किसानवार धान खरीदी का विवरण
जिला:- राजनांदगांव सोसायटी:- डोकराभाठा उपार्जन केन्द्र:- डोकराभाठा  
   
मूल्य रूपये में एवं वजन क्विंटल में
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान नही बनाया गया है |
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान बनाया जा चुका है |
क्रमांक किसान का क्रमांक किसान का नाम पिता/पति का नाम खरीदी दिनांक कुल भुगतानधान मोटाधान पतला धान सरना कुल धान
1 TF4200590100822 जमुनादास धनाजी20/12/202152768.000.000.0027.2027.20
2 TF4200590100121 महेन्‍द्र फुलसिंग24/01/202274480.000.0038.000.0038.00
3 TF4200590101429dhaneshwari varmaयोगेश09/12/202127160.000.000.0014.0014.00
4 TF4200590101376dhanushram sahuMakund03/01/202242336.000.0021.600.0021.60
5 TF4200590101376dhanushram sahuMakund03/01/202245784.000.000.0023.6023.60
6 TF4200590101362dharma kangalu varma shyam nagar 05/01/202223280.0012.000.000.0012.00
7 TF4200590101362dharma kangalu varma shyam nagar 05/01/202220176.000.000.0010.4010.40
8 TF4200590101438dip kumari vermaपिन्तुल वर्मा05/01/202234144.000.000.0017.6017.60
9 TF4200590101439durpat bai vermaशाखा राम वर्मा15/12/2021152880.000.0078.000.0078.00
10 TF4200590101439durpat bai vermaशाखा राम वर्मा15/12/202134144.0017.600.000.0017.60
11 TF4200590101432girdahri yadavघंसयम01/12/20216208.000.000.003.203.20
12 TF4200590101432girdahri yadavघंसयम01/12/20217760.004.000.000.004.00
13 TF4200590101443KERA BAI BHURWA RAM 31/01/202231816.000.000.0016.4016.40
14 TF4200590101443KERA BAI BHURWA RAM 31/01/202226384.0013.600.000.0013.60
15 TF4200590101378KunjlalDukhu05/01/202236848.000.0018.800.0018.80
16 TF4200590101378KunjlalDukhu05/01/202278376.0040.400.000.0040.40
17 TF4200590101430mineshkumar vermaजगदीश09/12/202131040.000.000.0016.0016.00
18 TF4200590101433mukesh varmaभोजराम05/01/202229488.000.000.0015.2015.20
19 TF4200590101377pawanshatruhan22/12/20213880.002.000.000.002.00
20 TF4200590101377pawanshatruhan22/12/202123280.000.000.0012.0012.00
21 TF4200590101320ratiram mangatu 04/01/202238800.0020.000.000.0020.00
22 TF4200590101435rohit kiladiजन्त्रू20/01/202229488.000.000.0015.2015.20
23 TF4200590101375samaruram sahudular ram sahu28/12/202162720.000.0032.000.0032.00
24 TF4200590101375samaruram sahudular ram sahu28/12/202150440.000.000.0026.0026.00
25 TF4200590101431sarswati baighnshyam05/01/202223280.000.000.0012.0012.00
26 TF4200590101367shishir kumar mishra devdutt mishra 09/12/2021194000.000.000.00100.00100.00
27 TF4200590101367shishir kumar mishra devdutt mishra 16/12/202186912.000.000.0044.8044.80
28 TF4200590101106अंकलहू शेरसि‍ंग 14/12/202150176.000.0025.600.0025.60
29 TF4200590101190अंकलहीन शत्रुहन06/12/202149664.000.000.0025.6025.60
30 TF4200590101190अंकलहीन शत्रुहन06/12/202132592.0016.800.000.0016.80
31 FC4200590101858अंकालू जोशीकोंदा जोशी20/01/2022179536.000.0091.600.0091.60
32 TF4200590101212अखिलेश यादव श्यामलाल 19/01/202214744.007.600.000.007.60
33 TF4200590101212अखिलेश यादव श्यामलाल 19/01/202289376.000.0045.600.0045.60
34 TF4200590101069अंगनी बाई शि‍वलाल 24/12/202127160.000.000.0014.0014.00
35 TF4200590101069अंगनी बाई शि‍वलाल 24/12/202172168.0037.200.000.0037.20
36 TF4200590101069अंगनी बाई शि‍वलाल 24/12/202115680.000.008.000.008.00
37 TF4200590100208अगरचंद भागीरथी 03/01/202277600.000.000.0040.0040.00
38 TF4200590100208अगरचंद भागीरथी 20/01/202228712.000.000.0014.8014.80
39 TF4200590100208अगरचंद भागीरथी 03/01/202238800.0020.000.000.0020.00
40 TF4200590100925अगरचंद साहूकार 20/12/202134144.0017.600.000.0017.60
41 TF4200590100963अगरौतीन बाई रामा 20/12/202117072.000.000.008.808.80
42 TF4200590100963अगरौतीन बाई रामा 20/12/202194672.0048.800.000.0048.80
43 TF4200590101441अगसिया बाई यादवशेखू यादव 19/01/20227760.004.000.000.004.00
44 TF4200590101441अगसिया बाई यादवशेखू यादव 19/01/202228712.000.000.0014.8014.80
45 TF4200590101177अघनूरामरजवा17/12/202172944.000.000.0037.6037.60
46 TF4200590101177अघनूरामरजवा17/12/202154880.000.0028.000.0028.00
47 TF4200590100926अंजू अंजोरदास 20/12/202116464.000.008.400.008.40
48 TF4200590100926अंजू अंजोरदास 20/12/20217760.004.000.000.004.00
49 FC4200590180020अजेन्‍द्र ना.बा पि‍ता हरीश पा. डुमरबती 28/12/202178400.000.0040.000.0040.00
50 TF4200590101160अजय कुमारराजकुमार27/12/202155664.000.0028.400.0028.40
51 TF4200590101160अजय कुमारराजकुमार27/12/202146560.000.000.0024.0024.00
52 TF4200590101242अजय साहूअनुज05/01/2022131920.000.000.0068.0068.00
53 TF4200590100975अजय शि‍वलाल 21/01/202247336.000.000.0024.4024.40
54 TF4200590100975अजय शि‍वलाल 21/01/202210864.005.600.000.005.60
55 TF4200590100975अजय शि‍वलाल 21/01/202217248.000.008.800.008.80
56 TF4200590100496अजूराम लतेलू 27/12/202132592.0016.800.000.0016.80
57 TF4200590100673अजीत धनीराम 13/12/202137248.000.000.0019.2019.20
