किसानवार धान खरीदी का विवरण
जिला:- राजनांदगांव सोसायटी:- भोजटोला उपार्जन केन्द्र:- भोजटोला  
   
मूल्य रूपये में एवं वजन क्विंटल में
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान नही बनाया गया है |
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान बनाया जा चुका है |
<
क्रमांक किसान का क्रमांक किसान का नाम पिता/पति का नाम खरीदी दिनांक कुल भुगतानधान मोटाधान पतला धान सरना कुल धान
1 TF4200860102516 परदेशी राम सोभा राम 20/01/202278400.000.0040.000.0040.00
2 TF4200860102436 रजऊ राम आचला09/12/202149392.000.0025.200.0025.20
3 TF4200860102322 रुपाऊरामरौनुराम21/12/202154880.000.0028.000.0028.00
4 TF4201230103577ahilyaRamkumar28/12/202140768.000.0020.800.0020.80
5 TF4201230103631BIDESINGHरूपऊराम18/01/202236064.000.0018.400.0018.40
6 TF4201230103633BIRENDRA KUMARसुरजू राम08/12/202125872.000.0013.200.0013.20
7 TF4201230103554Dhal singhBhagat09/12/202139200.000.0020.000.0020.00
8 TF4201230103403DHANSINGH TOPPAMANCHU RAM07/01/202218816.000.009.600.009.60
9 TF4201230103403DHANSINGH TOPPAMANCHU RAM07/01/202212416.006.400.000.006.40
10 TF4201230103597DHEKALU RAMUDKAUDIYA05/01/202236064.000.0018.400.0018.40
11 TF4201230103416JeevanlalGansoram19/01/202220384.000.0010.400.0010.40
12 TF4201230103407MAHESH KUMARBUDHRAM19/01/202215680.000.008.000.008.00
13 TF4201230103431MansinghHarsingh19/01/202254880.000.0028.000.0028.00
14 TF4201230103635NARAD SINGH PUDOजुंगा राम27/12/202110976.000.005.600.005.60
15 TF4201230103634NIRGURAMसोनऊ राम27/12/202123520.000.0012.000.0012.00
16 TF4201230103414PUNAMSAY PURAMESUNDAR SINGH13/12/202115680.000.008.000.008.00
17 TF4201230103636PURUSHOTTAMरामप्रसाद06/01/202254880.000.0028.000.0028.00
18 TF4201230103636PURUSHOTTAMरामप्रसाद06/01/202231040.0016.000.000.0016.00
19 TF4201230103410ramdev kumardhannu ram05/01/202220176.0010.400.000.0010.40
20 TF4201230103410ramdev kumardhannu ram05/01/202210976.000.005.600.005.60
21 TF4201230103418Riyadh RamBaisakhu Ram07/02/20221552.000.800.000.000.80
22 TF4201230103418Riyadh RamBaisakhu Ram07/02/202253312.000.0027.200.0027.20
23 TF4201230103617SACHCHIN AMBADERAMDAS AMBADE05/01/202278400.000.0040.000.0040.00
24 TF4201230103617SACHCHIN AMBADERAMDAS AMBADE17/12/2021178752.000.0091.200.0091.20
25 TF4201230103406SANKURAM HIDAMEBHOLARAM24/01/202215680.000.008.000.008.00
26 TF4201230103632SANTA RAM TARAMअमरु राम27/12/202126656.000.0013.600.0013.60
27 TF4201230103417Shivkumar ToppaBisram28/12/202178400.000.0040.000.0040.00
28 TF4201230103400SHYAM RAOTULARAM07/01/202228224.000.0014.400.0014.40
29 TF4201230103400SHYAM RAOTULARAM07/01/202210864.005.600.000.005.60
30 TF4201230103422Tilak Ram HaramiGandoram19/01/202239200.000.0020.000.0020.00
31 FC4200860101813अक्‍तू राम रंजीत 24/01/2022112896.000.0057.600.0057.60
32 FC4200860102000अकबर बिसाल 14/12/202142336.000.0021.600.0021.60
33 FC4200860102000अकबर बिसाल 14/12/202158976.0030.400.000.0030.40
34 TF4200860102151अकबर सिंह रामाधार 24/12/202194080.000.0048.000.0048.00
35 TF4200860102657अकबरसायसीताराम10/12/202178400.000.0040.000.0040.00
36 TF4200860100338अकबरसिंह गन्नूराम19/01/2022116400.0060.000.000.0060.00
37 FC4200860160164अंकाल अंतुराम 27/12/202134496.000.0017.600.0017.60
38 TF4200860102680अंकालू बुध राम 03/12/202127440.000.0014.000.0014.00
39 FC4200860160201अंकालू माहरू 21/12/202162720.000.0032.000.0032.00
40 TF4200860102522अंकालू राम तिज्या राम 08/12/202154880.000.0028.000.0028.00
41 TF4201230103456अंकालू रामसंतुराम21/01/202280704.0041.600.000.0041.60
42 TF4201230103456अंकालू रामसंतुराम21/01/2022145824.000.0074.400.0074.40
43 FC4200860180012अंकालो बाई छगन लाल 16/12/202154880.000.0028.000.0028.00
44 TF4200860100998अगनू राम झिटूराम 22/12/202115680.000.008.000.008.00
45 TF4200860102039अगम बाई छतर सिंह 03/12/202166640.000.0034.000.0034.00
46 TF4201230103494अगर सिंहरामाराम02/12/202123280.0012.000.000.0012.00
47 TF4201230103494अगर सिंहरामाराम02/12/202115680.000.008.000.008.00
48 FC4200860180369अगसिया थनवार 16/12/2021196000.000.00100.000.00100.00
49 FC4200860180369अगसिया थनवार 24/01/202294080.000.0048.000.0048.00
50 FC4200860181497अंजना बाई श्रीराम 03/12/202127440.000.0014.000.0014.00
51 TF4200860100717अजबसिंह दुकालू 13/12/202178400.000.0040.000.0040.00
52 TF4200860100336अजयकुमार महादेव06/12/202143120.000.0022.000.0022.00
53 FC4200860101683अजीत कुमार राम दास 21/01/2022144256.000.0073.600.0073.60
54 FC4200860101884अंजोंरी मंगल 03/12/202178400.000.0040.000.0040.00
