किसानवार धान खरीदी का विवरण
जिला:- राजनांदगांव सोसायटी:- चारभाठा (कु) उपार्जन केन्द्र:- चारभाठा (कु)  
   
मूल्य रूपये में एवं वजन क्विंटल में
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान नही बनाया गया है |
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान बनाया जा चुका है |
<
क्रमांक किसान का क्रमांक किसान का नाम पिता/पति का नाम खरीदी दिनांक कुल भुगतानधान मोटाधान पतला धान सरना कुल धान
1 FC4200150101653 चैनू रामप्रहलाद10/12/202176832.000.0039.200.0039.20
2 FC4200150101653 चैनू रामप्रहलाद10/12/202138800.000.000.0020.0020.00
3 FC4200150102024 शिशुपाल सि‍हघांसू16/12/202185456.000.0043.600.0043.60
4 FC4200150102024 शिशुपाल सि‍हघांसू16/12/202150440.000.000.0026.0026.00
5 FC4200150102024 शिशुपाल सि‍हघांसू16/12/202111640.006.000.000.006.00
6 TF4200150101080KANTI BAI SHABLAनारद24/01/202227160.0014.000.000.0014.00
7 TF4200150101080KANTI BAI SHABLAनारद24/01/202213328.000.006.800.006.80
8 TF4200150101080KANTI BAI SHABLAनारद24/01/202224832.000.000.0012.8012.80
9 TF4200150101079KANTI BAI SHABLAबुधराम02/12/202121952.000.0011.200.0011.20
10 TF4200150101077KANTI BAI SHABLAसुकलाल09/12/202112544.000.006.400.006.40
11 TF4200150101077KANTI BAI SHABLAसुकलाल09/12/202110864.000.000.005.605.60
12 TF4200150101094KANTI BAI SHABLAहरक राम16/12/202117248.000.008.800.008.80
13 TF4200150101094KANTI BAI SHABLAहरक राम16/12/202112416.000.000.006.406.40
14 TF4201130101671SANTOSH KUMAR PANDEYरामचंद्र पाण्डेय20/01/2022101656.000.000.0052.4052.40
15 TF4201130101671SANTOSH KUMAR PANDEYरामचंद्र पाण्डेय20/01/202241904.0021.600.000.0021.60
16 TF4200150101584अक्तू रामदेवीलाल21/01/202247336.0024.400.000.0024.40
17 TF4200150101584अक्तू रामदेवीलाल21/01/202227160.000.000.0014.0014.00
18 TF4200150100901अंकालूगुलापी14/12/202144232.000.000.0022.8022.80
19 TF4200150100908अंकालूरामपरसराम13/12/202121952.000.0011.200.0011.20
20 TF4200150100277अखिल कुमार जिवराखन 03/12/202150960.000.0026.000.0026.00
21 TF4200150100462अखिलेश कुमार पटेल सियाराम पटेल 17/12/202132928.000.0016.800.0016.80
22 TF4200150100932अगरहीजगैन्दु20/01/202235696.000.000.0018.4018.40
23 TF4200150100932अगरहीजगैन्दु20/01/202225872.000.0013.200.0013.20
24 TF4200150101578अंजूगिरवर10/12/202125088.000.0012.800.0012.80
25 TF4200150101499अजयरमेश20/01/202228712.000.000.0014.8014.80
26 FC4200150150310अजुर्न सोनसाय 15/12/202118624.009.600.000.009.60
27 FC4200150150310अजुर्न सोनसाय 15/12/202110088.000.000.005.205.20
28 TF4200150101282अजीत राममनराखन20/12/202143456.0022.400.000.0022.40
29 TF4200150101282अजीत राममनराखन20/12/202134920.000.000.0018.0018.00
30 TF4200150101282अजीत राममनराखन20/12/20218624.000.004.400.004.40
31 TF4200150100664अंजोरीफकीर13/12/202124304.000.0012.400.0012.40
32 TF4200150100664अंजोरीफकीर13/12/202144232.0022.800.000.0022.80
33 FC4200150102671अंजोरी भारत21/12/202123280.0012.000.000.0012.00
34 FC4200150102671अंजोरी भारत21/12/202114112.000.007.200.007.20
35 TF4201130101640अत्तम रावटे सदसिंह रावटे 07/01/202240352.000.000.0020.8020.80
36 TF4201130101640अत्तम रावटे सदसिंह रावटे 07/01/20226272.000.003.200.003.20
37 FC4200150150377अनंद राम रामबिलास 10/12/202122736.000.0011.600.0011.60
38 FC4200150150369अन्‍नपूर्णा बाईदिलीप कुमार 25/01/202217248.000.008.800.008.80
39 FC4200150150369अन्‍नपूर्णा बाईदिलीप कुमार 25/01/20226984.000.000.003.603.60
40 FC4200150150369अन्‍नपूर्णा बाईदिलीप कुमार 25/01/20224656.002.400.000.002.40
41 FC4200150102393अनिरूद कुमार पुकलाल24/01/202292512.000.0047.200.0047.20
42 FC4200150102393अनिरूद कुमार पुकलाल24/01/202220952.000.000.0010.8010.80
43 FC4200150102393अनिरूद कुमार पुकलाल15/12/2021155200.000.000.0080.0080.00
44 TF4200150100579अम्बाबाईराधेश्याम05/01/202217072.008.800.000.008.80
45 TF4200150100579अम्बाबाईराधेश्याम05/01/20227760.000.000.004.004.00
46 TF4200150100579अम्बाबाईराधेश्याम05/01/20226272.000.003.200.003.20
47 TF4200150100486अमरचंद भागवत 07/01/202231040.000.000.0016.0016.00
48 TF4200150100486अमरचंद भागवत 07/01/202210088.005.200.000.005.20
49 TF4200150100781अमरसिंग लेंझारेशिवप्रशाद27/12/202146256.000.0023.600.0023.60
50 TF4200150100781अमरसिंग लेंझारेशिवप्रशाद27/12/202112416.006.400.000.006.40
51 TF4200150100781अमरसिंग लेंझारेशिवप्रशाद27/12/20217760.000.000.004.004.00
52 TF4200150100998अमित कुमारयूग कुमार07/02/20224656.002.400.000.002.40
53 TF4200150100998अमित कुमारयूग कुमार07/02/20223136.000.001.600.001.60
54 TF4200150100496अर्जुन पुसउ 13/12/202113328.000.006.800.006.80
55 TF4200150100496अर्जुन पुसउ 13/12/202121728.0011.200.000.0011.20
56 TF4200150100039अवधराम धनीराम 09/12/202153544.000.000.0027.6027.60
57 TF4200150100039अवधराम धनीराम 09/12/20217840.000.004.000.004.00
58 FC4200150101995अश्‍वन कुमाररामचन्‍द02/12/202165184.000.000.0033.6033.60
59 FC4200150101995अश्‍वन कुमाररामचन्‍द02/12/202120384.000.0010.400.0010.40
60 FC4200150160222अशोक बडडेराम 20/12/202133368.0017.200.000.0017.20
61 FC4200150103008अशोक कुमारझाडूराम07/12/202134144.000.000.0017.6017.60
62 FC4200150103008अशोक कुमारझाडूराम07/12/202126656.000.0013.600.0013.60
63 TF4200150101109अशोक कुमारबृजलाल02/12/202116296.000.000.008.408.40
64 TF4200150100208अशोक कुमार सियाराम 17/12/202125872.000.0013.200.0013.20
65 TF4200150101608अशोककुमारबल्दुराम31/01/202238800.000.000.0020.0020.00
66 TF4200150101608अशोककुमारबल्दुराम25/01/202255872.000.000.0028.8028.80
67 TF4200150101608अशोककुमारबल्दुराम25/01/202214112.000.007.200.007.20
68 TF4200150101528असवनग्‍वाल06/12/202118032.000.009.200.009.20
69 FC4200150160225आदेश्‍वरदशरथ 03/12/202154096.000.0027.600.0027.60
70 FC4200150101779आदोरामभगी 02/12/2021122608.0063.200.000.0063.20
71 TF4200150100337आनंद राम प्रभुराम 09/12/202189376.000.0045.600.0045.60
72 FC4200150180232आनंद राम हलालखोर 16/12/202113968.000.000.007.207.20
73 FC4200150180232आनंद राम हलालखोर 16/12/20217760.004.000.000.004.00
74 FC4200150180232आनंद राम हलालखोर 16/12/20215488.000.002.800.002.80
75 TF4200150100838आमीनबाईकनैया06/12/202127440.000.0014.000.0014.00
76 FC4200150101599आशा बाईसन्‍तराम17/12/202133712.000.0017.200.0017.20
77 FC4200150180056इन्‍द्रा बाई कुभकरण 22/12/202147336.0024.400.000.0024.40
78 FC4200150180056इन्‍द्रा बाई कुभकरण 22/12/202124056.000.000.0012.4012.40
79 FC4200150180056इन्‍द्रा बाई कुभकरण 22/12/202158016.000.0029.600.0029.60
80 TF4200150100666इवन कुमारजयलाल06/12/202146256.000.0023.600.0023.60
81 TF4200150100980इश्तर लालकेशलाल09/12/202142336.000.0021.600.0021.60
