किसानवार धान खरीदी का विवरण
जिला:- बेमेतरा सोसायटी:- बदनारा उपार्जन केन्द्र:- बदनारा  
   
मूल्य रूपये में एवं वजन क्विंटल में
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान नही बनाया गया है |
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान बनाया जा चुका है |
क्रमांक किसान का क्रमांक किसान का नाम पिता/पति का नाम खरीदी दिनांक कुल भुगतानधान मोटाधान पतला धान सरना कुल धान
1 FC4302000103870 संतोष भगऊ 20/12/202185360.000.000.0044.0044.00
2 TF4302000100277Akhilesh Punit ram 23/12/202131040.000.000.0016.0016.00
3 TF4302000100287Anil Munshi 14/12/2021122608.000.000.0063.2063.20
4 TF4302000100287Anil Munshi 14/12/202113968.007.200.000.007.20
5 TF4302000100273Anil kumar Moohit ram05/01/2022110192.000.000.0056.8056.80
6 TF4301990101390ARJUNSALIK06/01/202218624.009.600.000.009.60
7 TF4301990101390ARJUNSALIK06/01/202227936.000.000.0014.4014.40
8 TF4302000100203BHAGWANTIN RAMDAS19/01/202260528.0031.200.000.0031.20
9 TF4302000100203BHAGWANTIN RAMDAS19/01/202227936.000.000.0014.4014.40
10 TF4302000100205BIMLA BAI BANSHI 14/12/202151216.0026.400.000.0026.40
11 TF4302000100205BIMLA BAI BANSHI 14/12/202143456.000.000.0022.4022.40
12 TF4301990101321BIMLA BAI NAINDAS 21/01/202218624.009.600.000.009.60
13 TF4302000100209BISAHU RAM MITTHU09/12/202137248.0019.200.000.0019.20
14 TF4302000100209BISAHU RAM MITTHU09/12/202134144.000.000.0017.6017.60
15 TF4302000100281Deepak Jagdeesh 16/12/2021158304.0081.600.000.0081.60
16 TF4302000100281Deepak Jagdeesh 16/12/202193120.000.000.0048.0048.00
17 TF4302000100211DINESH SURYSHANKAR24/12/202194672.000.000.0048.8048.80
18 TF4302000100211DINESH SURYSHANKAR24/12/202129488.0015.200.000.0015.20
19 TF4301990101363GANGARAM MILAN19/01/202229488.0015.200.000.0015.20
20 TF4302000101947GANGARAM NISHADचैतुराम28/01/202223280.0012.000.000.0012.00
21 TF4302000101947GANGARAM NISHADचैतुराम28/01/202223280.000.000.0012.0012.00
22 TF4301990101389GAUTRIHA BHAIRAM15/12/20219312.004.800.000.004.80
23 TF4301990101389GAUTRIHA BHAIRAM15/12/20213104.000.000.001.601.60
24 TF4301990101385GAYATRIBHAGVATI PRASAD20/01/20221552.000.800.000.000.80
25 TF4301990101385GAYATRIBHAGVATI PRASAD20/01/2022102432.000.000.0052.8052.80
26 TF4301990101365GOPIRAMMURIT19/01/202223280.000.000.0012.0012.00
27 TF4302000101944indrakumar sahuसरजुराम10/12/20216208.003.200.000.003.20
28 TF4302000101944indrakumar sahuसरजुराम10/12/202118624.000.000.009.609.60
29 TF4301990101361JHUNIT RAMKUVARSINH19/01/202232592.0016.800.000.0016.80
30 TF4301990101361JHUNIT RAMKUVARSINH19/01/202238800.000.000.0020.0020.00
31 TF4302000100265Jira bai Shayamlal22/12/2021107088.000.000.0055.2055.20
32 TF4302000100265Jira bai Shayamlal22/12/202127936.0014.400.000.0014.40
33 TF4302000100259KailashDhannu14/12/202123280.0012.000.000.0012.00
34 TF4302000100259KailashDhannu14/12/202124832.000.000.0012.8012.80
35 TF4301990101394KALESH FERU27/01/202241904.000.000.0021.6021.60
36 TF4301990101388KANTI BAIDULARI23/12/202134144.000.000.0017.6017.60
37 TF4301990101386KASHIRAMNIRANJAN31/01/202249664.0025.600.000.0025.60
38 TF4301990101386KASHIRAMNIRANJAN31/01/202223280.000.000.0012.0012.00
39 TF4301990101395KRISHNA BAITIJAU19/01/202215520.000.000.008.008.00