58 TF4200590100633अजीत झगरू 08/12/2021173048.0089.200.000.0089.20
59 TF4200590101132अधनू लगीराम 23/12/202125608.000.000.0013.2013.20
60 TF4200590100170अनुज भादुराम 08/12/202138800.0020.000.000.0020.00
61 TF4200590100170अनुज भादुराम 19/01/202224056.000.000.0012.4012.40
62 FC4200590100104अनुजकुमार कोसरे हीराराम कोसरे 10/12/2021145888.000.000.0075.2075.20
63 TF4200590100217अनुप साहू राम साहू 20/12/2021257936.000.00131.600.00131.60
64 TF4200590100217अनुप साहू राम साहू 20/12/202128712.000.000.0014.8014.80
65 TF4200590101166अनिता गुफेदास 05/01/202238024.0019.600.000.0019.60
66 TF4200590101166अनिता गुफेदास 05/01/202255096.000.000.0028.4028.40
67 TF4200590100712अनि‍ल मनहरण 17/12/202164408.000.000.0033.2033.20
68 TF4200590101269अनिल जोशीपल्टन04/01/202220176.000.000.0010.4010.40
69 TF4200590101269अनिल जोशीपल्टन04/01/202278376.0040.400.000.0040.40
70 TF4200590101364अनिल वर्मा गंगा राम वर्मा 19/01/202239576.000.000.0020.4020.40
71 TF4200590101364अनिल वर्मा गंगा राम वर्मा 19/01/202210976.000.005.600.005.60
72 TF4200590100080अभिमन्‍यु मनिराम 22/12/202115520.008.000.000.008.00
73 TF4200590100080अभिमन्‍यु मनिराम 22/12/202132592.000.000.0016.8016.80
74 TF4200590100955अम़तलाल ब़जलाल 06/12/202151992.000.000.0026.8026.80
75 TF4200590100897अमृतलाल अंजोरदास 18/01/20227760.000.000.004.004.00
76 FC4200590100909अमरूआंनदराम27/12/202138024.000.000.0019.6019.60
77 FC4200590100908अमरूरतीराम13/12/202162856.000.000.0032.4032.40
78 TF4200590100388अमरदास मौनी 21/12/202117248.000.008.800.008.80
79 TF4200590100388अमरदास मौनी 21/12/2021101656.000.000.0052.4052.40
80 TF4200590100388अमरदास मौनी 21/12/202117072.008.800.000.008.80
81 TF4200590101122अमरूराम साहू मढैया साहू 03/01/202229488.000.000.0015.2015.20
82 TF4200590101122अमरूराम साहू मढैया साहू 03/01/202220952.0010.800.000.0010.80
83 TF4200590100353अमरलाल गनपत 21/01/202234920.0018.000.000.0018.00
84 TF4200590100353अमरलाल गनपत 21/01/202234920.000.000.0018.0018.00
85 TF4200590100353अमरलाल गनपत 03/12/2021156800.000.0080.000.0080.00
86 TF4200590101155अमि‍त कुमार चन्‍द्रभान सि‍ंह 05/01/202245008.000.000.0023.2023.20
87 FC4200590180167अमि‍रश्‍यामदास14/12/2021108976.000.0055.600.0055.60
88 FC4200590101414अमीरलाल केजऊ15/12/202189240.0046.000.000.0046.00
89 TF4200590100203अर्जुनराम सोमनाथ 18/01/202243904.000.0022.400.0022.40
90 TF4200590100203अर्जुनराम सोमनाथ 18/01/20227760.000.000.004.004.00
91 TF4200590101336अरुण साहुशत्रुहन03/12/202117072.000.000.008.808.80
92 TF4200590100905अरूण्‍ लेखुराम 28/12/202149664.000.000.0025.6025.60
93 TF4200590101143अरविन्द मिश्राशयामसुन्दर09/12/2021148216.000.000.0076.4076.40
94 TF4200590100445अवजीतस‍िह चन्‍द्रहासस‍िह 24/12/2021103984.000.000.0053.6053.60
95 TF4200590101348अवद साहुमंगल22/12/202122736.000.0011.600.0011.60
96 TF4200590100999अश्‍वन वर्मा रामबगस 09/12/202186912.000.000.0044.8044.80
97 TF4200590101088अश्‍वनी कुमार द्वारि‍का साहू 02/12/202165960.0034.000.000.0034.00
98 TF4200590101088अश्‍वनी कुमार द्वारि‍का साहू 16/12/202151992.0026.800.000.0026.80
99 TF4200590101088अश्‍वनी कुमार द्वारि‍का साहू 02/12/202122736.000.0011.600.0011.60
100 FC4200590101411अशवनी वर्मातारसि‍ग वर्मा01/12/2021158368.000.0080.800.0080.80
101 FC4200590101411अशवनी वर्मातारसि‍ग वर्मा16/12/2021235200.000.00120.000.00120.00
102 FC4200590101411अशवनी वर्मातारसि‍ग वर्मा19/01/2022106624.000.0054.400.0054.40
103 FC4200590101413अशोक बारेलाल15/12/202147336.0024.400.000.0024.40
104 FC4200590101413अशोक बारेलाल15/12/20215432.000.000.002.802.80
105 FC4200590101682अशोककुमार तुलसीराम16/12/2021194000.000.000.00100.00100.00
106 FC4200590101682अशोककुमार तुलसीराम06/01/2022232800.000.000.00120.00120.00
107 TF4200590100144अशोककुमार भुरूवाराम 24/12/2021134248.000.000.0069.2069.20
108 TF4200590100144अशोककुमार भुरूवाराम 24/12/202120952.0010.800.000.0010.80
109 TF4200590100144अशोककुमार भुरूवाराम 21/01/202257424.0029.600.000.0029.60
110 TF4200590100144अशोककुमार भुरूवाराम 21/01/202242680.000.000.0022.0022.00
111 TF4200590100821अहि‍ल्‍या बाई फि‍रंगी राम वर्मा 05/01/202224056.000.000.0012.4012.40
112 TF4200590100821अहि‍ल्‍या बाई फि‍रंगी राम वर्मा 05/01/202210976.000.005.600.005.60
113 FC4200590101551आकाश पाण्‍डेयरवि‍कांत पाण्‍डेय24/12/202145008.000.000.0023.2023.20
114 FC4200590101551आकाश पाण्‍डेयरवि‍कांत पाण्‍डेय16/12/2021108640.000.000.0056.0056.00
115 FC4200590101551आकाश पाण्‍डेयरवि‍कांत पाण्‍डेय16/12/202197776.0050.400.000.0050.40
116 FC4200590101551आकाश पाण्‍डेयरवि‍कांत पाण्‍डेय16/12/202165856.000.0033.600.0033.60
117 TF4200590100935आतमराम ति‍जमदास 25/01/202237632.000.0019.200.0019.20
118 TF4200590100935आतमराम ति‍जमदास 25/01/202217848.000.000.009.209.20
119 FC4200590100771आत्‍मारामबैसाखु24/01/2022229712.000.00117.200.00117.20