82 TF4200150101257उईतरामरोहिदास13/12/202147040.000.0024.000.0024.00
83 FC4200150102201उजागर मूलचंद 27/12/202187024.000.0044.400.0044.40
84 FC4200150102201उजागर मूलचंद 27/12/202164408.000.000.0033.2033.20
85 FC4200150102201उजागर मूलचंद 27/01/2022194432.000.0099.200.0099.20
86 FC4200150102201उजागर मूलचंद 27/01/202290016.000.000.0046.4046.40
87 TF4201130101616उत्तम कुमार भंडारी गौकरण भंडारी 23/12/202157232.000.0029.200.0029.20
88 TF4201130101616उत्तम कुमार भंडारी गौकरण भंडारी 23/12/202120952.000.000.0010.8010.80
89 TF4200150100917उत्तमकुमारभगतराम28/12/202191568.000.000.0047.2047.20
90 TF4200150100917उत्तमकुमारभगतराम28/12/202129792.000.0015.200.0015.20
91 TF4200150100439उत्‍तरा कुमार दुलार 21/12/202162720.000.0032.000.0032.00
92 TF4200150100439उत्‍तरा कुमार दुलार 21/12/202113968.000.000.007.207.20
93 TF4200150101562उतराबाईपंडित20/12/20211568.000.000.800.000.80
94 TF4200150101562उतराबाईपंडित20/12/202132592.0016.800.000.0016.80
95 TF4200150101335उदे रामबुधराम14/12/202136848.000.0018.800.0018.80
96 TF4200150101335उदे रामबुधराम14/12/202121728.000.000.0011.2011.20
97 TF4200150100912उदेरामरामदास05/01/202210088.005.200.000.005.20
98 TF4200150100912उदेरामरामदास05/01/20228536.000.000.004.404.40
99 TF4200150100912उदेरामरामदास05/01/20223920.000.002.000.002.00
100 TF4200150100829उधेरामरामगुलाल10/12/202129792.000.0015.200.0015.20
101 TF4200150100829उधेरामरामगुलाल10/12/202131040.000.000.0016.0016.00
102 TF4201130101621उभेराम बालसिंघ नेताम अकबल नेताम 06/01/202256648.0029.200.000.0029.20
103 TF4201130101621उभेराम बालसिंघ नेताम अकबल नेताम 06/01/202255096.000.000.0028.4028.40
104 FC4200150102139उमेदसरजू13/12/202141904.0021.600.000.0021.60
105 FC4200150102139उमेदसरजू13/12/202136064.000.0018.400.0018.40
106 FC4200150101601उमेश सिंगअमरसिंग17/12/202160368.000.0030.800.0030.80
107 TF4200150100857उमाअस्वनी22/12/202123280.000.000.0012.0012.00
108 TF4201130101611उर्मिला नट विजय कुमार 27/12/202110976.000.005.600.005.60
109 TF4200150100141उषा बाई गणपत राम कोमरे 13/12/202150176.000.0025.600.0025.60
110 TF4200150101587उषा बाईदिनेश09/12/202123280.000.000.0012.0012.00
111 TF4200150100248उषा बाई प्रकाश मणी साहू 01/12/202121728.000.000.0011.2011.20
112 TF4200150100043ओकार रामअवतार 10/12/202143120.000.0022.000.0022.00
113 TF4201130101634ओम प्रकाश सुरेन्द्र कुमार 21/01/202213192.006.800.000.006.80
114 TF4201130101634ओम प्रकाश सुरेन्द्र कुमार 21/01/20226272.000.003.200.003.20
115 FC4200150160328ओमप्रकाश दशरथ 16/12/202150960.000.0026.000.0026.00
116 FC4200150102136ओमप्रकाशमलेच्‍छ13/12/202125872.000.0013.200.0013.20
117 FC4200150102136ओमप्रकाशमलेच्‍छ13/12/202114744.007.600.000.007.60
118 TF4200150100990ओमप्रकाश बैरागी वंश राज 15/12/202140768.000.0020.800.0020.80
119 TF4200150101383केकतीबाईबिशेषर08/12/202154096.000.0027.600.0027.60
120 FC4200150102374केजूरामजयराम15/12/202158800.000.0030.000.0030.00
121 FC4200150102374केजूरामजयराम15/12/202162856.000.000.0032.4032.40
122 FC4200150102374केजूरामजयराम15/12/202118624.009.600.000.009.60
123 TF4200150100777केतूरामपुसउ13/12/202152528.000.0026.800.0026.80
124 TF4200150101421क़तिरामेश्‍वर27/01/202236472.000.000.0018.8018.80
125 FC4200150101607केदारनाथबुद्वु24/12/2021143472.000.0073.200.0073.20
126 TF4200150101071केदारसिंहमथुरसिंह09/12/202115680.000.008.000.008.00
127 TF4200150101071केदारसिंहमथुरसिंह09/12/202118624.009.600.000.009.60
128 FC4200150102409कनक बाई रामसि‍ग 21/01/202252528.000.0026.800.0026.80
129 FC4200150102409कनक बाई रामसि‍ग 21/01/202237248.000.000.0019.2019.20
130 TF4200150100372कनक राम तिजउ राम 06/12/202123520.000.0012.000.0012.00
131 TF4200150100304कुन्दनमनरखन16/12/202169064.000.000.0035.6035.60
132 TF4200150100304कुन्दनमनरखन16/12/202152528.000.0026.800.0026.80
133 TF4200150100304कुन्दनमनरखन24/01/202236472.0018.800.000.0018.80
134 TF4200150100162कन्‍हैया रतन 10/12/2021158368.000.0080.800.0080.80
135 TF4200150101163कन्हैयाहुमन16/12/202117072.008.800.000.008.80
136 TF4200150101442कन्‍हैया लालरघुराम16/12/202162080.0032.000.000.0032.00
137 FC4200150102369कपीलगैन्‍दलाल15/12/202186240.000.0044.000.0044.00
138 FC4200150101707कुंभलालभागीरथी24/12/202182320.000.0042.000.0042.00
139 TF4200150101126कुमुन्द बाईरामभंजन24/01/202234144.000.000.0017.6017.60
140 TF4200150101126कुमुन्द बाईरामभंजन24/01/202220176.0010.400.000.0010.40
141 FC4200150150162कमल कुमार गंगा राम 15/12/202131040.0016.000.000.0016.00
142 FC4200150150162कमल कुमार गंगा राम 15/12/202115680.000.008.000.008.00
143 FC4200150150001कमलेश श्री भारत राम गोड28/12/202172128.000.0036.800.0036.80
144 TF4200150100199कमलेश पटेल शिशुपाल सिह पटेल 01/02/202215680.000.008.000.008.00
145 TF4200150100199कमलेश पटेल शिशुपाल सिह पटेल 10/12/2021156800.000.0080.000.0080.00
146 TF4200150101376कमलसिंह चमरा25/01/20226984.000.000.003.603.60
147 TF4200150101376कमलसिंह चमरा25/01/20224704.000.002.400.002.40
148 TF4200150101376कमलसिंह चमरा01/12/202154880.000.0028.000.0028.00
149 TF4200150101376कमलसिंह चमरा01/12/202152768.0027.200.000.0027.20
150 TF4200150101376कमलसिंह चमरा01/12/20216984.000.000.003.603.60
151 TF4200150100827कुमारीबाईबेनू कुमार24/12/202189376.000.0045.600.0045.60
152 FC4200150101789कुलदीपअमरसिंग09/12/202163632.000.000.0032.8032.80
153 FC4200150101789कुलदीपअमरसिंग09/12/202129792.000.0015.200.0015.20
154 TF4200150100698कलेन्द्री बाईगुवाल कंवर20/12/202191568.000.000.0047.2047.20
155 TF4200150100698कलेन्द्री बाईगुवाल कंवर20/12/202122736.000.0011.600.0011.60
156 TF4200150100472कैलाश गैंदलाल 22/12/202189376.000.0045.600.0045.60
157 TF4200150100472कैलाश गैंदलाल 22/12/202113968.007.200.000.007.20
158 TF4200150100472कैलाश गैंदलाल 08/12/2021114464.000.0058.400.0058.40
159 TF4200150100472कैलाश गैंदलाल 08/12/202127160.000.000.0014.0014.00
160 TF4201130101661कैलाश कुमार साहू शिवकुमार साहू 01/12/202148608.000.0024.800.0024.80
161 TF4201130101661कैलाश कुमार साहू शिवकुमार साहू 01/12/202113968.007.200.000.007.20
162 FC4200150180019कली बाई पल्‍टन राम सि‍न्‍हा 02/12/202198784.000.0050.400.0050.40
163 FC4200150180019कली बाई पल्‍टन राम सि‍न्‍हा 07/01/202220176.000.000.0010.4010.40
164 FC4200150180019कली बाई पल्‍टन राम सि‍न्‍हा 07/01/20229408.000.004.800.004.80
165 FC4200150101788कुंवर बाईसुखराम07/01/202254320.0028.000.000.0028.00
166 FC4200150101788कुंवर बाईसुखराम07/01/202238800.000.000.0020.0020.00
