देश्‍ाीरामगण्‍ोश्‍ा03/12/202178400.000.0040.000.0040.00
648 TF4200260100136देश्‍ाीरामगण्‍ोश्‍ा03/12/202144232.000.000.0022.8022.80
649 FC4200260101154दसरू राम गुहा 21/12/202136848.000.0018.800.0018.80
650 TF4200260100049दानबाई हेमूराम 24/01/202261152.000.0031.200.0031.20
651 TF4200260100049दानबाई हेमूराम 24/01/202256648.0029.200.000.0029.20
652 TF4200260100049दानबाई हेमूराम 24/01/20225432.000.000.002.802.80
653 TF4200260100324दानी राम पूना राम 09/12/202119600.000.0010.000.0010.00
654 FC4200260101225दिग्‍वीजय शिवलाल 17/12/202117248.000.008.800.008.80
655 FC4200260100553दिनेश भक्‍तु 08/12/202121952.000.0011.200.0011.20
656 FC4200260100382दिनेश कुमार फीदु05/01/202225088.000.0012.800.0012.80
657 TF4200260100444दिनेश साहू चेतनलाल 21/01/202214112.000.007.200.007.20
658 TF4200260100444दिनेश साहू चेतनलाल 21/01/20226984.003.600.000.003.60
659 TF4200260100184दिनेशकूमार लक्ष्‍मण 20/12/202110088.005.200.000.005.20
660 TF4200260100017दिनेश्‍ातूलसीराम20/12/202141552.000.0021.200.0021.20
661 FC4200260101112दिलेश्‍वर राधेलाल 07/12/202162856.0032.400.000.0032.40
662 TF4200260100149दिलीपमंशाराम19/01/202228224.000.0014.400.0014.40
663 TF4200260100149दिलीपमंशाराम19/01/202215520.000.000.008.008.00
664 FC4200260150027दीनुराम धन्‍ना लाल 10/12/2021117600.000.0060.000.0060.00
665 FC4200260150027दीनुराम धन्‍ना लाल 21/01/202260368.000.0030.800.0030.80
666 FC4200260150027दीनुराम धन्‍ना लाल 21/01/20222328.001.200.000.001.20
667 FC4200260150027दीनुराम धन्‍ना लाल 21/01/202258200.000.000.0030.0030.00
668 FC4200260100333दीपवती चुन्‍नूराम 08/12/202193296.000.0047.600.0047.60
669 TF4200260100610दौलत राम बंजु राम 28/12/202156448.000.0028.800.0028.80
670 TF4200260100610दौलत राम बंजु राम 28/12/202187688.0045.200.000.0045.20
671 FC4200260100074दौवा राम ब्रीजलाल 03/12/202192512.000.0047.200.0047.20
672 FC4200260100074दौवा राम ब्रीजलाल 03/12/202124832.000.000.0012.8012.80
673 FC4200260100343धनउ मेहत्‍तर 08/12/202186240.000.0044.000.0044.00
674 TF4200260100175धनउराम रायसिंग 22/12/202139984.000.0020.400.0020.40
675 TF4200260100175धनउराम रायसिंग 22/12/202110864.000.000.005.605.60
676 TF4200260100386धन्नूराम धनसिंग 01/12/202178400.000.0040.000.0040.00
677 FC4200260101178धनमत अगनुराम 02/12/202157232.000.0029.200.0029.20
678 TF4200260100443धनमतबाई धम्‍मनसिंग15/12/202127440.000.0014.000.0014.00
679 FC4200260160077धनराज सूफलदास27/12/2021101920.000.0052.000.0052.00
680 FC4200260100694धनवा राम साहूहलालखोर ऊर्फ तीजाराम18/01/202273696.000.0037.600.0037.60
681 FC4200260100694धनवा राम साहूहलालखोर ऊर्फ तीजाराम18/01/20228536.004.400.000.004.40
682 FC4200260100345धनेश कार्तिक 23/12/202149392.000.0025.200.0025.20
683 TF4200260100014धनेश्‍वरीसुरेश्‍ाकूमार28/12/202123520.000.0012.000.0012.00
684 TF4200260100271धनुषखेदु18/01/202214112.000.007.200.007.20
685 TF4200260100565धनेष्वर गुप्ता उधो लाल गुप्ता 09/12/20216272.000.003.200.003.20
686 TF4200260100434धनसू अलद 02/12/202143120.000.0022.000.0022.00
687 FC4200260100555धनसींग बीरसींग 22/12/202127440.000.0014.000.0014.00
688 FC4200260180014धनीदासगोपालदास22/12/202194080.000.0048.000.0048.00
689 TF4200260100300धर्मेन्द्र कुमारमन्नूलल10/12/202174480.000.0038.000.0038.00
690 TF4200260100300धर्मेन्द्र कुमारमन्नूलल10/12/202154320.000.000.0028.0028.00
691 TF4200260100122धुरसिंगगुवालराम14/12/202127440.000.0014.000.0014.00
692 TF4200260100122धुरसिंगगुवालराम14/12/20216984.000.000.003.603.60
693 FC4200260100349धुरसिंगबिन्‍झु 23/12/202116296.008.400.000.008.40
694 FC4200260100349धुरसिंगबिन्‍झु 23/12/20217760.000.000.004.004.00
695 TF4200260100015ध्‍ानीराममूरहाराम18/01/202247040.000.0024.000.0024.00
696 TF4200260100093ध्‍ाामनईश्‍ार13/12/202155664.000.0028.400.0028.40