120 TF4200590100889आत्मारामसुमेर01/12/202110864.005.600.000.005.60
121 TF4200590100889आत्मारामसुमेर19/01/202213968.000.000.007.207.20
122 TF4200590100889आत्मारामसुमेर01/12/202138800.000.000.0020.0020.00
123 TF4200590101374आत्माराम जोशीभीखम24/12/2021116400.0060.000.000.0060.00
124 TF4200590101374आत्माराम जोशीभीखम21/01/2022169944.000.000.0087.6087.60
125 TF4200590100424आदु बिसम्‍बर 07/01/202278400.000.0040.000.0040.00
126 TF4200590100424आदु बिसम्‍बर 07/01/2022201760.000.000.00104.00104.00
127 TF4200590101255आदया सिह ना.बापा. मा. शारदा सोमेश सिह03/12/2021130368.000.000.0067.2067.20
128 TF4200590100566आनंदराम महेतर 28/12/202131360.000.0016.000.0016.00
129 TF4200590100566आनंदराम महेतर 28/12/202155096.000.000.0028.4028.40
130 FC4200590160102आशकरण वर्मामहेत्‍तर वर्मा14/12/202196224.000.000.0049.6049.60
131 TF4200590100860आशराम कार्तिक 05/01/202217248.000.008.800.008.80
132 TF4200590100860आशराम कार्तिक 05/01/202220176.000.000.0010.4010.40
133 TF4200590100860आशराम कार्तिक 05/01/20224656.002.400.000.002.40
134 FC4200590101557आशि‍षा पाण्‍डेयरवि‍कांत पाण्‍डेय24/12/202175264.000.0038.400.0038.40
135 FC4200590101557आशि‍षा पाण्‍डेयरवि‍कांत पाण्‍डेय24/12/202148112.0024.800.000.0024.80
136 FC4200590101557आशि‍षा पाण्‍डेयरवि‍कांत पाण्‍डेय24/12/2021221936.000.000.00114.40114.40
137 TF4200590101022आशीष बंजारे रामलाल 15/12/20212352.000.001.200.001.20
138 TF4200590101022आशीष बंजारे रामलाल 15/12/202157424.000.000.0029.6029.60
139 TF4200590101022आशीष बंजारे रामलाल 15/12/20219312.004.800.000.004.80
140 TF4200590101104इतवारी धनाजी 24/12/2021119504.000.000.0061.6061.60
141 TF4200590100983इंद्रकुमार नंदलाल 19/01/20226984.000.000.003.603.60
142 TF4200590100983इंद्रकुमार नंदलाल 19/01/202225088.000.0012.800.0012.80
143 FC4200590101981इंदरमनसुमरन28/12/202123280.0012.000.000.0012.00
144 FC4200590101981इंदरमनसुमरन07/12/2021117600.000.0060.000.0060.00
145 FC4200590101981इंदरमनसुमरन28/12/202161152.000.0031.200.0031.20
146 FC4200590101981इंदरमनसुमरन28/12/202123280.000.000.0012.0012.00
147 TF4200590101055इन्‍द्रकुवर टेकराम 20/01/202212416.006.400.000.006.40
148 TF4200590100880इश्वरीअशोक09/12/202155096.000.000.0028.4028.40
149 TF4200590100772ईन्‍दरचंद जैन घेवरचंद जैन 22/12/202179184.000.0040.400.0040.40
150 TF4200590100690ईश्‍वर दि‍लबोध 04/01/202258016.000.0029.600.0029.60
151 TF4200590100690ईश्‍वर दि‍लबोध 04/01/202222504.000.000.0011.6011.60
152 TF4200590100537ईश्‍वरदास बुधरदास 06/12/2021101656.000.000.0052.4052.40
153 TF4200590100636ईश्‍वरदास लखनदास 14/12/202177616.000.0039.600.0039.60
154 FC4200590150363ईश्‍वरराम वर्मारामेश्‍वरराम वर्मा27/12/202138024.000.000.0019.6019.60
155 TF4200590101034ईश्‍वरी जांगडे गौतम 15/12/20214704.000.002.400.002.40
156 TF4200590101034ईश्‍वरी जांगडे गौतम 24/01/20229312.000.000.004.804.80
157 TF4200590100186उकेश रामबिलास 15/12/2021101136.000.0051.600.0051.60
158 TF4200590100372उज्‍जैनपरसु 20/01/202252768.000.000.0027.2027.20
159 TF4200590100372उज्‍जैनपरसु 20/01/2022108192.000.0055.200.0055.20
160 FC4200590100344उत्‍तमरामस्‍वरूप02/12/202117848.000.000.009.209.20
161 FC4200590100344उत्‍तमरामस्‍वरूप02/12/202190160.000.0046.000.0046.00
162 TF4200590101425उत्तम कुमार वर्माप्रहलाद21/01/202243456.000.000.0022.4022.40
163 TF4200590101425उत्तम कुमार वर्माप्रहलाद21/01/20225432.002.800.000.002.80
164 TF4200590101040उत्‍तम वर्मा चि‍न्‍ताराम 15/12/202122736.000.0011.600.0011.60
165 TF4200590100922उत्‍त्‍म भारत27/12/202168288.000.000.0035.2035.20
166 FC4200590101172उत्‍तमकुमारकलाराम06/01/202284584.000.000.0043.6043.60
167 FC4200590101172उत्‍तमकुमारकलाराम28/12/2021196000.000.00100.000.00100.00
168 FC4200590101172उत्‍तमकुमारकलाराम06/01/2022164640.000.0084.000.0084.00
169 FC4200590101063उधोरामरामप्रसाद04/01/202258200.000.000.0030.0030.00
170 TF4200590100907उमेंद कुरै साधेलाल 20/01/2022199432.00102.800.000.00102.80
171 TF4200590100907उमेंद कुरै साधेलाल 20/01/202281480.000.000.0042.0042.00
172 TF4200590100907उमेंद कुरै साधेलाल 03/01/2022112112.000.0057.200.0057.20
173 TF4200590100907उमेंद कुरै साधेलाल 03/01/2022121832.000.000.0062.8062.80
174 TF4200590100907उमेंद कुरै साधेलाल 20/01/202265856.000.0033.600.0033.60
175 TF4200590100508उमेंद मोतीराम 10/12/202138024.0019.600.000.0019.60
176 TF4200590100508उमेंद मोतीराम 21/01/202213192.000.000.006.806.80
177 TF4200590100508उमेंद मोतीराम 24/12/202172168.000.000.0037.2037.20
178 TF4200590100508उमेंद मोतीराम 10/12/202162080.000.000.0032.0032.00
179 FC4200590100356उमेश कुमाररोहीत21/12/202137632.000.0019.200.0019.20
180 FC4200590100356उमेश कुमाररोहीत21/12/202158200.0030.000.000.0030.00
181 TF4200590101273उमेश कोसरेअशोक10/12/202159752.0030.800.000.0030.80
182 TF4200590100911उमेश साहू जगेशर 03/12/202143904.000.0022.400.0022.40