167 FC4200150102141कुंवरसिंगदरशन06/12/202131040.000.000.0016.0016.00
168 FC4200150102141कुंवरसिंगदरशन06/12/202123520.000.0012.000.0012.00
169 FC4200150102141कुंवरसिंगदरशन06/12/202115520.008.000.000.008.00
170 TF4200150100742कुवरसिंहमोहन04/01/202255096.000.000.0028.4028.40
171 TF4200150100742कुवरसिंहमोहन04/01/20227760.004.000.000.004.00
172 FC4200150102242कवलदासपनका दास15/12/202141552.000.0021.200.0021.20
173 FC4200150102242कवलदासपनका दास15/12/202116296.008.400.000.008.40
174 TF4200150100741कवलरामगंगूराम04/01/202255872.000.000.0028.8028.80
175 TF4200150100741कवलरामगंगूराम04/01/202238024.0019.600.000.0019.60
176 TF4200150100741कवलरामगंगूराम04/01/202236064.000.0018.400.0018.40
177 FC4200150180145कवलराम जुगुल 27/01/202248888.000.000.0025.2025.20
178 TF4200150100592केशरी कुमार शंकर लाल 08/12/202130264.0015.600.000.0015.60
179 TF4200150100592केशरी कुमार शंकर लाल 08/12/202110192.000.005.200.005.20
180 FC4200150101671कुशल कुमारबुधेलाल24/12/20211568.000.000.800.000.80
181 FC4200150101671कुशल कुमारबुधेलाल24/12/202188464.000.000.0045.6045.60
182 TF4200150100492केशव चुमुक लाल 19/01/202235280.000.0018.000.0018.00
183 TF4200150100492केशव चुमुक लाल 24/01/202239200.000.0020.000.0020.00
184 TF4200150100015क़ष्णा गोपी 20/12/202130576.000.0015.600.0015.60
185 TF4200150100015क़ष्णा गोपी 20/12/202117848.000.000.009.209.20
186 FC4200150102778कृष्‍णाबृजलाल25/01/202239576.000.000.0020.4020.40
187 FC4200150102778कृष्‍णाबृजलाल25/01/202221168.000.0010.800.0010.80
188 FC4200150102778कृष्‍णाबृजलाल25/01/20226208.003.200.000.003.20
189 FC4200150102234कृष्‍णाशीतल22/12/202141552.000.0021.200.0021.20
190 FC4200150102234कृष्‍णाशीतल22/12/202113192.000.000.006.806.80
191 FC4200150102234कृष्‍णाशीतल22/12/202111640.006.000.000.006.00
192 FC4200150180143कृष्‍णा राम गोकुल राम यादव15/12/202126656.000.0013.600.0013.60
193 FC4200150180143कृष्‍णा राम गोकुल राम यादव15/12/202114744.007.600.000.007.60
194 FC4200150180001क्षमा बाई हि‍रदे राम 16/12/202130576.000.0015.600.0015.60
195 FC4200150180001क्षमा बाई हि‍रदे राम 16/12/202124832.000.000.0012.8012.80
196 FC4200150102226केसूराम आशाराम21/01/202228224.000.0014.400.0014.40
197 FC4200150102226केसूराम आशाराम21/01/20228536.000.000.004.404.40
198 FC4200150101792कान्ति बाईगहिरू 09/12/202169776.000.0035.600.0035.60
199 FC4200150101792कान्ति बाईगहिरू 09/12/202120952.000.000.0010.8010.80
200 TF4200150100786कामिन बाईसुन्दर लाल 21/12/202137248.000.000.0019.2019.20
201 TF4200150100786कामिन बाईसुन्दर लाल 21/12/202127440.000.0014.000.0014.00
202 TF4200150100786कामिन बाईसुन्दर लाल 21/12/202111640.006.000.000.006.00
203 TF4200150101554कामिनबाईक़ष्‍णाराम09/12/202110192.000.005.200.005.20
204 FC4200150150090कार्तिक राम अजोंर सिंह24/12/202185456.000.0043.600.0043.60
205 FC4200150150090कार्तिक राम अजोंर सिंह24/12/202140352.0020.800.000.0020.80
206 FC4200150150090कार्तिक राम अजोंर सिंह24/12/202111640.000.000.006.006.00
207 FC4200150150090कार्तिक राम अजोंर सिंह22/12/202154320.0028.000.000.0028.00
208 FC4200150150090कार्तिक राम अजोंर सिंह22/12/202147336.000.000.0024.4024.40
209 FC4200150101794कार्तिक रामतुलसीराम02/12/202132592.000.000.0016.8016.80
210 FC4200150101794कार्तिक रामतुलसीराम02/12/202128224.000.0014.400.0014.40
211 TF4200150100062कार्तिक राम मंगिया 07/12/202168992.000.0035.200.0035.20
212 TF4200150100062कार्तिक राम मंगिया 07/12/202151992.0026.800.000.0026.80
213 TF4200150100122कालूराम भंगी 16/12/202142680.000.000.0022.0022.00
214 TF4200150100122कालूराम भंगी 16/12/20219408.000.004.800.004.80
215 TF4200150100808किशुन निषाद जैराम15/12/202127160.0014.000.000.0014.00
216 TF4200150101043किशोर कुमारमयाराम16/12/202160368.000.0030.800.0030.80
217 TF4200150101043किशोर कुमारमयाराम16/12/202113192.006.800.000.006.80
218 FC4200150102676किसनघंसिया28/12/202133712.000.0017.200.0017.20
219 FC4200150102676किसनघंसिया28/12/202127936.000.000.0014.4014.40
220 TF4200150100406किसुन गोपी 27/12/202110864.005.600.000.005.60
221 TF4200150100125किसुन राम पनका 15/12/202153312.000.0027.200.0027.20
222 TF4200150100125किसुन राम पनका 15/12/202115520.000.000.008.008.00
223 TF4200150101281किसुन्त रामरामनाथ13/12/2021131712.000.0067.200.0067.20
224 TF4200150101281किसुन्त रामरामनाथ13/12/202124832.000.000.0012.8012.80
225 TF4200150101281किसुन्त रामरामनाथ25/01/2022100880.0052.000.000.0052.00
226 TF4200150101281किसुन्त रामरामनाथ25/01/20227840.000.004.000.004.00
227 TF4200150101281किसुन्त रामरामनाथ25/01/20226208.000.000.003.203.20
228 TF4200150100081किसनलाल चमरा राम 07/01/202237248.000.000.0019.2019.20
229 TF4200150100081किसनलाल चमरा राम 07/01/2022107864.0055.600.000.0055.60
230 FC4200150101801कीर्तन रामअंजोर सिंह16/12/202180704.000.000.0041.6041.60
231 FC4200150101801कीर्तन रामअंजोर सिंह16/12/202148888.0025.200.000.0025.20
232 FC4200150101801कीर्तन रामअंजोर सिंह16/12/202125872.000.0013.200.0013.20
233 FC4200150102213कीर्तन लाल लखन 13/12/202178400.000.0040.000.0040.00
234 FC4200150102129कोमल रामथानसिंग13/12/202170560.000.0036.000.0036.00
235 FC4200150102129कोमल रामथानसिंग13/12/202119400.000.000.0010.0010.00
236 FC4200150101793कौशिल्‍या बाईप्रहलाद09/12/202196224.0049.600.000.0049.60
237 FC4200150101793कौशिल्‍या बाईप्रहलाद09/12/20216272.000.003.200.003.20
238 FC4200150101793कौशिल्‍या बाईप्रहलाद24/01/202215680.000.008.000.008.00
239 FC4200150101793कौशिल्‍या बाईप्रहलाद24/01/202216296.000.000.008.408.40
240 TF4200150101050खेमचंदबृजलाल09/12/202118816.000.009.600.009.60
241 TF4200150101050खेमचंदबृजलाल09/12/202119400.000.000.0010.0010.00
242 TF4200150101050खेमचंदबृजलाल09/12/202110088.005.200.000.005.20
243 FC4200150103021खेमराजनन्‍दूराम23/12/202134496.000.0017.600.0017.60
244 FC4200150103021खेमराजनन्‍दूराम23/12/202126384.0013.600.000.0013.60
245 FC4200150103021खेमराजनन्‍दूराम23/12/202118624.000.000.009.609.60
246 TF4200150101322खेमलालपवर15/12/202153544.000.000.0027.6027.60
247 TF4200150101322खेमलालपवर15/12/202129008.000.0014.800.0014.80
248 TF4200150100530खुमान दास आरती दास 01/12/202147040.000.0024.000.0024.00
249 TF4200150100660खुसियाल दासकुमुन्द04/01/202272168.000.000.0037.2037.20
250 TF4200150100660खुसियाल दासकुमुन्द04/01/202229792.000.0015.200.0015.20
251 FC4200150180248खि‍लावन लाल गणेश राम 19/01/202291568.000.000.0047.2047.20
252 FC4200150101572खोरबाहराहरपत07/12/2021156800.000.0080.000.0080.00