55 TF4200860101761अंतु राम फागु राम 21/01/202223520.000.0012.000.0012.00
56 TF4200860100273अतनासूस लुईस 23/12/202151216.0026.400.000.0026.40
57 TF4201230103601अंता रामअमरु राम 03/02/202247040.000.0024.000.0024.00
58 TF4201230103601अंता रामअमरु राम 03/02/2022108640.0056.000.000.0056.00
59 TF4201230103437अंता रामझाड़ू राम20/01/202245008.0023.200.000.0023.20
60 TF4201230103437अंता रामझाड़ू राम20/01/202247040.000.0024.000.0024.00
61 FC4200860104604अंताराम डुकरिया 16/12/202186240.000.0044.000.0044.00
62 FC4200860102428अधारी राम मनिया राम 08/12/202131360.000.0016.000.0016.00
63 TF4200860102097अधारी राम सदाराम20/12/202118816.000.009.600.009.60
64 FC4200860104032अनुक कुमार धसिया राम 28/12/202127936.0014.400.000.0014.40
65 FC4200860104032अनुक कुमार धसिया राम 28/12/202189376.000.0045.600.0045.60
66 FC4200860160178अन्‍तकला मालिकचद 21/01/202254880.000.0028.000.0028.00
67 TF4200860100283अनुसूइयाबाईकारूराम06/12/202137248.0019.200.000.0019.20
68 FC4200860104558अनिल धोंडकू 04/01/202235696.0018.400.000.0018.40
69 FC4200860104558अनिल धोंडकू 04/01/202284672.000.0043.200.0043.20
70 FC4200860104558अनिल धोंडकू 16/12/202131040.0016.000.000.0016.00
71 FC4200860104558अनिल धोंडकू 16/12/2021131712.000.0067.200.0067.20
72 TF4200860102271अनिल कुमार रामकुमार07/12/202147040.000.0024.000.0024.00
73 TF4201230103549अमृत बाई तिलक राम25/01/202247040.000.0024.000.0024.00
74 TF4200860101558अम़तबाई महारसिंग 22/12/202118624.009.600.000.009.60
75 TF4200860101558अम़तबाई महारसिंग 22/12/202147040.000.0024.000.0024.00
76 FC4200860160009अम्‍मों बाईनागों राम17/12/202123520.000.0012.000.0012.00
77 TF4201230103543अमरसिंहमनीराम13/12/202131360.000.0016.000.0016.00
78 TF4200860101810अमरसिंह मानचूराम17/12/202147040.000.0024.000.0024.00
79 TF4200860102617अमेरिकाबाईरुपसाय27/12/202118624.009.600.000.009.60
80 TF4200860102617अमेरिकाबाईरुपसाय27/12/202120384.000.0010.400.0010.40
81 TF4200860101620अमिलदास साहू सुकालू दास 09/12/202162720.000.0032.000.0032.00
82 TF4200860101620अमिलदास साहू सुकालू दास 09/12/202123280.0012.000.000.0012.00
83 TF4200860102902अमिला बाई मनीराम03/12/202178400.000.0040.000.0040.00
84 FC4200860104242अमिलाबाई श्‍याम लाल 20/01/202258976.0030.400.000.0030.40
85 FC4200860104242अमिलाबाई श्‍याम लाल 20/01/202240768.000.0020.800.0020.80
86 TF4200860102627अमोली रामदेवसाय03/12/2021101920.000.0052.000.0052.00
87 FC4200860102002अयोंध्‍या युवराज 07/12/202170560.000.0036.000.0036.00
88 TF4200860100177अर्जुनरूपसिंग07/01/202286240.000.0044.000.0044.00
89 TF4200860100177अर्जुनरूपसिंग07/01/202254320.0028.000.000.0028.00
90 TF4200860101617अर्जुन रामसाय 21/01/2022141120.000.0072.000.0072.00
91 FC4200860102001अर्जुन राम बिसाल 15/12/202140768.000.0020.800.0020.80
92 FC4200860102001अर्जुन राम बिसाल 15/12/2021114848.0059.200.000.0059.20
93 TF4200860100922अर्जुनसिंह मंगलूराम 27/01/20227840.000.004.000.004.00
94 TF4200860102162अरुण कुमार रायसिंह 09/12/202139200.000.0020.000.0020.00
95 TF4200860100272अरूणाबाई चन्द्रपकाश20/12/202161152.000.0031.200.0031.20
96 TF4200860102918अली राम अमरु राम 28/01/202223520.000.0012.000.0012.00
97 TF4200860101651अश्वनी जोहन 28/12/202131360.000.0016.000.0016.00
98 TF4201230103492अशोक कुमारउदेराम28/12/202135696.0018.400.000.0018.40
99 TF4201230103492अशोक कुमारउदेराम28/12/202142336.000.0021.600.0021.60
100 TF4200860103206अशोक कुमार कट्टू राम16/12/202134496.000.0017.600.0017.60
101 TF4200860101755अशोक कुमार जंगल राम 16/12/202147040.000.0024.000.0024.00
102 TF4200860101045अशोक कुमार प्रीत राम 14/12/202181536.000.0041.600.0041.60
103 TF4200860103313अशोक कुमार राजाराम21/01/202229792.000.0015.200.0015.20
104 TF4200860103313अशोक कुमार राजाराम21/01/202224832.0012.800.000.0012.80
105 TF4200860100368अशोक कुमार कन्हैया लाल 08/12/202170560.000.0036.000.0036.00
106 TF4200860102965असलालमनकू राम 19/01/202281536.000.0041.600.0041.60
107 FC4200860102335असवन ऊमेंद 28/12/2021175616.000.0089.600.0089.60
108 TF4200860100645अहिलूराम मिलापसिंह 04/01/202227936.0014.400.000.0014.40
109 TF4200860100645अहिलूराम मिलापसिंह 04/01/2022120736.000.0061.600.0061.60
110 TF4200860101819आधारसिंह दरबार सिंह10/12/202165856.000.0033.600.0033.60
111 TF4200860101819आधारसिंह दरबार सिंह10/12/20213104.001.600.000.001.60
112 TF4200860101218आनंद रावजी 03/01/202286240.000.0044.000.0044.00
113 TF4200860102514आनंद बाई मतकुर साय19/01/202215680.000.008.000.008.00
114 TF4200860102074आनंद राम आत्मा राम 23/12/20217840.000.004.000.004.00