183 TF4200590100648उमेश दुखूराम 22/12/202112416.006.400.000.006.40
184 TF4200590100697उमेश मनहरण 09/12/2021141904.000.0072.400.0072.40
185 TF4200590101066उमेश महादेव05/01/202234920.0018.000.000.0018.00
186 TF4200590101066उमेश महादेव05/01/202234920.000.000.0018.0018.00
187 TF4200590100934उमेश रसीदलाल 15/12/202179152.000.000.0040.8040.80
188 TF4200590100139उमाबाई रेवतदास 10/12/2021125712.000.000.0064.8064.80
189 TF4200590100770उमाशंकर दुखवा 06/12/202184584.0043.600.000.0043.60
190 TF4200590100770उमाशंकर दुखवा 20/01/202260528.000.000.0031.2031.20
191 TF4200590100770उमाशंकर दुखवा 06/12/202131816.000.000.0016.4016.40
192 TF4200590101251उमिलाबिसम्बर27/12/202157424.000.000.0029.6029.60
193 TF4200590100881ओंकारफुलसिंग08/12/20217760.004.000.000.004.00
194 TF4200590100881ओंकारफुलसिंग08/12/202118032.000.009.200.009.20
195 TF4200590100707ओंकार छेरकादास 20/01/202253544.000.000.0027.6027.60
196 TF4200590100707ओंकार छेरकादास 18/01/202246560.000.000.0024.0024.00
197 FC4200590100433ओमकार जोशीपरसादी जोशी14/12/202177600.000.000.0040.0040.00
198 FC4200590100433ओमकार जोशीपरसादी जोशी14/12/202177600.0040.000.000.0040.00
199 FC4200590100480ओमनाथ साहू ति‍लकराम साहू 06/12/202176048.000.0038.800.0038.80
200 TF4200590100191ओमप्रकाश आत्‍माराम 03/01/2022274704.000.000.00141.60141.60
201 TF4200590100042ओमप्रकाश ब़जभूषण 18/01/202290016.000.000.0046.4046.40
202 FC4200590100914ओमलाल वर्मारामेश्‍वर वर्मा13/12/202127936.000.000.0014.4014.40
203 FC4200590180268कु. उमारघुनाथदास13/12/2021110192.000.000.0056.8056.80
204 TF4200590100598कंचन गंगाप्रसाद 24/12/202127936.000.000.0014.4014.40
205 TF4200590100721कुंज लाल जोशी धनाजी 20/12/202155096.000.000.0028.4028.40
206 FC4200590100198कुंजुरामपल्‍टन साहू03/12/2021144256.000.0073.600.0073.60
207 TF4200590100089केजूराम मंगतराम 02/12/202159752.000.000.0030.8030.80
208 TF4200590100089केजूराम मंगतराम 23/12/202124832.0012.800.000.0012.80
209 TF4200590100612कुंजलाल बनऊ 24/12/202140768.000.0020.800.0020.80
210 TF4200590100612कुंजलाल बनऊ 24/12/202119400.000.000.0010.0010.00
211 TF4200590101243केजा बाई मधु08/12/202127160.0014.000.000.0014.00
212 TF4200590100965केजारामगुहाराम13/12/202147336.000.000.0024.4024.40
213 TF4200590100965केजारामगुहाराम13/12/202124832.0012.800.000.0012.80
214 TF4200590101033केजाराम हि‍रऊ28/12/202146560.000.000.0024.0024.00
215 TF4200590101033केजाराम हि‍रऊ28/12/202125608.0013.200.000.0013.20
216 TF4200590100809कुंतीबाई अर्जन 18/01/2022103208.000.000.0053.2053.20
217 TF4200590100247कनक बाई बाबूलाल 23/12/202139576.000.000.0020.4020.40
218 TF4200590100014कन्‍हैया लाल जोशी धरमु25/01/202225088.000.0012.800.0012.80
219 TF4200590100014कन्‍हैया लाल जोशी धरमु20/01/2022100104.000.000.0051.6051.60
220 TF4200590100014कन्‍हैया लाल जोशी धरमु25/01/202220952.000.000.0010.8010.80
221 TF4200590100014कन्‍हैया लाल जोशी धरमु20/01/202241904.0021.600.000.0021.60
222 TF4200590100250कन्‍हैया शंकर 23/12/202175264.000.0038.400.0038.40
223 FC4200590150240कन्‍हैयालाल घोघरेरामभरोसा घोघरे28/12/20216984.000.000.003.603.60
224 FC4200590150240कन्‍हैयालाल घोघरेरामभरोसा घोघरे07/02/20227840.000.004.000.004.00
225 FC4200590150240कन्‍हैयालाल घोघरेरामभरोसा घोघरे28/12/202120952.0010.800.000.0010.80
226 FC4200590150240कन्‍हैयालाल घोघरेरामभरोसा घोघरे07/02/20227760.000.000.004.004.00
227 TF4200590100322कृपाल राम बुधराम 03/01/202219400.0010.000.000.0010.00
228 TF4200590100322कृपाल राम बुधराम 03/01/202219400.000.000.0010.0010.00
229 TF4200590101075कुंभकरण वर्मा सुरेन्‍द्र 13/12/202128712.0014.800.000.0014.80
230 TF4200590100382कुभकरण उदयलाल 28/12/2021103984.000.000.0053.6053.60
231 TF4200590100382कुभकरण उदयलाल 21/12/2021164640.000.0084.000.0084.00
232 TF4200590100382कुभकरण उदयलाल 28/12/2021166992.000.0085.200.0085.20
233 TF4200590100382कुभकरण उदयलाल 21/12/202169840.000.000.0036.0036.00
234 TF4200590100941कुंभ्‍लाल रामाधार 05/01/202281536.000.0041.600.0041.60
235 TF4200590100941कुंभ्‍लाल रामाधार 05/01/20229312.000.000.004.804.80
236 TF4200590101442कुंभलाल जाेशीसमेलाल 03/01/202229488.000.000.0015.2015.20
237 TF4200590100763कुंभलाल रामसि‍ंग 16/12/202145008.000.000.0023.2023.20
238 FC4200590101192कुमू वर्माजूडावन वर्मा04/01/202241904.0021.600.000.0021.60
239 FC4200590180168कुमनश्‍यामदास21/12/202196224.0049.600.000.0049.60
240 FC4200590180168कुमनश्‍यामदास21/12/202142336.000.0021.600.0021.60
241 TF4200590100043कुम्‍भलालभुवन 20/01/202275272.000.000.0038.8038.80
242 TF4200590100043कुम्‍भलालभुवन 20/01/202279184.000.0040.400.0040.40
243 TF4200590100532कमलदास जोशी महेतरू जोशी 24/01/202212416.000.000.006.406.40
244 FC4200590101066कमलरामश्‍यामदास14/12/2021150528.000.0076.800.0076.80
245 FC4200590180012कमलेशसुमरन14/12/202160528.0031.200.000.0031.20