253 TF4200150100497खोरबाहरिन बाई फगुवा 16/12/202134496.000.0017.600.0017.60
254 TF4200150100497खोरबाहरिन बाई फगुवा 16/12/202116296.000.000.008.408.40
255 FC4200150102289गंगूभगवानी22/12/202122504.000.000.0011.6011.60
256 FC4200150102289गंगूभगवानी22/12/20219408.000.004.800.004.80
257 TF4200150100508गंगा बाई जयलाल 21/01/202227936.000.000.0014.4014.40
258 TF4200150100508गंगा बाई जयलाल 21/01/20229408.000.004.800.004.80
259 TF4201130101620गंगा बाई मंशाराम 02/12/202115680.000.008.000.008.00
260 TF4200150101468गंगाप्रसादमंगल24/01/202245472.000.0023.200.0023.20
261 TF4200150101468गंगाप्रसादमंगल24/01/202251216.0026.400.000.0026.40
262 TF4200150101468गंगाप्रसादमंगल24/01/202233368.000.000.0017.2017.20
263 TF4200150101468गंगाप्रसादमंगल06/01/202277600.000.000.0040.0040.00
264 TF4200150101468गंगाप्रसादमंगल06/01/202268208.000.0034.800.0034.80
265 TF4200150100614गंगारामआशाराम21/12/202117848.009.200.000.009.20
266 TF4200150100132गंगाराम जैनराम 23/12/202165184.000.000.0033.6033.60
267 TF4200150100132गंगाराम जैनराम 23/12/202151744.000.0026.400.0026.40
268 FC4200150102102गंगारामलक्ष्‍मण27/12/2021109760.000.0056.000.0056.00
269 FC4200150102102गंगारामलक्ष्‍मण27/12/202138800.000.000.0020.0020.00
270 FC4200150102102गंगारामलक्ष्‍मण06/12/2021136416.000.0069.600.0069.60
271 FC4200150102102गंगारामलक्ष्‍मण06/12/202120176.0010.400.000.0010.40
272 FC4200150102282गजेन्‍द्र दास आरतीदास08/12/202134144.0017.600.000.0017.60
273 FC4200150160233गजाधर धि‍राजी 17/12/2021116032.000.0059.200.0059.20
274 FC4200150160233गजाधर धि‍राजी 17/12/202140352.000.000.0020.8020.80
275 TF4200150100468गजानंद गंगाराम 21/01/202227440.000.0014.000.0014.00
276 TF4200150101377गणेश रामरंजन04/01/202232592.0016.800.000.0016.80
277 TF4200150101377गणेश रामरंजन04/01/202214896.000.007.600.007.60
278 FC4200150150032गणेश राम पटेलशिवप्रसाद पटेल19/01/2022148216.0076.400.000.0076.40
279 FC4200150150032गणेश राम पटेलशिवप्रसाद पटेल19/01/20226984.000.000.003.603.60
280 FC4200150150032गणेश राम पटेलशिवप्रसाद पटेल25/01/202248608.000.0024.800.0024.80
281 FC4200150150032गणेश राम पटेलशिवप्रसाद पटेल25/01/202292344.000.000.0047.6047.60
282 FC4200150101854गणेशी बाई जीवनलाल 02/12/202128712.0014.800.000.0014.80
283 FC4200150101854गणेशी बाई जीवनलाल 02/12/202126656.000.0013.600.0013.60
284 FC4200150101854गणेशी बाई जीवनलाल 02/12/202120176.000.000.0010.4010.40
285 FC4200150101816गैदलालरतन09/12/202145784.0023.600.000.0023.60
286 FC4200150101816गैदलालरतन09/12/20218624.000.004.400.004.40
287 TF4200150100469गैदलाल रामसाय 15/12/202150440.0026.000.000.0026.00
288 TF4200150100469गैदलाल रामसाय 15/12/202127160.000.000.0014.0014.00
289 FC4200150101650गैंदलाल पुरूषोत्‍तम 03/12/202143120.000.0022.000.0022.00
290 FC4200150101832गैन्‍दलालमानक लाल25/01/2022105840.000.0054.000.0054.00
291 FC4200150101832गैन्‍दलालमानक लाल25/01/202251992.0026.800.000.0026.80
292 FC4200150101832गैन्‍दलालमानक लाल25/01/20228536.000.000.004.404.40
293 FC4200150101857गन्‍नूजगदीश06/01/202276824.0039.600.000.0039.60
294 FC4200150101857गन्‍नूजगदीश06/01/202225088.000.0012.800.0012.80
295 FC4200150101857गन्‍नूजगदीश06/01/202219400.000.000.0010.0010.00
296 FC4200150102670गन्‍नूराम अग्रहि‍ज 20/01/202296224.0049.600.000.0049.60
297 FC4200150102670गन्‍नूराम अग्रहि‍ज 20/01/202259584.000.0030.400.0030.40
298 TF4200150100956गनपतरामदयाराम15/12/202131360.000.0016.000.0016.00
299 TF4200150100956गनपतरामदयाराम15/12/202111640.000.000.006.006.00
300 TF4201130101632गनेशिया बिशेसर 19/01/202243120.000.0022.000.0022.00
301 TF4200150100750गनेशी बाईदुलार01/12/202120384.000.0010.400.0010.40
302 TF4200150100750गनेशी बाईदुलार01/12/202141904.000.000.0021.6021.60
303 TF4200150100844गमलेशतेज़ राम13/12/202113968.007.200.000.007.20
304 TF4200150100844गमलेशतेज़ राम13/12/20217840.000.004.000.004.00
305 FC4200150102094गुलाब सुखउ 06/12/202171344.000.0036.400.0036.40
306 FC4200150102094गुलाब सुखउ 06/12/202136472.000.000.0018.8018.80
307 TF4200150100134गुलाबचंद पदमन 19/01/202277600.000.000.0040.0040.00
308 TF4200150100134गुलाबचंद पदमन 19/01/202230576.000.0015.600.0015.60
309 TF4200150101140गुहा रामसेऊक05/01/202261152.000.0031.200.0031.20
310 TF4200150101140गुहा रामसेऊक05/01/20226208.000.000.003.203.20
311 TF4200150101140गुहा रामसेऊक05/01/20221552.000.800.000.000.80
312 FC4200150102191गहिरूलतलू06/12/202173696.000.0037.600.0037.60
313 FC4200150102191गहिरूलतलू06/12/202137248.000.000.0019.2019.20
314 FC4200150101823गायत्री बाई द्वारि‍का 16/12/202127936.000.000.0014.4014.40
315 FC4200150101823गायत्री बाई द्वारि‍का 16/12/202112544.000.006.400.006.40
316 TF4200150101358गिरधारी लाल कुवरसिंग 21/01/202256648.000.000.0029.2029.20
317 TF4200150101358गिरधारी लाल कुवरसिंग 21/01/20229312.004.800.000.004.80
318 TF4200150100290गिरवार राम शिव प्रसाद10/12/202154880.000.0028.000.0028.00
319 TF4200150100886गीतागिरवर10/12/202111640.000.000.006.006.00
320 TF4200150100886गीतागिरवर10/12/202110192.000.005.200.005.20
321 TF4200150100511गीता बाई मेश्राम रामनाथ 15/12/202124304.000.0012.400.0012.40
322 FC4200150101825गीतालालजेठू16/12/202157424.000.000.0029.6029.60
323 FC4200150101825गीतालालजेठू16/12/202136848.000.0018.800.0018.80
324 FC4200150102047गोकुल हगरूराम 09/12/202129792.000.0015.200.0015.20
325 FC4200150102047गोकुल हगरूराम 09/12/202117848.009.200.000.009.20
326 TF4200150101208गोपाल रामपरसराम17/12/202121168.000.0010.800.0010.80
327 TF4200150101467गोपालरामशिलू28/01/202262080.0032.000.000.0032.00
328 TF4200150101467गोपालरामशिलू28/01/202212416.000.000.006.406.40
329 TF4200150101467गोपालरामशिलू28/01/20226272.000.003.200.003.20
330 TF4200150101467गोपालरामशिलू16/12/202133368.000.000.0017.2017.20
331 TF4200150101467गोपालरामशिलू16/12/202124304.000.0012.400.0012.40
332 TF4200150101467गोपालरामशिलू16/12/202124056.0012.400.000.0012.40
333 TF4200150101184गोपीचंदटीकादास22/12/202119600.000.0010.000.0010.00
334 FC4200150101818गोपीरामनाथू07/01/202218624.000.000.009.609.60
335 FC4200150102105गोवर्धनपल्‍टन20/12/202172912.000.0037.200.0037.20
336 FC4200150102105गोवर्धनपल्‍टन20/12/202136472.0018.800.000.0018.80
337 FC4200150102105गोवर्धनपल्‍टन20/12/202119400.000.000.0010.0010.00
338 FC4200150101824गोवर्धनरमेशर23/12/202172944.0037.600.000.0037.60
339 TF4200150101315गौतमढेलु राम20/01/202264288.000.0032.800.0032.80
340 TF4200150101275घनश्यामकुवरसिंग02/12/202176048.000.000.0039.2039.20