115 TF4201230103611आनंद राम कृपाराम07/12/202186240.000.0044.000.0044.00
116 TF4201230103465आनंद राम परदु राम27/12/202146560.0024.000.000.0024.00
117 TF4200860102519आनंद राम मंशा राम 23/12/202139200.000.0020.000.0020.00
118 TF4200860101511आनंद राम रहिपाल 21/01/2022101920.000.0052.000.0052.00
119 TF4201230103449आनंदराम घावडेनागुराम06/01/202236064.000.0018.400.0018.40
120 TF4201230103449आनंदराम घावडेनागुराम06/01/20223104.001.600.000.001.60
121 FC4200860160033आन्‍नद केंजु राम17/12/202186240.000.0044.000.0044.00
122 TF4200860101056आशा राम परदेशी राम 03/12/202147040.000.0024.000.0024.00
123 TF4200860101158आशाराम प्‍यारेलाल 07/12/202134496.000.0017.600.0017.60
124 TF4200860102121आशी राम मचनु राम 24/12/202134496.000.0017.600.0017.60
125 FC4200860104581इठोल सम्‍बाजी09/12/202182320.000.0042.000.0042.00
126 TF4200860102450इतवारी रामपरस राम 06/12/202123520.000.0012.000.0012.00
127 TF4200860102899इंद्रा बाई बैसाखू राम 24/12/202170560.000.0036.000.0036.00
128 TF4200860102574इंदियाबाईश्रीराम 17/12/2021111328.000.0056.800.0056.80
129 TF4200860102574इंदियाबाईश्रीराम 17/12/20216208.003.200.000.003.20
130 TF4200860102889इन्द्रासफागु राम 15/12/202123520.000.0012.000.0012.00
131 FC4200860181452इन्‍दल भगवानी 16/12/202147040.000.0024.000.0024.00
132 TF4200860100568इन्दिरा भागीरथी 22/12/2021136416.000.0069.600.0069.60
133 TF4200860101805इमला बाई पंचू राम 04/01/202218624.009.600.000.009.60
134 TF4200860101805इमला बाई पंचू राम 04/01/202236064.000.0018.400.0018.40
135 TF4200860103364ईतवारी राम झगरू राम 21/12/202138800.0020.000.000.0020.00
136 TF4200860100916ईन्‍दलसिंह हरसिंह 16/12/202154320.0028.000.000.0028.00
137 TF4200860101534ईमला बाई मेहत्‍तर 05/01/202223520.000.0012.000.0012.00
138 TF4200860100025ईशवरजंगलूराम 24/12/202170560.000.0036.000.0036.00
139 TF4200860102079ईश्वर लालगनपत राम 07/12/202139200.000.0020.000.0020.00
140 FC4200860181412उजारसिंह धिराजी 21/01/202251744.000.0026.400.0026.40
141 FC4200860181412उजारसिंह धिराजी 21/01/202213968.007.200.000.007.20
142 FC4200860160385उजियार भोंदूराम07/01/202262720.000.0032.000.0032.00
143 FC4200860160385उजियार भोंदूराम07/01/202217072.008.800.000.008.80
144 TF4200860100328उत्‍तम कुमार धरमदास15/12/2021128576.000.0065.600.0065.60
145 TF4200860102756उत्तमदासरुमानदास06/12/202143120.000.0022.000.0022.00
146 FC4200860102005उत्‍तरा बाई गोंवर्धन 14/12/202154880.000.0028.000.0028.00
147 TF4200860102569उदे सिंह मेसो राम 23/12/202154880.000.0028.000.0028.00
148 TF4200860101231उदय सिंह थानसिंह 08/12/202141904.0021.600.000.0021.60
149 TF4200860101231उदय सिंह थानसिंह 08/12/202138416.000.0019.600.0019.60
150 TF4200860103006उदेरामझिटू राम21/01/202220176.0010.400.000.0010.40
151 TF4200860103006उदेरामझिटू राम21/01/202217248.000.008.800.008.80
152 FC4200860180217उदेसिंह रामसिंह 13/12/202173696.000.0037.600.0037.60
153 TF4200860103022उदेसिंह राम्हुराम19/01/202241904.0021.600.000.0021.60
154 FC4200860102018उमेंद शिवलाल 09/12/2021100880.0052.000.000.0052.00
155 FC4200860102018उमेंद शिवलाल 28/12/202190016.0046.400.000.0046.40
156 FC4200860102018उमेंद शिवलाल 28/12/202126656.000.0013.600.0013.60
157 FC4200860104414उमेंदसिह गोंहदी 21/01/202289376.000.0045.600.0045.60
158 TF4200860100868उर्मिला ठाकुर राम 14/12/202162720.000.0032.000.0032.00
159 TF4200860100418उर्मिला बाई बहादुर 09/12/202142336.000.0021.600.0021.60
160 TF4200860100418उर्मिला बाई बहादुर 09/12/202112416.006.400.000.006.40
161 TF4201230103451ऋषिबाई यादवमिलापराम14/12/202139200.000.0020.000.0020.00
162 TF4200860101586ऐनसिंहसुमन28/12/2021164640.000.0084.000.0084.00
163 TF4200860101586ऐनसिंहसुमन28/12/202169840.0036.000.000.0036.00
164 TF4200860102210ऐमनलालघनाराम20/12/202162720.000.0032.000.0032.00
165 TF4200860102844ओमप्रकाशचतुरसाय20/01/202237632.000.0019.200.0019.20
166 TF4201230103541ओमप्रकाशतिलोचन06/12/202158800.000.0030.000.0030.00
167 TF4200860100941ओमप्रकाश देवनाथ 07/12/202139200.000.0020.000.0020.00
168 FC4200860104283ओंमप्रकाश दामा जी 06/12/202127160.0014.000.000.0014.00
169 TF4200860102138कचरू राम बुध राम 21/01/20229312.004.800.000.004.80
170 TF4200860102138कचरू राम बुध राम 21/01/202245472.000.0023.200.0023.20
171 TF4200860100713कुंजलाल प्‍यारेलाल 14/12/202153312.000.0027.200.0027.20
172 TF4200860101341केदारनाथ सुकालु राम 22/12/202115520.008.000.000.008.00
173 TF4200860101341केदारनाथ सुकालु राम 22/12/202131360.000.0016.000.0016.00
174 TF4200860102714कनक बाईपुसू राम 07/01/202239200.000.0020.000.0020.00