246 TF4200590101424कमलेश यादवश्यामलाल25/01/202292344.000.000.0047.6047.60
247 TF4200590100228कमलेश जगतराम 03/01/202229008.000.0014.800.0014.80
248 FC4200590101067कमलेशकुमारअंकलहूराम14/12/202110192.000.005.200.005.20
249 FC4200590101067कमलेशकुमारअंकलहूराम14/12/202138800.000.000.0020.0020.00
250 TF4200590101035कमलेश्‍वर देशलहरे झि‍लदास 25/01/2022160632.000.000.0082.8082.80
251 FC4200590100197कमलसि‍हराजबलीसि‍ह03/12/202193120.000.000.0048.0048.00
252 TF4200590101363कमला दास निगम दास 22/12/20217840.000.004.000.004.00
253 TF4200590101363कमला दास निगम दास 19/01/20227760.004.000.000.004.00
254 FC4200590101207कुमारदास लोधीकमुंददास लोधी04/01/202245784.000.000.0023.6023.60
255 FC4200590101207कुमारदास लोधीकमुंददास लोधी22/12/2021156800.000.0080.000.0080.00
256 FC4200590101207कुमारदास लोधीकमुंददास लोधी04/01/2022115248.000.0058.800.0058.80
257 TF4200590100013करण अंजोरियाडेरहा राम08/12/202165960.0034.000.000.0034.00
258 TF4200590100493करण आशराम 05/01/20226984.000.000.003.603.60
259 TF4200590100493करण आशराम 15/12/2021116400.000.000.0060.0060.00
260 TF4200590100493करण आशराम 05/01/2022128576.000.0065.600.0065.60
261 TF4200590100746करन शंकर 23/12/202163632.000.000.0032.8032.80
262 FC4200590100435केराबाईरोहि‍त04/01/202210864.005.600.000.005.60
263 FC4200590100435केराबाईरोहि‍त04/01/202298552.000.000.0050.8050.80
264 FC4200590101419कल्‍पना पाण्‍डेयरवि‍कांत पाण्‍डेय05/01/202222736.000.0011.600.0011.60
265 FC4200590101419कल्‍पना पाण्‍डेयरवि‍कांत पाण्‍डेय05/01/20229312.000.000.004.804.80
266 FC4200590101419कल्‍पना पाण्‍डेयरवि‍कांत पाण्‍डेय05/01/202241904.0021.600.000.0021.60
267 TF4200590101180कैलानदासगैन्ददास20/01/202224056.000.000.0012.4012.40
268 TF4200590101180कैलानदासगैन्ददास20/01/202223520.000.0012.000.0012.00
269 TF4200590100557कलाराम ईतवारी 03/12/202183808.000.000.0043.2043.20
270 TF4200590100241कैलाश श्‍यामलाल 01/02/202277600.000.000.0040.0040.00
271 TF4200590100241कैलाश श्‍यामलाल 01/02/202224056.0012.400.000.0012.40
272 TF4200590100865कैलास जगेशर 03/12/202143120.000.0022.000.0022.00
273 TF4200590101322कलीराम चोटी.28/01/202239200.000.0020.000.0020.00
274 TF4200590101322कलीराम चोटी.24/12/202124832.0012.800.000.0012.80
275 TF4200590101322कलीराम चोटी.28/01/202219400.000.000.0010.0010.00
276 TF4200590101124कलीराम जोशी दुकलहा 03/01/202228712.000.000.0014.8014.80
277 TF4200590101277कुवरदास जोशीमंशाराम 28/01/202254320.000.000.0028.0028.00
278 FC4200590100327कुवंरलालमंगलराम09/12/2021135632.000.0069.200.0069.20
279 FC4200590100327कुवंरलालमंगलराम09/12/202139576.0020.400.000.0020.40
280 TF4200590100126कुवरसिंग परदेशीराम 21/01/202231816.000.000.0016.4016.40
281 TF4200590100602कंवल सुकलाल 21/12/202147336.000.000.0024.4024.40
282 TF4200590100602कंवल सुकलाल 21/12/202120176.0010.400.000.0010.40
283 TF4200590100686कुवारू रूंगूराम 20/01/20223136.000.001.600.001.60
284 TF4200590100686कुवारू रूंगूराम 20/01/202240352.0020.800.000.0020.80
285 TF4200590100686कुवारू रूंगूराम 20/01/202213192.000.000.006.806.80
286 TF4200590100146कंशराम साहूगोपाल21/01/202252768.000.000.0027.2027.20
287 TF4200590101272केशव मांडलेबिसहत20/12/2021126488.000.000.0065.2065.20
288 TF4200590100651केशव भगत 22/12/202152768.0027.200.000.0027.20
289 TF4200590100387केशव मंत्री 22/12/202138800.000.000.0020.0020.00
290 TF4200590100387केशव मंत्री 22/12/202113968.007.200.000.007.20
291 TF4200590100387केशव मंत्री 22/12/202113328.000.006.800.006.80
292 FC4200590101075केशवराम वर्माडेरहाराम वर्मा28/12/2021128816.000.000.0066.4066.40
293 FC4200590101075केशवराम वर्माडेरहाराम वर्मा28/12/202126656.000.0013.600.0013.60
294 FC4200590101075केशवराम वर्माडेरहाराम वर्मा20/12/2021313600.000.00160.000.00160.00
295 FC4200590101075केशवराम वर्माडेरहाराम वर्मा07/01/2022167776.000.0085.600.0085.60
296 TF4200590101084कुशाल वर्मा भागवत 15/12/20217760.004.000.000.004.00
297 TF4200590100078क़ष्‍णकुमार पंचुदास 04/01/20222328.000.000.001.201.20
298 TF4200590100078क़ष्‍णकुमार पंचुदास 04/01/202221952.000.0011.200.0011.20
299 TF4200590100282कष्‍णाकंगलु15/12/20213880.002.000.000.002.00
300 TF4200590100282कष्‍णाकंगलु15/12/202127160.000.000.0014.0014.00
301 TF4200590100596कृष्‍णा कुमार हीरालाल 01/02/202253544.000.000.0027.6027.60
302 TF4200590100596कृष्‍णा कुमार हीरालाल 25/01/2022122608.000.000.0063.2063.20
303 TF4200590100010कृष्णा राम वर्मागंगाराम वर्मा24/01/202251216.000.000.0026.4026.40
304 TF4200590100010कृष्णा राम वर्मागंगाराम वर्मा24/01/202265856.000.0033.600.0033.60
305 TF4200590100446कृष्‍णादेवी सिह कमलस‍िह 03/12/202158976.000.000.0030.4030.40
306 TF4200590100180क्षमाबाई कमलेश 14/12/202131040.0016.000.000.0016.00
307 FC4200590101270कुसुमराम साहूपरगनि‍या05/01/202238800.000.000.0020.0020.00