341 TF4200150100495घनश्‍याम गन्‍नू 27/12/202135696.0018.400.000.0018.40
342 TF4200150100495घनश्‍याम गन्‍नू 27/12/202135280.000.0018.000.0018.00
343 TF4200150100495घनश्‍याम गन्‍नू 27/12/202129488.000.000.0015.2015.20
344 TF4200150100495घनश्‍याम गन्‍नू 13/12/202198552.0050.800.000.0050.80
345 TF4200150100029चतुर राम बिठौहा 08/12/202153312.000.0027.200.0027.20
346 TF4200150100029चतुर राम बिठौहा 08/12/202117072.000.000.008.808.80
347 FC4200150101620चैतरामरामलाल24/12/202143904.000.0022.400.0022.40
348 FC4200150101620चैतरामरामलाल24/12/202140352.0020.800.000.0020.80
349 FC4200150180135चंदन पूनाराम 24/12/202131360.000.0016.000.0016.00
350 FC4200150180135चंदन पूनाराम 24/12/202110088.005.200.000.005.20
351 TF4201130101623चन्द्र देव भंडारी केशव राम भंडारी 25/01/202234496.000.0017.600.0017.60
352 FC4200150180026चन्‍द्रशेखर तुलसीराम 09/12/202135280.000.0018.000.0018.00
353 TF4200150100744चन्द्रिकाचिंताराम31/01/202214896.000.007.600.007.60
354 TF4200150100744चन्द्रिकाचिंताराम31/01/202221728.000.000.0011.2011.20
355 TF4200150100744चन्द्रिकाचिंताराम31/01/20223104.001.600.000.001.60
356 TF4200150100744चन्द्रिकाचिंताराम09/12/202175264.000.0038.400.0038.40
357 FC4200150102747चैनदाससुकलाल20/01/202297776.0050.400.000.0050.40
358 FC4200150102747चैनदाससुकलाल28/12/2021127792.000.0065.200.0065.20
359 FC4200150102747चैनदाससुकलाल28/12/202126384.0013.600.000.0013.60
360 TF4200150100988चुमुकलाललिखन19/01/202235280.000.0018.000.0018.00
361 FC4200150102296चम्‍पा बाईअमोली15/12/202162720.000.0032.000.0032.00
362 TF4200150100252चम्‍पा बाई सुखदेव 27/12/202178400.000.0040.000.0040.00
363 TF4200150100252चम्‍पा बाई सुखदेव 27/12/202115520.008.000.000.008.00
364 TF4200150100252चम्‍पा बाई सुखदेव 09/12/2021137984.000.0070.400.0070.40
365 TF4200150100252चम्‍पा बाई सुखदेव 07/01/202254880.000.0028.000.0028.00
366 TF4201130101651चुम्मन लाल जागेश्वर 07/12/202183888.000.0042.800.0042.80
367 TF4200150100279चमारराय तुलाराम 27/12/202136848.000.0018.800.0018.80
368 TF4200150100279चमारराय तुलाराम 27/12/202134144.0017.600.000.0017.60
369 TF4200150100279चमारराय तुलाराम 27/12/202119400.000.000.0010.0010.00
370 FC4200150101843चरनलालजेठू09/12/202150440.000.000.0026.0026.00
371 FC4200150102684चुरामनमेहत्‍तर 28/12/202136472.0018.800.000.0018.80
372 FC4200150102684चुरामनमेहत्‍तर 28/12/202110976.000.005.600.005.60
373 TF4200150100567चिंताराम बिसौहा 20/01/202221168.000.0010.800.0010.80
374 TF4200150100567चिंताराम बिसौहा 20/01/202214744.000.000.007.607.60
375 FC4200150102381चिन्‍तारामगुलाब15/12/202151216.0026.400.000.0026.40
376 FC4200150102381चिन्‍तारामगुलाब15/12/202139984.000.0020.400.0020.40
377 TF4200150100479चिन्‍ताराम बहुरसिंग 23/12/202152768.000.000.0027.2027.20
378 TF4200150100479चिन्‍ताराम बहुरसिंग 23/12/202128712.0014.800.000.0014.80
379 FC4200150101619चिन्‍तारामबाबूराम 17/12/202169776.000.0035.600.0035.60
380 FC4200150180029चि‍न्‍ताराम मनराखन 10/12/202165856.000.0033.600.0033.60
381 TF4200150100667चोभेरामरामसाय27/12/202158976.0030.400.000.0030.40
382 TF4200150100667चोभेरामरामसाय27/12/202111640.000.000.006.006.00
383 TF4200150100896चोवारामतुलसीराम01/12/202166640.000.0034.000.0034.00
384 TF4200150100889चोवारामबिहारी22/12/202132592.0016.800.000.0016.80
385 TF4200150100889चोवारामबिहारी22/12/20219408.000.004.800.004.80
386 TF4200150100889चोवारामबिहारी22/12/202113192.000.000.006.806.80
387 FC4200150150086छत्‍तर रामअवतार10/12/202179152.000.000.0040.8040.80
388 FC4200150150086छत्‍तर रामअवतार10/12/202168208.000.0034.800.0034.80
389 FC4200150150086छत्‍तर रामअवतार19/01/202251216.000.000.0026.4026.40
390 FC4200150150086छत्‍तर रामअवतार19/01/202210976.000.005.600.005.60
391 TF4200150100179छतपाल सिह पटेल शिशुपाल सिह पटेल 17/12/2021156800.000.0080.000.0080.00
392 TF4200150100179छतपाल सिह पटेल शिशुपाल सिह पटेल 01/02/202244688.000.0022.800.0022.80
393 FC4200150160312छन्‍नुलाल वि‍शाल 09/12/202150960.000.0026.000.0026.00
394 FC4200150160312छन्‍नुलाल वि‍शाल 09/12/202117848.000.000.009.209.20
395 FC4200150160005छबिराम भारत 21/12/202158016.000.0029.600.0029.60
396 FC4200150101850छोटूरामजेठू16/12/202145784.000.000.0023.6023.60
397 FC4200150101850छोटूरामजेठू16/12/202129792.000.0015.200.0015.20
398 FC4200150180133जग्‍गुराम अग्रहि‍ज 14/12/2021126488.0065.200.000.0065.20
399 FC4200150180133जग्‍गुराम अग्रहि‍ज 14/12/202129008.000.0014.800.0014.80
400 FC4200150180133जग्‍गुराम अग्रहि‍ज 20/01/202225608.0013.200.000.0013.20
401 TF4200150100422जगतराम सखाराम 05/01/2022123384.0063.600.000.0063.60
402 TF4200150100422जगतराम सखाराम 05/01/202224304.000.0012.400.0012.40
403 TF4200150101316जगदीशबाजीराव24/12/202152528.000.0026.800.0026.80
404 TF4200150101582जगरी बाई उर्फ़ झगरी बाईबिशेलाल15/12/202125608.0013.200.000.0013.20
405 TF4200150101582जगरी बाई उर्फ़ झगरी बाईबिशेलाल15/12/202115520.000.000.008.008.00
406 TF4200150101582जगरी बाई उर्फ़ झगरी बाईबिशेलाल15/12/20217056.000.003.600.003.60
407 FC4200150102153जगेशरचैतराम13/12/202129488.0015.200.000.0015.20
408 FC4200150102153जगेशरचैतराम13/12/202120952.000.000.0010.8010.80
409 TF4201130101647ज्ञानचंद साहू मानिक राम साहू 02/02/202237248.000.000.0019.2019.20
410 TF4201130101650ज्ञानदास सुखराम 01/12/202129792.000.0015.200.0015.20
411 TF4201130101650ज्ञानदास सुखराम 01/12/202124056.0012.400.000.0012.40
412 FC4200150101717ज्ञानसिगसांवत17/12/202143904.000.0022.400.0022.40
413 FC4200150101717ज्ञानसिगसांवत17/12/202121728.000.000.0011.2011.20
414 TF4200150100358जैतराम चैनसिंग 07/12/2021117600.000.0060.000.0060.00
415 TF4200150100358जैतराम चैनसिंग 20/01/202243456.0022.400.000.0022.40
416 TF4200150100358जैतराम चैनसिंग 20/01/202230576.000.0015.600.0015.60
417 TF4200150101457जंत्रीबाईपंचराम27/01/202229488.0015.200.000.0015.20
418 FC4200150101657जनक रामपुनाराम 24/12/202137248.0019.200.000.0019.20
419 TF4201130101617जनक लाल भंडारी गौकरण भंडारी 16/12/202145784.000.000.0023.6023.60
420 TF4201130101617जनक लाल भंडारी गौकरण भंडारी 16/12/202124832.0012.800.000.0012.80
421 TF4201130101617जनक लाल भंडारी गौकरण भंडारी 16/12/202121952.000.0011.200.0011.20
422 FC4200150102304जैनकुमारधिरपाल08/12/202150960.000.0026.000.0026.00
423 FC4200150102304जैनकुमारधिरपाल08/12/202119400.000.000.0010.0010.00
424 TF4200150100562जनकराम परसादी 20/01/202218032.000.009.200.009.20
425 FC4200150102382जनकलालबृजलाल21/01/2022128816.0066.400.000.0066.40