175 TF4200860103139कनक बाई विनोद कुमार 15/12/202178400.000.0040.000.0040.00
176 FC4200860160103कुन्‍ती बाई गोवर्धन16/12/202131040.0016.000.000.0016.00
177 TF4200860101222कुन्‍दन लाल देवारू राम 15/12/202170560.000.0036.000.0036.00
178 TF4200860101541कन्‍हैया लाल पतिराम 03/12/202131360.000.0016.000.0016.00
179 TF4200860101591कन्हैयालालसांवतराम28/12/202115680.000.008.000.008.00
180 TF4200860101884कपूर चंदजीवराखन 15/12/202123280.0012.000.000.0012.00
181 TF4200860101884कपूर चंदजीवराखन 15/12/202170560.000.0036.000.0036.00
182 TF4200860102911कपूरचंद महर सिंह 16/12/202150176.000.0025.600.0025.60
183 TF4201230103504कबिलासहीरालाल17/12/202147040.000.0024.000.0024.00
184 TF4200860103259कुमेंद्री बाई भागीरथी09/12/202123520.000.0012.000.0012.00
185 TF4201230103464कमल सिंहमेहत्तर सिंह07/01/202223520.000.0012.000.0012.00
186 FC4200860180184कमल सिंह / अंकाल सिंह अंकालसिंह 01/12/202177600.0040.000.000.0040.00
187 TF4200860102258कमलेश छबिलाल 15/12/202118816.000.009.600.009.60
188 FC4200860150020कमला कुमारसाय17/12/202178400.000.0040.000.0040.00
189 FC4200860180198कुमार अंकालू 27/12/202158016.000.0029.600.0029.60
190 FC4200860104324कुमार साय जुगल राम 25/01/202268992.000.0035.200.0035.20
191 FC4200860104324कुमार साय जुगल राम 17/12/202140768.000.0020.800.0020.80
192 FC4200860104324कुमार साय जुगल राम 25/01/202238800.0020.000.000.0020.00
193 TF4200860100837कमारसाय नंदलाल 13/12/2021141120.000.0072.000.0072.00
194 TF4200860102391कुमारसायरामसाय21/12/202123520.000.0012.000.0012.00
195 TF4200860102134कुमारसायरामाधीन23/12/202123520.000.0012.000.0012.00
196 TF4200860102562कुमारसायशामसाय21/01/20227840.000.004.000.004.00
197 FC4200860181394कुमारी बाई सुकलाल 28/12/2021117600.000.0060.000.0060.00
198 TF4200860100335कुमारी बाई सराधूराम21/12/202194080.000.0048.000.0048.00
199 TF4200860100335कुमारी बाई सराधूराम21/12/202162080.0032.000.000.0032.00
200 TF4200860100335कुमारी बाई सराधूराम25/01/202297216.000.0049.600.0049.60
201 TF4200860101318कुमारी बाईहिरा लाल10/12/20219312.004.800.000.004.80
202 TF4200860101318कुमारी बाईहिरा लाल10/12/202121952.000.0011.200.0011.20
203 TF4200860101038करनसिंह सोनसाय 21/01/202254880.000.0028.000.0028.00
204 FC4200860102010क्रपा राम नारद 14/12/202169840.0036.000.000.0036.00
205 FC4200860102010क्रपा राम नारद 14/12/202162720.000.0032.000.0032.00
206 TF4200860101582कैलाशश्यामलाल27/12/202126656.000.0013.600.0013.60
207 FC4200860104312कैलाशश्‍यामलाल 17/12/202162720.000.0032.000.0032.00
208 TF4200860100625कैलाश बाई अनसुराम 06/01/202276832.000.0039.200.0039.20
209 TF4200860100625कैलाश बाई अनसुराम 06/01/202224832.0012.800.000.0012.80
210 TF4201230103463कलीरामदेवारु राम07/01/202215520.008.000.000.008.00
211 TF4200860101494कलीराम मानूराम 07/01/202234144.0017.600.000.0017.60
212 FC4200860181528केवडराम गोविन्‍दा 08/12/202147040.000.0024.000.0024.00
213 FC4200860181528केवडराम गोविन्‍दा 08/12/202131040.0016.000.000.0016.00
214 FC4200860102133कुवर बाई माहरू राम 13/12/202126384.0013.600.000.0013.60
215 FC4200860102133कुवर बाई माहरू राम 13/12/202120384.000.0010.400.0010.40
216 FC4200860102436कुंवर सिह राजा राम 20/01/202286240.000.0044.000.0044.00
217 TF4200860102149कुंवर सिंह चमरा राम 05/01/20227760.004.000.000.004.00
218 TF4200860102149कुंवर सिंह चमरा राम 05/01/202267424.000.0034.400.0034.40
219 TF4201230103482कुंवर सिंहसोनसाय20/12/202147040.000.0024.000.0024.00
220 TF4200860102032कुंवरबाईदुकलाल09/12/202117248.000.008.800.008.80
221 TF4200860103196कुंवरसिंह मुरहाराम24/01/202215520.008.000.000.008.00
222 TF4200860103196कुंवरसिंह मुरहाराम24/01/2022117600.000.0060.000.0060.00
223 FC4200860180522कंवल रजोतन 02/12/202111640.006.000.000.006.00
224 TF4200860102638केवल राम कंगाल राम 16/12/202114112.000.007.200.007.20
225 TF4200860102638केवल राम कंगाल राम 16/12/202155872.0028.800.000.0028.80
226 TF4200860102023कंवल सिंह मनराखन लाल 20/12/202175264.000.0038.400.0038.40
227 TF4200860100624केवलराम ईठोबा 02/12/202136848.000.0018.800.0018.80
228 FC4200860160324कुशन मन्‍नू 14/12/202139200.000.0020.000.0020.00
229 FC4200860181484कुशन महगीया 03/01/202240352.0020.800.000.0020.80
230 TF4200860102081केशर लाल हिरामन 14/12/202173696.000.0037.600.0037.60
231 TF4200860101584कृष्ण कुमाररामप्रसाद27/12/202165856.000.0033.600.0033.60
232 TF4201230103575कृष्ण कुमारसिया राम16/12/202118816.000.009.600.009.60
233 TF4200860102262कृष्णालालसिंग03/12/202154880.000.0028.000.0028.00