308 TF4200590101382कांठीराम वर्मारामधीन20/01/202231040.000.000.0016.0016.00
309 TF4200590101412कांति देवी इंदरचाँद जैन22/12/202139984.000.0020.400.0020.40
310 TF4200590101283कांतीलाल वर्माभागबली21/12/202117848.000.000.009.209.20
311 TF4200590101422काेंम बाइप्रताप03/01/202223280.000.000.0012.0012.00
312 TF4200590101297कामता प्रसादकेलाश19/01/202212416.006.400.000.006.40
313 FC4200590101620कामताप्रसादनामदास01/12/202172128.000.0036.800.0036.80
314 TF4200590101200कामदेव यादव व‍िदेशी यादव 19/01/202220952.000.000.0010.8010.80
315 FC4200590100136कार्तिकरामप्रसाद07/01/202227440.000.0014.000.0014.00
316 TF4200590100348कालूराम गंगाराम06/01/202253544.000.000.0027.6027.60
317 TF4200590100348कालूराम गंगाराम24/12/202169064.0035.600.000.0035.60
318 TF4200590100348कालूराम गंगाराम24/12/202127936.000.000.0014.4014.40
319 TF4200590100348कालूराम गंगाराम08/12/202138800.000.000.0020.0020.00
320 TF4200590100348कालूराम गंगाराम08/12/202177600.0040.000.000.0040.00
321 TF4200590100348कालूराम गंगाराम06/01/202289240.0046.000.000.0046.00
322 TF4200590100348कालूराम गंगाराम08/12/202139200.000.0020.000.0020.00
323 TF4200590100135काशीराम रामचरण 28/01/202226384.000.000.0013.6013.60
324 TF4200590101025कांशीराम गोवि‍न्‍द 07/01/202248888.0025.200.000.0025.20
325 TF4200590100246कांसीराम जगप्रसाद 09/12/2021159856.000.000.0082.4082.40
326 TF4200590100102किरन साहू जोहन 03/12/202165856.000.0033.600.0033.60
327 FC4200590101269कि‍शन लोधीसाधूराम22/12/202168288.000.000.0035.2035.20
328 TF4200590100459क‍िशन रामसुख 13/12/202193120.0048.000.000.0048.00
329 TF4200590100459क‍िशन रामसुख 27/12/202127936.000.000.0014.4014.40
330 FC4200590101245कि‍शनदासप़ल्‍टन04/01/202261936.000.0031.600.0031.60
331 FC4200590101070कि‍शोरदासमकुंददास07/12/2021134064.000.0068.400.0068.40
332 TF4200590100788कि‍सन राम यादव बि‍रझू राम 19/01/202262720.000.0032.000.0032.00
333 TF4200590100744कीर्तन प्रेमलाल 20/12/202154320.000.000.0028.0028.00
334 TF4200590100947कोडईयाबाई गोलनदास 05/01/202227160.000.000.0014.0014.00
335 FC4200590101210कोदूरामपरमानंद07/01/2022114464.000.0058.400.0058.40
336 FC4200590101210कोदूरामपरमानंद07/12/2021156800.000.0080.000.0080.00
337 TF4200590100356कोमद टेटका 18/01/202246560.0024.000.000.0024.00
338 TF4200590100356कोमद टेटका 18/01/202277600.000.000.0040.0040.00
339 TF4200590100611कोमल कुमार भारतराम 13/12/202166640.000.0034.000.0034.00
340 FC4200590101078कोमलकुमारमंशाराम वर्मा21/12/202187808.000.0044.800.0044.80
341 TF4200590100684कौशल इन्‍द्रजीत 21/12/2021131712.000.0067.200.0067.20
342 TF4200590100536कौशि‍ल्‍यबाई घनश्‍याम22/12/2021141232.0072.800.000.0072.80
343 TF4200590101191कौशिल्याकुंजूराम03/12/202135280.000.0018.000.0018.00
344 TF4200590101191कौशिल्याकुंजूराम03/12/202116296.000.000.008.408.40
345 TF4200590100773खुबचंद ना.बा गनपत 14/12/202133712.000.0017.200.0017.20
346 TF4200590100803खेमू यादव गोवि‍ंद यादव 02/12/202155872.000.000.0028.8028.80
347 TF4200590100801खेमू वर्मा रमेशर वर्मा 23/12/202179928.0041.200.000.0041.20
348 FC4200590100436खेमचंद तोडेश्रीराम21/12/2021123088.000.0062.800.0062.80
349 FC4200590100436खेमचंद तोडेश्रीराम07/12/2021117600.000.0060.000.0060.00
350 TF4200590101390खेमचंद्र जोशी ओमकार जोशी 20/01/20226208.003.200.000.003.20
351 TF4200590101390खेमचंद्र जोशी ओमकार जोशी 20/01/20225488.000.002.800.002.80
352 TF4200590101390खेमचंद्र जोशी ओमकार जोशी 14/12/202117072.000.000.008.808.80
353 TF4200590101267खेमुराम पुरानिक 05/01/202250960.000.0026.000.0026.00
354 TF4200590101267खेमुराम पुरानिक 05/01/20223104.001.600.000.001.60
355 FC4200590100777खेमलालबि‍सेलाल24/01/20221552.000.800.000.000.80
356 FC4200590100777खेमलालबि‍सेलाल03/01/20224656.002.400.000.002.40
357 FC4200590100777खेमलालबि‍सेलाल24/01/202238800.000.000.0020.0020.00
358 FC4200590100777खेमलालबि‍सेलाल03/01/202290792.000.000.0046.8046.80
359 TF4200590101211खेमलाल पाल सीताराम पाल 05/01/202226384.000.000.0013.6013.60
360 TF4200590100987खेमलाल लखन 27/12/202157424.000.000.0029.6029.60
361 TF4200590100987खेमलाल लखन 27/12/2021165424.000.0084.400.0084.40
362 TF4200590100731खुमान सिंह कोसरेमहावीर06/01/202271392.000.000.0036.8036.80
363 FC4200590101711खुमानप्रसादश्‍यामसुंदर09/12/2021183912.000.000.0094.8094.80
364 TF4200590100940खुमानसि‍ंह रधुवीर 07/01/202216296.008.400.000.008.40
365 TF4200590100940खुमानसि‍ंह रधुवीर 06/12/202165184.000.000.0033.6033.60
366 TF4200590100786खेमीन बाई वर्मा रामायण वर्मा 28/12/202141128.0021.200.000.0021.20
367 TF4200590100786खेमीन बाई वर्मा रामायण वर्मा 28/12/202138024.000.000.0019.6019.60
368 TF4200590100251खुशयली भुखन 14/12/202149664.000.000.0025.6025.60
369 TF4200590100785खि‍लावन रामसाय 04/01/202213328.000.006.800.006.80
370 TF4200590100785खि‍लावन रामसाय 04/01/202213968.007.200.000.007.20