426 FC4200150102382जनकलालबृजलाल21/01/202221168.000.0010.800.0010.80
427 TF4200150100547जैनाबाई अनूप कुमार 27/12/202120952.0010.800.000.0010.80
428 TF4200150100547जैनाबाई अनूप कुमार 27/12/20219408.000.004.800.004.80
429 TF4200150100307जमुनासतकुमार24/12/202179968.000.0040.800.0040.80
430 TF4200150100226जयदयाल मंगतूराम 06/12/202147824.000.0024.400.0024.40
431 FC4200150103002जयेन्‍द्रफत्‍तू07/12/202170616.000.000.0036.4036.40
432 FC4200150103002जयेन्‍द्रफत्‍तू07/12/202132144.000.0016.400.0016.40
433 FC4200150103002जयेन्‍द्रफत्‍तू07/12/202135696.0018.400.000.0018.40
434 FC4200150103002जयेन्‍द्रफत्‍तू20/01/202245008.000.000.0023.2023.20
435 FC4200150103002जयेन्‍द्रफत्‍तू20/01/202224304.000.0012.400.0012.40
436 FC4200150102780जयलालबृजलाल28/12/202158016.000.0029.600.0029.60
437 FC4200150102152जैलाल मलेन्‍द्र06/12/202141552.000.0021.200.0021.20
438 FC4200150150109जहुरा बाई बिसरू राम 07/01/202234144.000.000.0017.6017.60
439 FC4200150150109जहुरा बाई बिसरू राम 07/01/202221168.000.0010.800.0010.80
440 FC4200150101855जानुक रामतुलसीराम27/01/202296432.000.0049.200.0049.20
441 FC4200150101855जानुक रामतुलसीराम27/01/202274496.000.000.0038.4038.40
442 TF4200150101436जासलनीलकंठ20/01/202216296.000.000.008.408.40
443 TF4200150101436जासलनीलकंठ20/01/202210864.005.600.000.005.60
444 TF4200150101436जासलनीलकंठ20/01/20227056.000.003.600.003.60
445 TF4200150101305जितेन्द्र कुमारपूना राम13/12/202168992.000.0035.200.0035.20
446 TF4200150101305जितेन्द्र कुमारपूना राम13/12/20213880.000.000.002.002.00
447 TF4200150100148जितेन्‍द्र नायक बल्‍लूराम 06/12/202138024.0019.600.000.0019.60
448 TF4200150101428जितेन्‍द्रकुमारप्रीतराम07/01/202224304.000.0012.400.0012.40
449 FC4200150150005जिवराखनरामाधीन14/12/202142680.000.000.0022.0022.00
450 FC4200150150005जिवराखनरामाधीन14/12/202125088.000.0012.800.0012.80
451 FC4200150150005जिवराखनरामाधीन14/12/202117072.008.800.000.008.80
452 FC4200150150110जिवराखन शिवप्रसाद19/01/202246560.0024.000.000.0024.00
453 FC4200150150110जिवराखन शिवप्रसाद03/12/202193120.000.000.0048.0048.00
454 FC4200150150110जिवराखन शिवप्रसाद03/12/202162720.000.0032.000.0032.00
455 TF4200150100828जीवन सिहचितु राम06/12/202146560.000.000.0024.0024.00
456 TF4200150100828जीवन सिहचितु राम06/12/202118816.000.009.600.009.60
457 TF4200150100828जीवन सिहचितु राम21/01/202223520.000.0012.000.0012.00
458 TF4200150100972जीवनलालविष्णु16/12/202123520.000.0012.000.0012.00
459 TF4200150100972जीवनलालविष्णु16/12/202116296.000.000.008.408.40
460 TF4200150100972जीवनलालविष्णु16/12/20214656.002.400.000.002.40
461 TF4200150101539जीवनलाल छबिलाल 21/01/202243904.000.0022.400.0022.40
462 TF4200150100111जीवराखन चमरू 21/12/202178400.000.0040.000.0040.00
463 TF4200150100111जीवराखन चमरू 20/01/202216296.008.400.000.008.40
464 TF4200150100111जीवराखन चमरू 20/01/202216464.000.008.400.008.40
465 TF4200150100111जीवराखन चमरू 20/01/202235696.000.000.0018.4018.40
466 TF4200150101410जोगलालसोमनाथ14/12/202141552.000.0021.200.0021.20
467 FC4200150102379जोहतरीन बाई चमरा 15/12/202177616.000.0039.600.0039.60
468 FC4200150102379जोहतरीन बाई चमरा 15/12/202120176.0010.400.000.0010.40
469 FC4200150101853जोहनकुंवरसिंग27/12/202176048.000.000.0039.2039.20
470 FC4200150101853जोहनकुंवरसिंग27/12/202139576.0020.400.000.0020.40
471 FC4200150101853जोहनकुंवरसिंग27/12/202122736.000.0011.600.0011.60
472 TF4200150100121जोहरू राम तुलसीराम 07/01/202222736.000.0011.600.0011.60
473 FC4200150101590झब्‍बूलालमाखन14/12/202154096.000.0027.600.0027.60
474 FC4200150101590झब्‍बूलालमाखन14/12/202141128.000.000.0021.2021.20
475 TF4200150100065टेकराम दुकालू 09/12/202129008.000.0014.800.0014.80
476 TF4200150100065टेकराम दुकालू 09/12/202120176.000.000.0010.4010.40
477 TF4200150101352टेमन लालहीरासिंग23/12/202134144.000.000.0017.6017.60
478 TF4200150101352टेमन लालहीरासिंग23/12/202112416.006.400.000.006.40
479 TF4200150101352टेमन लालहीरासिंग23/12/20217840.000.004.000.004.00
480 TF4200150101352टेमन लालहीरासिंग24/01/202272944.000.000.0037.6037.60
481 TF4200150101352टेमन लालहीरासिंग24/01/20224656.002.400.000.002.40
482 TF4200150100441टुमन लाल साहू आदोराम सााहू 09/12/202153312.000.0027.200.0027.20
483 TF4200150100441टुमन लाल साहू आदोराम सााहू 09/12/202111640.000.000.006.006.00
484 FC4200150101860टिकेश्‍वररघ्‍घु राम 06/01/202265856.000.0033.600.0033.60
485 TF4200150100321टीकमचंदतुलसी07/12/202179968.000.0040.800.0040.80
486 TF4200150100321टीकमचंदतुलसी07/12/202134920.000.000.0018.0018.00
487 TF4200150100170टीकादास समारू 22/12/202166640.000.0034.000.0034.00
488 TF4200150100170टीकादास समारू 22/12/202150440.000.000.0026.0026.00
489 TF4201130101669टोमन लाल पटेल बृज लाल पटेल 19/01/2022156800.000.0080.000.0080.00
490 TF4201130101669टोमन लाल पटेल बृज लाल पटेल 31/01/202229792.000.0015.200.0015.20
491 TF4201130101654टोमन लाल भुआर्य MANDRAJI 13/12/202136848.000.0018.800.0018.80
492 TF4201130101654टोमन लाल भुआर्य MANDRAJI 13/12/202115520.000.000.008.008.00
493 TF4200150100682ठ्गेस्वरसुकलु20/12/202186240.000.0044.000.0044.00
494 TF4200150100682ठ्गेस्वरसुकलु20/12/202131040.000.000.0016.0016.00
495 FC4200150101627ठाकुररामरामलाल17/12/202192512.000.0047.200.0047.20
496 FC4200150101627ठाकुररामरामलाल17/12/20214656.000.000.002.402.40
497 FC4200150102364डाकवरदासमन्‍नूलाल01/12/202142680.000.000.0022.0022.00
498 FC4200150102364डाकवरदासमन्‍नूलाल01/12/202119400.0010.000.000.0010.00
499 TF4200150101177डिलेशवरबृजलाल24/12/2021149744.000.0076.400.0076.40
500 FC4200150101893डोमन बाईतीरथ07/01/202251992.000.000.0026.8026.80
501 FC4200150101893डोमन बाईतीरथ07/01/202252528.000.0026.800.0026.80
502 FC4200150101893डोमन बाईतीरथ07/01/202245008.0023.200.000.0023.20
503 FC4200150101893डोमन बाईतीरथ24/01/2022124936.000.000.0064.4064.40
504 TF4201130101655डोमन लाल रामरतन 07/12/202179184.000.0040.400.0040.40
505 TF4201130101655डोमन लाल रामरतन 07/12/202142680.0022.000.000.0022.00
506 TF4200150100694डोमन लालरामाधीन03/12/202180752.000.0041.200.0041.20
507 FC4200150102411डोमेन्‍द्र लालसि‍ग 21/01/202257424.0029.600.000.0029.60
508 FC4200150102411डोमेन्‍द्र लालसि‍ग 21/01/202255096.000.000.0028.4028.40
509 FC4200150102411डोमेन्‍द्र लालसि‍ग 21/01/202239984.000.0020.400.0020.40
510 FC4200150102411डोमेन्‍द्र लालसि‍ग 28/01/202217072.008.800.000.008.80
511 FC4200150102411डोमेन्‍द्र लालसि‍ग 28/01/202210088.000.000.005.205.20
512 FC4200150102411डोमेन्‍द्र लालसि‍ग 28/01/20228624.000.004.400.004.40