234 TF4200860102300कृष्णा कुमार रमेशर13/12/202139200.000.0020.000.0020.00
235 TF4200860102554कृष्णा राम आनंद राम 20/12/202128224.000.0014.400.0014.40
236 TF4200860102791कृष्णालालजोहरलाल08/12/202143120.000.0022.000.0022.00
237 FC4200860104287कुसुम्‍मा बाई राम लाल 03/12/202123520.000.0012.000.0012.00
238 FC4200860104287कुसुम्‍मा बाई राम लाल 03/12/202132592.0016.800.000.0016.80
239 TF4200860102445कांता प्रसाद रति राम 15/12/202147040.000.0024.000.0024.00
240 TF4200860101073कांतीलाल मोहन 21/01/20227760.004.000.000.004.00
241 TF4200860101073कांतीलाल मोहन 21/01/202234496.000.0017.600.0017.60
242 FC4200860181566कारेलाल तान्‍या05/01/2022109760.000.0056.000.0056.00
243 TF4200860102353कारो बाई धिराजी राम 31/01/2022123872.000.0063.200.0063.20
244 TF4200860100639कावे राम बिसनाथ 21/01/202262720.000.0032.000.0032.00
245 TF4200860101357काैशिल्या बाई जिवराखन03/12/202123280.0012.000.000.0012.00
246 TF4200860101357काैशिल्या बाई जिवराखन03/12/202124304.000.0012.400.0012.40
247 FC4200860104085काशी राम झाडिया 07/12/202156448.000.0028.800.0028.80
248 FC4200860104085काशी राम झाडिया 07/12/202129488.0015.200.000.0015.20
249 FC4200860104159काशी राम झिंगर 14/12/202138024.0019.600.000.0019.60
250 FC4200860104159काशी राम झिंगर 14/12/202149392.000.0025.200.0025.20
251 TF4200860102928कांशी राम चमरू राम 17/12/202115680.000.008.000.008.00
252 TF4200860100901किशुन रजउ राम 04/01/20227760.004.000.000.004.00
253 TF4200860100901किशुन रजउ राम 04/01/202239200.000.0020.000.0020.00
254 TF4200860100802किशन लाल जनबंन्‍धु राम्‍हू 17/12/202154880.000.0028.000.0028.00
255 TF4200860102038किशनलालरामचंद07/01/202227936.0014.400.000.0014.40
256 TF4200860102038किशनलालरामचंद07/01/2022109760.000.0056.000.0056.00
257 TF4200860102051किशोर कुमार देवी लाल 17/12/202123520.000.0012.000.0012.00
258 TF4201230103525किशोर कुमारपरदेशी राम 22/12/202150176.000.0025.600.0025.60
259 TF4200860100407किशोर कुमार गांवरे युवराज 15/12/20217760.004.000.000.004.00
260 TF4200860100407किशोर कुमार गांवरे युवराज 15/12/202110976.000.005.600.005.60
261 TF4200860102068किसन लाल मोती राम 08/12/202131360.000.0016.000.0016.00
262 TF4200860100033किसनुरामधनसिंह05/01/202214112.000.007.200.007.20
263 TF4200860100033किसनुरामधनसिंह05/01/202227936.0014.400.000.0014.40
264 TF4201230103468किस्मत रामपरदेशी राम07/01/202223520.000.0012.000.0012.00
265 TF4200860101797कीर्तन लाल पति राम 27/12/202154880.000.0028.000.0028.00
266 TF4200860101797कीर्तन लाल पति राम 27/12/20217760.004.000.000.004.00
267 FC4200860102008कीर्तन लाल हिरामन 06/12/2021109760.000.0056.000.0056.00
268 TF4200860101631कोमल कुमार मदन लाल 09/12/202162080.0032.000.000.0032.00
269 FC4200860104136कौशिल्‍या राजा राम 24/12/202154880.000.0028.000.0028.00
270 TF4200860100464कौशिल्‍या बाई परसराम 10/12/202115520.008.000.000.008.00
271 TF4200860100464कौशिल्‍या बाई परसराम 10/12/202123520.000.0012.000.0012.00
272 FC4200860104286कौशिल्‍या बाई पाण्‍डूरंग 21/01/202231360.000.0016.000.0016.00
273 TF4200860101545कौशिल्‍या बाई बकाराम 25/01/202238800.0020.000.000.0020.00
274 TF4200860101545कौशिल्‍या बाई बकाराम 25/01/202215680.000.008.000.008.00
275 TF4200860102330कौशिल्याबाईदशरथ01/02/202231360.000.0016.000.0016.00
276 TF4200860103215खेदु राम मानसिया23/12/202142336.000.0021.600.0021.60
277 FC4200860102055खूबीबाई पंचूराम 13/12/202135696.0018.400.000.0018.40
278 FC4200860102055खूबीबाई पंचूराम 13/12/202181536.000.0041.600.0041.60
279 FC4200860101896खेंमिन गणेश 20/12/202162720.000.0032.000.0032.00
280 FC4200860160334खुशियाल प्रेमलाल 17/12/202123520.000.0012.000.0012.00
281 TF4200860103297खोरबहरीन बाई रजऊ राम 09/12/202127440.000.0014.000.0014.00
282 FC4200860150078खोरबाहरिनसुकलू राम14/12/2021117600.000.0060.000.0060.00
283 FC4200860101828खोंरबाहरीन राजा राम 22/12/202162720.000.0032.000.0032.00
284 TF4200860100322खोरबाहरीन बाईधिरपालसिंह15/12/202138800.0020.000.000.0020.00
285 TF4200860102900गंगा राम रैनुराम15/12/202126656.000.0013.600.0013.60
286 TF4200860102538गंगाबाईसुकलाल20/01/2022136416.000.0069.600.0069.60
287 TF4200860101944गंगारामचिडडूराम07/01/202234496.000.0017.600.0017.60
288 TF4200860101944गंगारामचिडडूराम07/01/202237248.0019.200.000.0019.20
289 TF4200860103138गंगारामदानसिंह09/12/202137632.000.0019.200.0019.20
290 TF4200860103138गंगारामदानसिंह09/12/202115520.008.000.000.008.00
291 TF4200860100623गंगाराम राजाराम 21/01/202247040.000.0024.000.0024.00
292 TF4200860102549गजेन्द्रकुमारभारतलाल06/12/202110864.005.600.000.005.60