371 TF4200590100785खि‍लावन रामसाय 04/01/202230264.000.000.0015.6015.60
372 FC4200590101409खोमलाल वर्मासाखाराम वर्मा16/12/202151992.000.000.0026.8026.80
373 TF4200590101059खोमलाल ना.बा गनपत 14/12/202132928.000.0016.800.0016.80
374 TF4200590100798खोरझरि‍न बाई ईतवारी 03/12/2021131144.000.000.0067.6067.60
375 TF4200590101115खोरबाहरा यादव रामप्रसाद 03/01/202222504.000.000.0011.6011.60
376 FC4200590101246खोरबाहरादास जंघेलपल्‍टन दास जंघेल07/12/202179184.000.0040.400.0040.40
377 FC4200590101246खोरबाहरादास जंघेलपल्‍टन दास जंघेल07/12/202145784.000.000.0023.6023.60
378 TF4200590100488गंगादास मंथीर 07/01/202262720.000.0032.000.0032.00
379 TF4200590100488गंगादास मंथीर 07/01/202293120.000.000.0048.0048.00
380 TF4200590100400गंगादीन रामबली 24/01/2022101656.000.000.0052.4052.40
381 TF4200590100400गंगादीन रामबली 24/01/202263504.000.0032.400.0032.40
382 TF4200590100400गंगादीन रामबली 07/01/2022155200.000.000.0080.0080.00
383 TF4200590101031गंगाप्रसाद धनाजी 20/12/202145008.000.000.0023.2023.20
384 TF4200590100051गंगाबाई कृष्‍णा 14/12/20213136.000.001.600.001.60
385 TF4200590100051गंगाबाई कृष्‍णा 14/12/202131816.000.000.0016.4016.40
386 TF4200590101128गंगाराम पल्‍टन 03/12/202129792.000.0015.200.0015.20
387 TF4200590100688गजानंद रामजी 05/01/202266736.0034.400.000.0034.40
388 TF4200590101052गणेश बि‍जेलाल 04/01/202285360.000.000.0044.0044.00
389 TF4200590101052गणेश बि‍जेलाल 04/01/202230264.0015.600.000.0015.60
390 TF4200590101403गणेश कोसरे रामजी कोसरे 10/12/202199328.000.000.0051.2051.20
391 TF4200590100937गणेशू जोशीअंजोरदास03/01/202211640.000.000.006.006.00
392 TF4200590100937गणेशू जोशीअंजोरदास03/01/202211640.006.000.000.006.00
393 TF4200590100524गणेश कपि‍ल 05/01/20225432.002.800.000.002.80
394 TF4200590100524गणेश कपि‍ल 05/01/202218032.000.009.200.009.20
395 TF4200590100678गणेशुदास परस 25/01/202229488.000.000.0015.2015.20
396 TF4200590100238गैंदू समुंद दास20/12/202182256.000.000.0042.4042.40
397 TF4200590101214गेंदराम यादव चनुराम यादव 23/12/202161304.000.000.0031.6031.60
398 TF4200590101100गैदलाल वि‍श्‍वकर्मा रामदयाल 27/12/202127160.000.000.0014.0014.00
399 FC4200590100782गैन्‍दुरामगनपत 06/12/2021152880.000.0078.000.0078.00
400 FC4200590100510गैन्‍दलाल जोशीनैनदास 03/01/202277616.000.0039.600.0039.60
401 TF4200590100492गैन्‍दलाल बेदराम 19/01/202234144.0017.600.000.0017.60
402 TF4200590100492गैन्‍दलाल बेदराम 19/01/202247040.000.0024.000.0024.00
403 FC4200590101080गनपतलालमदन14/12/2021127008.000.0064.800.0064.80
404 TF4200590101415गनेशू साहूडेराहा20/01/202250440.000.000.0026.0026.00
405 TF4200590101173गरीबदास कालूराम04/01/202261304.000.000.0031.6031.60
406 TF4200590101204गरीबाझनक19/01/202229488.0015.200.000.0015.20
407 TF4200590101204गरीबाझनक19/01/202226384.000.000.0013.6013.60
408 TF4200590100257गुलाल रामाधीन06/01/202246560.000.000.0024.0024.00
409 TF4200590100726गहेश्वरी वर्मा रमाकांत वर्मा 02/12/202110976.000.005.600.005.60
410 TF4200590100742गुहादास ररूहादास 20/01/202238800.0020.000.000.0020.00
411 TF4200590100742गुहादास ररूहादास 25/01/202230264.000.000.0015.6015.60
412 TF4200590100742गुहादास ररूहादास 03/01/202299568.000.0050.800.0050.80
413 TF4200590100742गुहादास ररूहादास 20/01/202232592.000.000.0016.8016.80
414 TF4200590100742गुहादास ररूहादास 03/01/2022187792.000.000.0096.8096.80
415 TF4200590100750गायञीबाई मनबहल 10/12/202113968.000.000.007.207.20
416 TF4200590100071गायतरी शंकरदास 27/12/202190944.000.0046.400.0046.40
417 TF4200590100229गायत्री जोशी देवकुमार जोशी 06/12/202180704.000.000.0041.6041.60
418 TF4200590101008गि‍रजेदास उमराव 28/01/202240352.000.000.0020.8020.80
419 TF4200590100800गि‍रधर साहू नोहर 03/12/202152768.0027.200.000.0027.20
420 TF4200590100367गिरधर पुरूषोतम 16/12/202173696.000.0037.600.0037.60
421 TF4200590101118गि‍रधारी यादव पुसऊ यादव 18/01/20227760.004.000.000.004.00
422 TF4200590101118गि‍रधारी यादव पुसऊ यादव 18/01/202216296.000.000.008.408.40
423 TF4200590100991गि‍रवर वर्मा फगुवा 15/12/20216984.000.000.003.603.60
424 TF4200590100991गि‍रवर वर्मा फगुवा 15/12/202158200.0030.000.000.0030.00
425 TF4200590100442ग‍िरवर लखन 06/01/2022117176.000.000.0060.4060.40
426 TF4200590100442ग‍िरवर लखन 16/12/2021155200.000.000.0080.0080.00
427 TF4200590101037गि‍रीश कुमार श्रीराम लोधी 07/01/202247040.000.0024.000.0024.00
428 TF4200590101037गि‍रीश कुमार श्रीराम लोधी 07/01/202223280.000.000.0012.0012.00
429 TF4200590101037गि‍रीश कुमार श्रीराम लोधी 07/01/202224832.0012.800.000.0012.80
430 TF4200590100587गीताबाई बराती 28/12/202113192.000.000.006.806.80
431 TF4200590100625गीताबाई वि‍जयराम 05/01/20223104.001.600.000.001.60
432 TF4200590100298गोपेशकिशन22/12/202146560.000.000.0024.0024.00
433 TF4200590100796गोपाल मारकण्‍डे कन्‍हैया 15/12/2021119504.000.000.0061.6061.60