513 TF4200150100215तेजकुमार नन्‍हू राम 15/12/202186240.000.0044.000.0044.00
514 TF4201130101625तेजराम गोन्डानेचमरू राम गोन्ड़ाने21/12/2021103984.000.000.0053.6053.60
515 FC4200150102056तुलसीया बाईशंकर16/12/202123280.0012.000.000.0012.00
516 FC4200150102056तुलसीया बाईशंकर16/12/202119400.000.000.0010.0010.00
517 TF4200150100899तुलसीरामतीरथ04/01/202217072.008.800.000.008.80
518 TF4200150100899तुलसीरामतीरथ04/01/20229408.000.004.800.004.80
519 TF4200150101513तामेश्‍वरदासमंगलदास05/01/202224056.0012.400.000.0012.40
520 TF4200150101513तामेश्‍वरदासमंगलदास05/01/202222736.000.0011.600.0011.60
521 TF4200150101513तामेश्‍वरदासमंगलदास05/01/202222504.000.000.0011.6011.60
522 FC4200150102306तारा बाईरामलाल05/01/202235696.000.000.0018.4018.40
523 TF4200150100748ताराचंदउमेदि07/01/202251992.000.000.0026.8026.80
524 TF4200150100748ताराचंदउमेदि07/01/202237248.0019.200.000.0019.20
525 TF4200150101596ताराबाईसंतोष02/12/202110864.000.000.005.605.60
526 FC4200150101576तिजेश्‍वरगणेश21/12/2021156800.000.0080.000.0080.00
527 FC4200150101576तिजेश्‍वरगणेश25/01/2022125712.0064.800.000.0064.80
528 FC4200150101576तिजेश्‍वरगणेश25/01/202210864.000.000.005.605.60
529 TF4201130101629तियारी राम दुलारू 01/12/202131360.000.0016.000.0016.00
530 FC4200150160031तिलक राम रनछोर 21/01/202290792.000.000.0046.8046.80
531 FC4200150160031तिलक राम रनछोर 21/01/202237632.000.0019.200.0019.20
532 TF4201130101631तिलोक चंद सोनुराम 13/12/202124832.000.000.0012.8012.80
533 TF4201130101631तिलोक चंद सोनुराम 13/12/202120384.000.0010.400.0010.40
534 TF4201130101631तिलोक चंद सोनुराम 13/12/20214656.002.400.000.002.40
535 TF4200150101531तीजबाईधन्‍नालाल25/01/202239200.000.0020.000.0020.00
536 TF4200150101531तीजबाईधन्‍नालाल25/01/202221728.0011.200.000.0011.20
537 TF4200150101531तीजबाईधन्‍नालाल25/01/20223880.000.000.002.002.00
538 TF4200150100371तीजराम दुखु राम 27/12/202127440.000.0014.000.0014.00
539 FC4200150101723तीजूरामपल्‍टन27/12/202116464.000.008.400.008.40
540 FC4200150101723तीजूरामपल्‍टन27/12/202110864.000.000.005.605.60
541 FC4200150101723तीजूरामपल्‍टन27/12/20213104.001.600.000.001.60
542 FC4200150101723तीजूरामपल्‍टन03/12/2021153664.000.0078.400.0078.40
543 TF4200150101439तीजूराममदन23/12/202142336.000.0021.600.0021.60
544 TF4200150100020तीजलाल चमराराम 27/12/202147040.000.0024.000.0024.00
545 TF4200150100020तीजलाल चमराराम 06/12/202178400.000.0040.000.0040.00
546 TF4200150100020तीजलाल चमराराम 06/12/202177600.0040.000.000.0040.00
547 FC4200150101754तीरथधनाजी17/12/202119400.000.000.0010.0010.00
548 FC4200150101754तीरथधनाजी17/12/20211568.000.000.800.000.80
549 FC4200150102307तीरथरामआत्‍मा राम08/12/202149664.0025.600.000.0025.60
550 FC4200150102307तीरथरामआत्‍मा राम08/12/202123280.000.000.0012.0012.00
551 FC4200150180225तोरन लाल बि‍साली 01/12/202130264.0015.600.000.0015.60
552 FC4200150180225तोरन लाल बि‍साली 01/12/20219408.000.004.800.004.80
553 TF4200150101472थाइमनरामसाय24/12/202131360.000.0016.000.0016.00
554 TF4200150100254थानूराम बहुरसिंग 03/12/202163504.000.0032.400.0032.40
555 FC4200150101635देउरामबिसम्‍भर19/01/202260368.000.0030.800.0030.80
556 TF4200150100440दुकालू पटेल सोनू 14/12/202162720.000.0032.000.0032.00
557 TF4200150101303दयानंदबृजलाल24/12/202191728.000.0046.800.0046.80
558 FC4200150102106दयारामपंचूराम 13/12/202131816.000.000.0016.4016.40
559 FC4200150102106दयारामपंचूराम 13/12/202114896.000.007.600.007.60
560 FC4200150102106दयारामपंचूराम 13/12/202110864.005.600.000.005.60
561 TF4200150101195दयारामबोधन08/12/202136472.0018.800.000.0018.80
562 TF4200150101195दयारामबोधन08/12/20216208.000.000.003.203.20
563 TF4200150101195दयारामबोधन21/01/202229488.000.000.0015.2015.20
564 TF4200150101195दयारामबोधन21/01/202211760.000.006.000.006.00
565 TF4200150101195दयारामबोधन21/01/20226984.003.600.000.003.60
566 FC4200150102387दयालदासमानदास15/12/2021156800.000.0080.000.0080.00
567 TF4200150100341दुयोधन बाबूलाल 14/12/202160368.000.0030.800.0030.80
568 TF4200150100341दुयोधन बाबूलाल 14/12/202153544.000.000.0027.6027.60
569 FC4200150101879दुर्गेशधनाजीत23/12/202185360.000.000.0044.0044.00
570 FC4200150101879दुर्गेशधनाजीत23/12/202123520.000.0012.000.0012.00
571 FC4200150101879दुर्गेशधनाजीत23/12/20217760.004.000.000.004.00
572 FC4200150101879दुर्गेशधनाजीत24/01/202256648.0029.200.000.0029.20
573 FC4200150101879दुर्गेशधनाजीत24/01/202214896.000.007.600.007.60
574 TF4201130101660दुर्गेश कुमार शंकर लाल 15/12/202132928.000.0016.800.0016.80
575 TF4201130101660दुर्गेश कुमार शंकर लाल 15/12/202122504.000.000.0011.6011.60
576 FC4200150150361दुरपत नेहरू23/12/202145008.000.000.0023.2023.20
577 FC4200150150361दुरपत नेहरू23/12/202127440.000.0014.000.0014.00
578 TF4200150100129दुरपति बाई सियाराम 04/01/202243904.000.0022.400.0022.40
579 TF4200150100129दुरपति बाई सियाराम 04/01/202231040.000.000.0016.0016.00
580 TF4200150100129दुरपति बाई सियाराम 04/01/202220952.0010.800.000.0010.80
581 TF4200150101011दरबारीदुलरवा06/12/202172128.000.0036.800.0036.80
582 TF4200150101011दरबारीदुलरवा13/12/202134496.000.0017.600.0017.60
583 TF4200150101011दरबारीदुलरवा13/12/202120176.0010.400.000.0010.40
584 TF4200150101011दरबारीदुलरवा27/12/202140352.000.000.0020.8020.80
585 TF4200150101011दरबारीदुलरवा27/12/20215488.000.002.800.002.80
586 TF4201130101659दुलेश्वर सिन्हा मानिकलाल सिन्हा 15/12/202119600.000.0010.000.0010.00
587 TF4201130101659दुलेश्वर सिन्हा मानिकलाल सिन्हा 15/12/202115520.008.000.000.008.00
588 FC4200150101559दुलारसगराम07/12/2021124936.0064.400.000.0064.40
589 FC4200150101559दुलारसगराम07/12/202116464.000.008.400.008.40
590 FC4200150102314दुलारूभागबली01/12/202136472.000.000.0018.8018.80
591 FC4200150102314दुलारूभागबली01/12/202122736.000.0011.600.0011.60
592 TF4201130101670देवकीसीताराम13/12/20218536.004.400.000.004.40
593 TF4200150101484देवचंदअगनूराम07/12/202127160.000.000.0014.0014.00
594 TF4200150101484देवचंदअगनूराम07/12/202115680.000.008.000.008.00
595 TF4200150100514देवचंद यादवचुन्‍नी लाल 10/12/202169776.000.0035.600.0035.60
596 FC4200150160046देवधर झाडू राम 13/12/202121728.000.000.0011.2011.20
597 TF4200150100357देवेन्‍द्र भण्‍डारी मानसिंग 23/12/202173696.000.0037.600.0037.60
598 TF4200150100357देवेन्‍द्र भण्‍डारी मानसिंग 23/12/202140352.000.000.0020.8020.80
599 TF4200150100357देवेन्‍द्र भण्‍डारी मानसिंग 23/12/202126384.0013.600.000.0013.60