293 TF4200860102549गजेन्द्रकुमारभारतलाल06/12/202124304.000.0012.400.0012.40
294 TF4200860101051गंजानंद रामचंद 07/12/202167424.000.0034.400.0034.40
295 TF4200860101198गजारामकुंवरसिंह20/12/202186240.000.0044.000.0044.00
296 TF4200860101221गणेश कुमार सोरी जयलाल 15/12/202150176.000.0025.600.0025.60
297 TF4201230103552गणेश राम उदेसिंह19/01/202262720.000.0032.000.0032.00
298 TF4201230103552गणेश राम उदेसिंह19/01/202238800.0020.000.000.0020.00
299 TF4201230103568गणेश रामराजेश्वर सिंह17/12/202110864.005.600.000.005.60
300 TF4201230103568गणेश रामराजेश्वर सिंह17/12/202136064.000.0018.400.0018.40
301 FC4200860103228गणेंश राम दुकेल 21/12/202178400.000.0040.000.0040.00
302 TF4200860102484गणेशरामतुलसी राम 03/01/202218816.000.009.600.009.60
303 TF4200860102401गणेशराममोतीराम03/01/202247040.000.0024.000.0024.00
304 TF4200860102299गैंदलालआशा राम 24/12/202123520.000.0012.000.0012.00
305 FC4200860180879गैंदलाल लच्‍छन 19/01/202278400.000.0040.000.0040.00
306 FC4200860180209गैंदसिंह गुहाराम 07/12/202115680.000.008.000.008.00
307 FC4200860180209गैंदसिंह गुहाराम 07/12/202127160.0014.000.000.0014.00
308 FC4200860104516गैंदीबाई सुन्‍दरू 23/12/2021101920.000.0052.000.0052.00
309 FC4200860104425गुन्‍ची राम निरिगसाय 02/02/202270560.000.0036.000.0036.00
310 TF4200860102270गैन्द्कुंवरचंदरसाय04/01/202220384.000.0010.400.0010.40
311 TF4200860103013गन्नू राम आत्मा राम23/12/20217840.000.004.000.004.00
312 TF4200860100100गनपतलखनदास10/12/2021196000.000.00100.000.00100.00
313 TF4200860101895गनपत राम रामसिंह 24/12/202162720.000.0032.000.0032.00
314 TF4200860100414गभरू राम निर्मलदास 13/12/2021101920.000.0052.000.0052.00
315 TF4200860100414गभरू राम निर्मलदास 13/12/20214656.002.400.000.002.40
316 FC4200860101900गंभीर बुध राम 14/12/202178400.000.0040.000.0040.00
317 TF4200860100951गुमान रामसिंह 10/12/202154880.000.0028.000.0028.00
318 FC4200860103258गुमान सुकालु 21/12/202115520.008.000.000.008.00
319 FC4200860103258गुमान सुकालु 21/12/202147040.000.0024.000.0024.00
320 FC4200860101775गरीब दास सुकालु 01/12/202186240.000.0044.000.0044.00
321 TF4200860100027गुलभाबाईभोलाराम24/12/202154880.000.0028.000.0028.00
322 FC4200860103283गुलाब सिंह पुसु राम 24/12/202178400.000.0040.000.0040.00
323 FC4200860160023गुलाबदाससखा राम31/01/202232928.000.0016.800.0016.80
324 FC4200860160023गुलाबदाससखा राम31/01/202213968.007.200.000.007.20
325 TF4200860101999गुलाबसिंहउमेंदसिंह24/12/202137632.000.0019.200.0019.20
326 TF4200860101519गुलाबसिंह दियुराम 07/01/202242336.000.0021.600.0021.60
327 TF4200860100605ग्‍वालसिंह बृजलाल 21/01/202235696.0018.400.000.0018.40
328 TF4200860100605ग्‍वालसिंह बृजलाल 21/01/202247040.000.0024.000.0024.00
329 TF4200860103025गुहा राम तिज्या राम 08/12/202142336.000.0021.600.0021.60
330 FC4200860104238गांगसय सोंमी राम 28/12/202123520.000.0012.000.0012.00
331 TF4200860102476गांगसायबिसाहू राम 19/01/202277600.0040.000.000.0040.00
332 TF4200860102476गांगसायबिसाहू राम 19/01/202215680.000.008.000.008.00
333 TF4200860100662गाण्‍डोराम जुगल 27/12/202124832.0012.800.000.0012.80
334 TF4200860100662गाण्‍डोराम जुगल 27/12/2021175616.000.0089.600.0089.60
335 TF4200860101949गिरधारीज्ञानसिंह20/12/202123520.000.0012.000.0012.00
336 TF4200860102067गिरधारी भारसिंह 10/12/202170560.000.0036.000.0036.00
337 TF4200860100454गिरधारी रामलाल 01/12/202170560.000.0036.000.0036.00
338 TF4200860102398गिरधारीरामकेशोसिंह20/12/202178400.000.0040.000.0040.00
339 TF4200860100994गीता बाई संजय कुमार 02/12/2021125440.000.0064.000.0064.00
340 TF4200860102973गोकुल ढेलु राम 14/12/202112544.000.006.400.006.40
341 TF4201230103441गोकुल रामठाकूर राम21/12/202137632.000.0019.200.0019.20
342 TF4200860101143गोकुल राम देवजी 16/12/202131360.000.0016.000.0016.00
343 TF4200860101143गोकुल राम देवजी 16/12/202117072.008.800.000.008.80
344 FC4200860102467गोंकुल राम केंशर सिह 06/12/202138800.0020.000.000.0020.00
345 FC4200860102467गोंकुल राम केंशर सिह 06/12/202131360.000.0016.000.0016.00
346 FC4200860181420गोन्‍डों बिकरूराम 20/01/202289376.000.0045.600.0045.60
347 TF4200860101565गोपाल जगन 25/01/2022101920.000.0052.000.0052.00
348 FC4200860180363गोपीचंद भीखम21/01/202215680.000.008.000.008.00
349 FC4200860180363गोपीचंद भीखम20/12/2021156800.000.0080.000.0080.00
350 TF4200860102045गोमाय बाईतातू राम16/12/202162720.000.0032.000.0032.00
351 TF4200860100020गोमीबाईगौतरसिंह03/12/202183104.000.0042.400.0042.40
352 TF4200860101975गोवर्धनरामप्रसाद17/12/202134496.000.0017.600.0017.60