697 TF4200260100093ध्‍ाामनईश्‍ार13/12/202114744.007.600.000.007.60
698 FC4200260100557धिराजी सुधुराम22/12/2021145040.000.0074.000.0074.00
699 FC4200260100557धिराजी सुधुराम20/01/202263504.000.0032.400.0032.40
700 FC4200260100557धिराजी सुधुराम20/01/20223880.002.000.000.002.00
701 FC4200260100557धिराजी सुधुराम20/01/202222504.000.000.0011.6011.60
702 FC4200260100348धीरपाल बिरसिंग 15/12/202138416.000.0019.600.0019.60
703 FC4200260100348धीरपाल बिरसिंग 15/12/202110864.000.000.005.605.60
704 TF4200260100133नकूलसिंगरामसिंग19/01/202231360.000.0016.000.0016.00
705 TF4200260100591नेतरामछाबिल 09/12/202170560.000.0036.000.0036.00
706 FC4200260100699नेतराम महासिंग 20/12/202163504.000.0032.400.0032.40
707 FC4200260100699नेतराम महासिंग 20/12/20216208.000.000.003.203.20
708 TF4200260100497नंदकुमार रमानत 20/01/202227440.000.0014.000.0014.00
709 TF4200260100208नंदलाल मनोहर 02/12/202137248.0019.200.000.0019.20
710 TF4200260100208नंदलाल मनोहर 02/12/202139984.000.0020.400.0020.40
711 TF4200260100208नंदलाल मनोहर 02/12/202128712.000.000.0014.8014.80
712 FC4200260160038नैनुराम रामसिंग 17/12/202131360.000.0016.000.0016.00
713 TF4200260100222नम्‍मुराम आनंदराम 28/12/202127440.000.0014.000.0014.00
714 TF4200260100433नमिता रमेशर 14/12/202119600.000.0010.000.0010.00
715 TF4200260100558नरेंद्रदास दीनदयाल 03/12/202131360.000.0016.000.0016.00
716 TF4200260100522नरेश कुमार सुराज 19/01/202223520.000.0012.000.0012.00
717 TF4200260100430नरेश पल्‍टन 03/12/202139200.000.0020.000.0020.00
718 FC4200260100996नरसिंग उदेराम 07/12/202136848.000.0018.800.0018.80
719 FC4200260100996नरसिंग उदेराम 07/12/202118624.009.600.000.009.60
720 FC4200260101176नरोत्‍तम धन्‍नुलाल 14/12/202178400.000.0040.000.0040.00
721 TF4200260100543नवीन कुमार भोजलाल 03/12/202165856.000.0033.600.0033.60
722 TF4200260100589नसीम बानोईशाक कुरैशी 31/01/202263504.000.0032.400.0032.40
723 TF4200260100589नसीम बानोईशाक कुरैशी 31/01/20226208.003.200.000.003.20
724 TF4200260100589नसीम बानोईशाक कुरैशी 31/01/202210864.000.000.005.605.60
725 TF4200260100207नागेशर बाई पुनारद 06/12/202139200.000.0020.000.0020.00
726 TF4200260100207नागेशर बाई पुनारद 06/12/202127160.0014.000.000.0014.00
727 FC4200260100702नारद जूगुतराम 06/12/2021133280.000.0068.000.0068.00
728 FC4200260100066नारद जोहरू सिंह 09/12/202136064.000.0018.400.0018.40
729 FC4200260160099नारद नारायण 21/01/202218032.000.009.200.009.20
730 FC4200260160099नारद नारायण 21/01/202255872.000.000.0028.8028.80
731 FC4200260100698नारायण भीखु 24/01/202243120.000.0022.000.0022.00
732 TF4200260100106नारायण्‍ारामचरण्‍ा20/01/202243904.000.0022.400.0022.40
733 TF4200260100106नारायण्‍ारामचरण्‍ा20/01/20222328.001.200.000.001.20
734 TF4200260100106नारायण्‍ारामचरण्‍ा20/01/202251216.000.000.0026.4026.40
735 FC4200260100701निरभे हिरा सिंग 20/12/202154096.000.0027.600.0027.60
736 FC4200260100354निर्मल साधुराम08/12/202199328.0051.200.000.0051.20
737 TF4200260100504निर्मल राधेश्‍याम28/12/202114896.000.007.600.007.60
738 TF4200260100291निर्मला देवीकामता प्रसाद तिवारी15/12/202128712.000.000.0014.8014.80
739 TF4200260100598निर्मला बाई रामकुमार 23/12/202110192.000.005.200.005.20
740 FC4200260160042नीलकंठ ब्रिजलाल10/12/2021113296.0058.400.000.0058.40
741 FC4200260160042नीलकंठ ब्रिजलाल10/12/202130264.000.000.0015.6015.60
742 FC4200260160042नीलकंठ ब्रिजलाल21/01/2022295568.000.00150.800.00150.80
743 FC4200260160042नीलकंठ ब्रिजलाल21/01/202219400.0010.000.000.0010.00
744 FC4200260160042नीलकंठ ब्रिजलाल21/01/2022109416.000.000.0056.4056.40
745 FC4200260160042नीलकंठ ब्रिजलाल07/01/2022164640.000.0084.000.0084.00
746 FC4200260160042नीलकंठ ब्रिजलाल07/01/202252768.0027.200.000.0027.20
747 TF4200260100126