600 TF4200150100987देवनारायणबल्दू25/01/2022102704.000.0052.400.0052.40
601 TF4200150100510देवप्रसाद चतुर सिंग 22/12/202136472.0018.800.000.0018.80
602 TF4200150100510देवप्रसाद चतुर सिंग 22/12/202110192.000.005.200.005.20
603 TF4200150100510देवप्रसाद चतुर सिंग 25/01/202247336.000.000.0024.4024.40
604 TF4200150101450देवप्रसादधन्‍नूलाल14/12/202148608.000.0024.800.0024.80
605 TF4200150101450देवप्रसादधन्‍नूलाल14/12/202134144.0017.600.000.0017.60
606 TF4200150101450देवप्रसादधन्‍नूलाल14/12/202113968.000.000.007.207.20
607 TF4200150101600देवप्रसादरोहिदास27/12/202124832.0012.800.000.0012.80
608 TF4201130101653देवप्रसाद SAHUअगनू राम साहू 02/12/202120952.000.000.0010.8010.80
609 TF4201130101653देवप्रसाद SAHUअगनू राम साहू 02/12/202111640.006.000.000.006.00
610 FC4200150101725देवबतीसीताराम25/01/202282320.000.0042.000.0042.00
611 FC4200150101725देवबतीसीताराम03/12/2021156800.000.0080.000.0080.00
612 FC4200150101725देवबतीसीताराम24/12/2021127008.000.0064.800.0064.80
613 FC4200150101725देवबतीसीताराम24/12/202125608.000.000.0013.2013.20
614 TF4200150100571देवल सिंग बिरझु 22/12/202113192.006.800.000.006.80
615 TF4200150100571देवल सिंग बिरझु 22/12/202172912.000.0037.200.0037.20
616 TF4200150100571देवल सिंग बिरझु 22/12/202112416.000.000.006.406.40
617 FC4200150102696देवलालगणेश राम20/01/202236848.000.0018.800.0018.80
618 FC4200150102696देवलालगणेश राम20/01/202218624.000.000.009.609.60
619 TF4200150101521देवशरणमंगलदास08/12/202149664.0025.600.000.0025.60
620 TF4200150101521देवशरणमंगलदास08/12/202112544.000.006.400.006.40
621 TF4200150100379देवसिंग बिझवार 15/12/202170560.000.0036.000.0036.00
622 TF4200150100379देवसिंग बिझवार 21/01/202281480.0042.000.000.0042.00
623 TF4200150100379देवसिंग बिझवार 21/01/202227936.000.000.0014.4014.40
624 TF4200150100379देवसिंग बिझवार 21/01/202210192.000.005.200.005.20
625 FC4200150102340देवानंद सिन्‍हा बोहरन सिन्‍हा 08/12/202143904.000.0022.400.0022.40
626 FC4200150102695द्वारिकासुकलाल14/12/2021110192.000.000.0056.8056.80
627 FC4200150102695द्वारिकासुकलाल14/12/202133712.000.0017.200.0017.20
628 FC4200150102695द्वारिकासुकलाल28/01/202211760.000.006.000.006.00
629 FC4200150102695द्वारिकासुकलाल28/01/202215520.008.000.000.008.00
630 TF4200150100546द्वारिका प्रसाद सेवा 02/12/202147040.000.0024.000.0024.00
631 FC4200150102694देवी लालमोहन07/12/202151992.000.000.0026.8026.80
632 FC4200150102694देवी लालमोहन07/12/202138416.000.0019.600.0019.60
633 TF4200150100322देवीलालमानसिंग10/12/202197216.000.0049.600.0049.60
634 FC4200150102774दशमनगणेश20/01/202239576.0020.400.000.0020.40
635 FC4200150102774दशमनगणेश20/01/202238416.000.0019.600.0019.60
636 FC4200150103028दशरू रामराजाराम13/12/202130576.000.0015.600.0015.60
637 FC4200150103028दशरू रामराजाराम13/12/202124832.000.000.0012.8012.80
638 FC4200150101873दशरथपंचराम23/12/202168208.000.0034.800.0034.80
639 FC4200150101724दशरथ लाल रतन लाल 03/12/2021156800.000.0080.000.0080.00
640 FC4200150101724दशरथ लाल रतन लाल 27/01/202218816.000.009.600.009.60
641 TF4200150101471दशवन्‍तबहोरन16/12/202134920.000.000.0018.0018.00
642 TF4200150100861दसरू राममानसिह08/12/202141128.000.000.0021.2021.20
643 TF4200150100861दसरू राममानसिह08/12/202131360.000.0016.000.0016.00
644 TF4200150100645दानेशवरचेतनलाल भंडारी03/12/2021101920.000.0052.000.0052.00
645 TF4200150100645दानेशवरचेतनलाल भंडारी03/12/202124832.000.000.0012.8012.80
646 TF4200150100645दानेशवरचेतनलाल भंडारी03/12/202125608.0013.200.000.0013.20
647 TF4200150100645दानेशवरचेतनलाल भंडारी19/01/202296432.000.0049.200.0049.20
648 TF4200150101179दानसिंगपरसराम17/12/202121168.000.0010.800.0010.80
649 TF4200150101179दानसिंगपरसराम17/12/202112416.000.000.006.406.40
650 TF4200150101286दिनेश कुमारगोपाल राम31/01/202251216.0026.400.000.0026.40
651 TF4200150101429दिनेश कुमारमनराखन17/12/202115680.000.008.000.008.00
652 TF4200150100537दिलहरण बैसाखू 06/12/202179928.0041.200.000.0041.20
653 TF4200150100537दिलहरण बैसाखू 06/12/20213920.000.002.000.002.00
654 TF4200150100133दिलावन मेघनाथ16/12/202143456.000.000.0022.4022.40
655 TF4200150100133दिलावन मेघनाथ16/12/202120952.0010.800.000.0010.80
656 FC4200150103050दिलीप कुमारकदमसिंग17/12/202138024.0019.600.000.0019.60
657 FC4200150103050दिलीप कुमारकदमसिंग17/12/202125872.000.0013.200.0013.20
658 TF4200150100413दिलीप कुमार रघुनंदन 22/12/202133368.000.000.0017.2017.20
659 TF4200150100413दिलीप कुमार रघुनंदन 22/12/202123280.0012.000.000.0012.00
660 TF4200150100413दिलीप कुमार रघुनंदन 22/12/202110976.000.005.600.005.60
661 FC4200150101639दीनारामकेजू03/12/202179968.000.0040.800.0040.80
662 FC4200150160234दीनाराम धि‍राजी 17/12/2021156800.000.0080.000.0080.00
663 TF4201130101619दीपक राम आनंद राम 23/12/202148112.000.000.0024.8024.80
664 TF4201130101619दीपक राम आनंद राम 23/12/202127160.0014.000.000.0014.00
665 FC4200150102311दौलतराजाराम21/01/202224832.000.000.0012.8012.80
666 FC4200150102311दौलतराजाराम21/01/202220952.0010.800.000.0010.80
667 FC4200150102311दौलतराजाराम21/01/20228624.000.004.400.004.40
668 TF4200150100519धनंजय मनराखन16/12/202137248.000.000.0019.2019.20
669 TF4200150100519धनंजय मनराखन16/12/202134920.0018.000.000.0018.00
670 TF4200150100519धनंजय मनराखन16/12/20215488.000.002.800.002.80
671 TF4200150100519धनंजय मनराखन31/01/202229792.000.0015.200.0015.20
672 TF4200150100519धनंजय मनराखन31/01/202211640.006.000.000.006.00
673 TF4200150100519धनंजय मनराखन31/01/20221552.000.000.000.800.80
674 TF4200150100086धन्‍नुलाल चैनसिंग 13/12/202127440.000.0014.000.0014.00
675 TF4200150100003धन्नुलाल देवलाल 01/12/202152528.000.0026.800.0026.80
676 TF4200150100003धन्नुलाल देवलाल 01/12/202127160.0014.000.000.0014.00
677 TF4200150100003धन्नुलाल देवलाल 01/12/202115520.000.000.008.008.00
678 TF4200150100144धन्‍नीबाई छगनलाल 01/12/202148112.000.000.0024.8024.80
679 TF4200150100144धन्‍नीबाई छगनलाल 01/12/202114112.000.007.200.007.20
680 TF4200150100144धन्‍नीबाई छगनलाल 01/12/202113192.006.800.000.006.80
681 TF4200150100994धनबाईपरवान27/12/202149392.000.0025.200.0025.20
682 TF4200150101464धनमतलतखोर24/01/202221952.000.0011.200.0011.20
683 TF4200150101464धनमतलतखोर24/01/20225432.000.000.002.802.80
684 FC4200150101640धनेशशिवप्रसाद24/12/202136848.000.0018.800.0018.80
685 TF4200150101455धनेश कुमारसुरेश22/12/202155664.000.0028.400.0028.40
686 FC4200150180151धनसाय लोटन राम 06/12/202127440.000.0014.000.0014.00