353 TF4200860100885गोविन्‍द सुखू राम 17/12/202147040.000.0024.000.0024.00
354 TF4200860102317गोविन्द राम सरदू राम 17/12/202125088.000.0012.800.0012.80
355 TF4200860102317गोविन्द राम सरदू राम 17/12/202121728.0011.200.000.0011.20
356 FC4200860104539गोंविन्‍दराम ढेकलू 03/12/202139984.000.0020.400.0020.40
357 TF4200860100565गौतम ऋषि दशरथ 06/12/202126656.000.0013.600.0013.60
358 TF4200860100565गौतम ऋषि दशरथ 06/12/202112416.006.400.000.006.40
359 TF4201230103486गौतम राममकुन्द सिंह22/12/202131360.000.0016.000.0016.00
360 TF4200860100987घनश्‍याम चमरू 23/12/20214656.002.400.000.002.40
361 TF4200860100987घनश्‍याम चमरू 23/12/202183104.000.0042.400.0042.40
362 TF4200860103380घनश्याम धन्नू राम 03/01/202254880.000.0028.000.0028.00
363 TF4200860103380घनश्याम धन्नू राम 03/01/202215520.008.000.000.008.00
364 TF4200860101787घनश्याम संतराम 07/12/202136064.000.0018.400.0018.40
365 TF4200860101462घनश्‍याम समारू 13/12/202147040.000.0024.000.0024.00
366 TF4200860101443घसिया चमरू 10/12/202165856.000.0033.600.0033.60
367 TF4200860103033घसियाजुझारी05/01/202217072.008.800.000.008.80
368 TF4200860103033घसियाजुझारी05/01/202243904.000.0022.400.0022.40
369 FC4200860101849घंसिया सोंनऊ04/01/20227760.004.000.000.004.00
370 FC4200860101849घंसिया सोंनऊ04/01/202231360.000.0016.000.0016.00
371 FC4200860101849घंसिया सोंनऊ21/12/202178400.000.0040.000.0040.00
372 TF4200860102446घांसी राम मंगलू राम22/12/202139200.000.0020.000.0020.00
373 TF4200860103384घांसी राम मेहत्तर09/12/202123520.000.0012.000.0012.00
374 TF4200860103384घांसी राम मेहत्तर09/12/202115520.008.000.000.008.00
375 FC4200860180211घिराज बाई धरमसाय 28/12/2021156800.000.0080.000.0080.00
376 TF4200860101342चैत राम वानिया17/12/202197216.000.0049.600.0049.60
377 TF4200860101342चैत राम वानिया17/12/202140352.0020.800.000.0020.80
378 TF4200860101488चेतन कुमाररजउ राम 20/01/2022101920.000.0052.000.0052.00
379 TF4200860100794चेतन लाल द्वारिका दास 25/01/202262720.000.0032.000.0032.00
380 TF4200860100794चेतन लाल द्वारिका दास 25/01/202215520.008.000.000.008.00
381 TF4200860102955चतुर सिंह मन्हेर सिंह 19/01/202278400.000.0040.000.0040.00
382 TF4200860102518चतुर सिंह सुमलाल 28/12/202186240.000.0044.000.0044.00
383 FC4200860104334चतुर सिंह सावजी 07/02/2022232800.00120.000.000.00120.00
384 TF4200860100049चतुरसिंहदिरबल01/12/202162720.000.0032.000.0032.00
385 TF4200860100460चैतराम बिसराम 06/12/202161152.000.0031.200.0031.20
386 TF4200860102975चैतराम लालसाय24/12/202154880.000.0028.000.0028.00
387 TF4200860102026चैती राम सुरजू राम 24/12/202139200.000.0020.000.0020.00
388 TF4201230103445चंद्रेश कुमारवेदप्रकाश13/12/202170560.000.0036.000.0036.00
389 TF4200860101666चैन सिंह सखा राम 06/01/202256448.000.0028.800.0028.80
390 TF4200860101666चैन सिंह सखा राम 06/01/202221728.0011.200.000.0011.20
391 FC4200860101698चन्‍दू लाल सहदेव07/01/202240768.000.0020.800.0020.80
392 FC4200860101698चन्‍दू लाल सहदेव13/12/202195648.000.0048.800.0048.80
393 FC4200860101698चन्‍दू लाल सहदेव07/01/202224832.0012.800.000.0012.80
394 FC4200860104566चन्‍दन सिह गणपत 16/12/202170560.000.0036.000.0036.00
395 TF4200860101828चन्द्रकुमारझाडूराम20/01/20226208.003.200.000.003.20
396 TF4200860101828चन्द्रकुमारझाडूराम20/01/202217248.000.008.800.008.80
397 TF4200860101504चन्‍द्रकुमार तानूराम 07/12/202123520.000.0012.000.0012.00
398 TF4200860102415चन्द्रकुमारभावसिंह24/12/2021164640.000.0084.000.0084.00
399 FC4200860181512चन्‍द्रकला बुधराम 24/12/2021107088.0055.200.000.0055.20
400 FC4200860181512चन्‍द्रकला बुधराम 24/12/202128224.000.0014.400.0014.40
401 FC4200860160177चन्‍द्रप्रकाश मेंहत्‍तर 31/01/20226208.003.200.000.003.20
402 FC4200860160177चन्‍द्रप्रकाश मेंहत्‍तर 31/01/202248608.000.0024.800.0024.80
403 FC4200860160177चन्‍द्रप्रकाश मेंहत्‍तर 24/12/202139200.000.0020.000.0020.00
404 TF4200860101301चन्‍द्रप्रकाश सालिक राम 01/02/20229408.000.004.800.004.80
405 TF4200860101301चन्‍द्रप्रकाश सालिक राम 01/02/202245008.0023.200.000.0023.20
406 TF4201230103459चेनूराममानसिंह06/01/202254880.000.0028.000.0028.00
407 TF4200860101851चैनूरामबुल्लूराम05/01/20227840.000.004.000.004.00
408 TF4200860100105चैनूरामसीताराम13/12/2021125440.000.0064.000.0064.00
409 TF4200860100902चैनसिंह मनहेर सिंह 17/12/202115680.000.008.000.008.00
410 TF4200860100013चम्मूराम बाजीराम 21/12/202131040.0016.000.000.0016.00
411 TF4200860100013चम्मूराम बाजीराम 21/12/202145472.000.0023.200.0023.20
412 FC4200860101906चमरु जगत राम 14/12/202112416.006.400.000.006.40