434 TF4200590100796गोपाल मारकण्‍डे कन्‍हैया 15/12/202111640.006.000.000.006.00
435 TF4200590100401गोपाल राम सुखी राम 16/12/2021232800.000.000.00120.00120.00
436 TF4200590100401गोपाल राम सुखी राम 23/12/2021250648.000.000.00129.20129.20
437 FC4200590100272गोपीरामसुकालूराम 09/12/2021101136.000.0051.600.0051.60
438 FC4200590101439गोवर्धन दादुल05/01/2022155232.000.0079.200.0079.20
439 FC4200590100928गोवर्धनबलि‍यार13/12/202162856.000.000.0032.4032.40
440 TF4200590101266गोविंद जोशीपल्टन24/01/202240352.0020.800.000.0020.80
441 TF4200590101266गोविंद जोशीपल्टन21/12/202146560.0024.000.000.0024.00
442 TF4200590101266गोविंद जोशीपल्टन21/12/202139200.000.0020.000.0020.00
443 FC4200590101715गोवि‍दराम वर्माकृपाराम वर्मा02/12/2021148216.000.000.0076.4076.40
444 TF4200590100875गोविन्‍द कुमार जोशी राजूलाल जोशी 21/01/202266640.000.0034.000.0034.00
445 FC4200590180059गौतमअगम04/01/202224056.0012.400.000.0012.40
446 FC4200590180059गौतमअगम24/01/2022105056.000.0053.600.0053.60
447 FC4200590180059गौतमअगम04/01/2022112112.000.0057.200.0057.20
448 FC4200590180059गौतमअगम24/01/202265184.000.000.0033.6033.60
449 FC4200590101437गौतम जांगडेभगेला15/12/20217760.000.000.004.004.00
450 FC4200590101437गौतम जांगडेभगेला24/01/20226208.000.000.003.203.20
451 FC4200590101437गौतम जांगडेभगेला15/12/202183888.000.0042.800.0042.80
452 TF4200590101101गौतम राम साहू जनक 08/12/202145008.000.000.0023.2023.20
453 TF4200590101236गौतम साहुझुनऊ18/01/202224056.000.000.0012.4012.40
454 TF4200590100173गौतम पल्‍टन 07/01/202297000.000.000.0050.0050.00
455 TF4200590100173गौतम पल्‍टन 07/01/2022129360.000.0066.000.0066.00
456 TF4200590100351गौतम रामाधार 06/01/202271392.000.000.0036.8036.80
457 TF4200590100351गौतम रामाधार 06/01/2022131144.0067.600.000.0067.60
458 TF4200590100351गौतम रामाधार 23/12/2021194000.000.000.00100.00100.00
459 FC4200590101082गौतमराम वर्माडेरहाराम वर्मा21/12/202169776.000.0035.600.0035.60
460 TF4200590101342गौतरहिन बाई जोशीअर्जुन जोशी03/01/20223880.002.000.000.002.00
461 TF4200590101342गौतरहिन बाई जोशीअर्जुन जोशी03/01/202215520.000.000.008.008.00
462 TF4200590101342गौतरहिन बाई जोशीअर्जुन जोशी03/01/20227840.000.004.000.004.00
463 TF4200590101109गौरीशंकर दशरथ 20/01/202277600.000.000.0040.0040.00
464 TF4200590101109गौरीशंकर दशरथ 20/01/202234144.0017.600.000.0017.60
465 TF4200590100233घनश्‍याम बैसाखू 18/01/202278400.000.0040.000.0040.00
466 TF4200590100233घनश्‍याम बैसाखू 18/01/2022135024.0069.600.000.0069.60
467 TF4200590100233घनश्‍याम बैसाखू 18/01/202277600.000.000.0040.0040.00
468 TF4200590101292घसनीन बाईझुनऊ18/01/202232592.000.000.0016.8016.80
469 TF4200590100056घांसी गोपाल 21/12/202156448.000.0028.800.0028.80
470 TF4200590100213घांसी परस 18/01/202213968.007.200.000.007.20
471 TF4200590100213घांसी परस 18/01/2022130144.000.0066.400.0066.40
472 TF4200590100417चेतन बिशाल 04/01/202223280.000.000.0012.0012.00
473 TF4200590100417चेतन बिशाल 04/01/202223280.0012.000.000.0012.00
474 FC4200590100786चैतरामगनपत20/12/202169840.000.000.0036.0036.00
475 TF4200590100200चैतराम प्‍यारीदास 07/12/202168288.0035.200.000.0035.20
476 TF4200590101028चंदन घि‍ल्‍लोर चैतराम 07/12/202127440.000.0014.000.0014.00
477 TF4200590101286चंद्रबलीपुसऊ18/01/202213192.000.000.006.806.80
478 TF4200590101280चंद्र्मारोहित21/12/202114744.000.000.007.607.60
479 TF4200590100956चंद्रा परसराम 05/01/202238024.0019.600.000.0019.60
480 TF4200590100956चंद्रा परसराम 05/01/202215680.000.008.000.008.00
481 FC4200590101276चन्‍द्रकुमार साहूबुधारा22/12/202166736.000.000.0034.4034.40
482 FC4200590101276चन्‍द्रकुमार साहूबुधारा22/12/202184584.0043.600.000.0043.60
483 TF4200590100335चन्‍द्रकुमार हंसादास 06/12/2021106312.000.000.0054.8054.80
484 TF4200590101178चन्द्रपाल जाेशीहीरादास13/12/202127936.000.000.0014.4014.40
485 TF4200590100337चन्‍दरलाल बलीराम 08/12/202132592.000.000.0016.8016.80
486 TF4200590100337चन्‍दरलाल बलीराम 08/12/202134144.0017.600.000.0017.60
487 FC4200590100201चन्‍द्रेशसि‍हशि‍वशरणसि‍ह17/12/2021152872.0078.800.000.0078.80
488 FC4200590100201चन्‍द्रेशसि‍हशि‍वशरणसि‍ह17/12/202148112.000.000.0024.8024.80
489 FC4200590100849चन्‍द्रीकाबाईरामब‍िलास03/01/202215520.000.000.008.008.00
490 TF4200590100933चंपालाल समेदास 04/01/202282256.0042.400.000.0042.40
491 TF4200590100661चुरामन देवादास 04/01/202231360.000.0016.000.0016.00
492 TF4200590100661चुरामन देवादास 21/12/2021232800.00120.000.000.00120.00
493 TF4200590100661चुरामन देवादास 04/01/2022108640.0056.000.000.0056.00
494 TF4200590100661चुरामन देवादास 14/12/2021232800.000.000.00120.00120.00
495 TF4200590101169चांतीरामदीन23/12/2021114848.000.000.0059.2059.20
496 TF4200590100408चिंताराम कोदुराम 15/12/2021100880.000.000.0052.0052.00
497 TF4200590100408चिंताराम कोदुराम 15/12/2021