413 FC4200860101906चमरु जगत राम 14/12/202176832.000.0039.200.0039.20
414 FC4200860181442चमरूआनंद 21/01/202235696.0018.400.000.0018.40
415 FC4200860181442चमरूआनंद 21/01/202276832.000.0039.200.0039.20
416 TF4200860102150चमर सिंह सुख राम 27/12/202194080.000.0048.000.0048.00
417 TF4200860100247चमरसिंहफगनुराम20/12/202132592.0016.800.000.0016.80
418 TF4200860100247चमरसिंहफगनुराम20/12/202159584.000.0030.400.0030.40
419 TF4200860100022चमरसिंहबिरझुराम09/12/202127440.000.0014.000.0014.00
420 TF4200860100022चमरसिंहबिरझुराम09/12/202164408.0033.200.000.0033.20
421 TF4200860102734चमरा राम बुधराम 09/12/202186240.000.0044.000.0044.00
422 TF4200860101333चमरा राममेहताब10/12/202134496.000.0017.600.0017.60
423 TF4200860102621चमरीनबाई शंकर06/01/202231360.000.0016.000.0016.00
424 TF4200860100653चमारिन अमरसिंह 24/12/202158016.000.0029.600.0029.60
425 TF4200860103286चरणदासराजेंद्र कुमार 18/01/202215520.008.000.000.008.00
426 TF4200860102207चरणसिंहनत्थूराम19/01/202215680.000.008.000.008.00
427 FC4200860160332चुरामणी थाउराम02/12/202134920.0018.000.000.0018.00
428 TF4200860103135चुरामन दासपरदेशी राम 21/12/202110864.005.600.000.005.60
429 TF4200860103135चुरामन दासपरदेशी राम 21/12/2021106624.000.0054.400.0054.40
430 TF4200860103034चुलबुलदुकालू04/01/202262720.000.0032.000.0032.00
431 TF4200860100473चिंताराम छेरकू 19/01/202258016.000.0029.600.0029.60
432 TF4200860100473चिंताराम छेरकू 20/12/202186240.000.0044.000.0044.00
433 TF4200860100473चिंताराम छेरकू 20/12/20217760.004.000.000.004.00
434 TF4200860102454चिम्मन सिंह साहरू राम23/12/202137632.000.0019.200.0019.20
435 TF4200860102454चिम्मन सिंह साहरू राम23/12/20219312.004.800.000.004.80
436 TF4200860101270छबि लालहीरा लाल28/12/202150176.000.0025.600.0025.60
437 TF4200860101270छबि लालहीरा लाल28/12/202120176.0010.400.000.0010.40
438 TF4200860100400छबिलाल रधुनाथ 07/12/202144688.000.0022.800.0022.80
439 TF4200860100400छबिलाल रधुनाथ 07/12/202141128.0021.200.000.0021.20
440 TF4200860102139छबी लाल चौधर सिंह 15/12/202131360.000.0016.000.0016.00
441 TF4200860101808छबीलालदुरगुराम24/12/202159584.000.0030.400.0030.40
442 TF4200860100325छबीलाल चमरू06/01/202231360.000.0016.000.0016.00
443 TF4200860100325छबीलाल चमरू17/12/202194080.000.0048.000.0048.00
444 TF4200860102914छेरकु राम जलोरसिंह 27/12/202139200.000.0020.000.0020.00
445 TF4200860101549छेर‍कूराम अमरू राम 24/12/202147040.000.0024.000.0024.00
446 FC4200860181513छेरकूराम टिबूराम 27/12/202114112.000.007.200.007.20
447 TF4200860102613छेरकिनबाई नागेश्वर28/12/202162720.000.0032.000.0032.00
448 TF4200860100659जग्‍गोबाई सामूराम 21/12/202153312.000.0027.200.0027.20
449 FC4200860180354जगत पंचम 14/12/202179968.000.0040.800.0040.80
450 TF4200860102213जगदीशकुंवरसिंह19/01/202226384.0013.600.000.0013.60
451 FC4200860102177जगदीश श्रीराम 20/12/202159584.000.0030.400.0030.40
452 FC4200860102177जगदीश श्रीराम 20/12/202137248.0019.200.000.0019.20
453 FC4200860104103जगन्‍नाथ डुकरिया 08/12/2021133280.000.0068.000.0068.00
454 TF4201230103478जगन्नाथधिरपाल07/12/202139200.000.0020.000.0020.00
455 FC4200860102140जगलू राम पदुम 03/12/2021109760.000.0056.000.0056.00
456 TF4200860100925जंगेल सिंह बुधकर 04/01/202247040.000.0024.000.0024.00
457 TF4200860100387जगेश्‍वर रतनलाल 06/01/202220384.000.0010.400.0010.40
458 FC4200860104552जंगि लाल बानसिया 02/12/202148608.000.0024.800.0024.80
459 TF4200860100651ज्ञानसिंह मेहत्‍तर सिंह 14/12/202167424.000.0034.400.0034.40
460 TF4200860101364ज्ञानसिंह नेताम मेहताब 10/12/20217760.004.000.000.004.00
461 TF4200860101364ज्ञानसिंह नेताम मेहताब 10/12/202131360.000.0016.000.0016.00
462 TF4200860100812ज्ञानोबाई श्‍यामसाय 08/12/202158016.000.0029.600.0029.60
463 TF4200860102929जेठू राम सावन 20/12/2021141120.000.0072.000.0072.00
464 FC4200860101914जेंठू राम मंगलूराम 02/12/202178400.000.0040.000.0040.00
465 TF4200860102036जेठूरामअंकालूराम21/01/202229792.000.0015.200.0015.20
466 TF4200860102573जंत्री बाई लोकनाथ 06/01/202258016.000.0029.600.0029.60
467 FC4200860150002जनकईटठू 17/12/202160528.0031.200.000.0031.20
468 FC4200860150002जनकईटठू 17/12/202131360.000.0016.000.0016.00
469 FC4200860150002जनकईटठू 21/01/202254880.000.0028.000.0028.00
470 TF4200860102910जैनकुमार पांडू राम 13/12/202153312.000.0027.200.0027.20
471 TF4201230103602जनतारामअमरु राम28/12/202115520.008.000.000.008.00
472 TF4201230103602जनतारामअमरु राम28/12/202132928.000.0016.800.0016.80
473 TF4200860101293जैनुराम मानसिंग