40 TF4301990101358KRISHNA KUMAR DUKALHA25/01/202251216.0026.400.000.0026.40
41 TF4301990101358KRISHNA KUMAR DUKALHA25/01/20226208.000.000.003.203.20
42 TF4302000100264Kunti bai Shayamlal16/12/2021125712.0064.800.000.0064.80
43 TF4302000100264Kunti bai Shayamlal16/12/202113968.000.000.007.207.20
44 TF4302000100290MaalikramBirjhu07/01/202220176.000.000.0010.4010.40
45 TF4302000100279Malikram Mitthu ram 20/01/202245008.0023.200.000.0023.20
46 TF4302000100279Malikram Mitthu ram 20/01/202290016.000.000.0046.4046.40
47 TF4302000100204NARAYAN JAGDISH28/12/202129488.000.000.0015.2015.20
48 TF4301990101393NAROTTAM MANTRI13/12/202134144.0017.600.000.0017.60
49 TF4301990101364RADHELALKUVARSINH19/01/202220176.0010.400.000.0010.40
50 TF4301990101364RADHELALKUVARSINH19/01/202245008.000.000.0023.2023.20
51 TF4302000100272Rajeshvar Ganesh20/01/202245008.0023.200.000.0023.20
52 TF4302000100272Rajeshvar Ganesh20/01/202231040.000.000.0016.0016.00
53 TF4302000100244RAJKUMAR JETHU 24/01/202246560.0024.000.000.0024.00
54 TF4302000100289RamchandiSamaaru19/01/2022127264.0065.600.000.0065.60
55 TF4302000100289RamchandiSamaaru19/01/2022124160.000.000.0064.0064.00
56 TF4301990101391RAMESHVARDHARAM23/12/20216208.003.200.000.003.20
57 TF4301990101391RAMESHVARDHARAM23/12/202140352.000.000.0020.8020.80
58 TF4301990101392RAMSAHAYFAGUVA31/01/202227936.000.000.0014.4014.40
59 TF4302000100210SANJIT NAINDAS13/12/202172944.0037.600.000.0037.60
60 TF4302000101951santoshi baiरामनाथ27/01/202224832.000.000.0012.8012.80
61 TF4301990101360SHATRUHAN SAVANT22/12/202110864.000.000.005.605.60
62 TF4302000100288ShavicharanPurshottam28/01/202212416.006.400.000.006.40
63 TF4302000100288ShavicharanPurshottam28/01/2022114848.000.000.0059.2059.20
64 TF4301990101387SONAUBAISHAKHU27/01/202213968.007.200.000.007.20
65 TF4302000100275Soonuram Mattu lal13/12/202149664.000.000.0025.6025.60
66 TF4302000101949Subhautinदेवप्रसाद 06/01/20226208.003.200.000.003.20
67 TF4302000100206SUHKACHANDLATEL25/01/202252768.0027.200.000.0027.20
68 TF4302000101946suka bai nishadसुखीराम25/01/202229488.000.000.0015.2015.20
69 TF4302000101948sukhiram nishadमयाराम25/01/202238800.0020.000.000.0020.00
70 TF4302000101948sukhiram nishadमयाराम25/01/202217072.000.000.008.808.80
71 TF4302000101950surjautin baiअंजोरी साहू06/01/202227936.0014.400.000.0014.40
72 TF4301990101362SUSHIL RAMBILASH15/12/202182256.000.000.0042.4042.40
73 TF4301990101359UMENDSITARAM16/12/202112416.006.400.000.006.40
74 TF4302000100285Uramila bai Kashi ram 07/01/202243456.0022.400.000.0022.40
75 FC4302000103878अकतू रामप्‍यारा 09/12/202138800.000.000.0020.0020.00
76 FC4302000103878अकतू रामप्‍यारा 09/12/202121728.0011.200.000.0011.20
77 TF4302000101801अंकलहा राम यादव विदेशी राम 17/12/20217760.000.000.004.004.00
78 TF4302000100339अक्षय कुमार नंदराम 16/12/202129488.000.000.0015.2015.20
79 FC4302000104037अखिलेश जनक 22/12/202185360.0044.000.000.0044.00
80 FC4302000104037अखिलेश जनक 22/12/202152768.000.000.0027.2027.20
81 FC4302000100053अगरमति हटोई 09/12/202199328.000.000.0051.2051.20
82 TF4302000101417अघनू कलीराम 19/01/202217072.000.000.008.808.80
83 TF4302000100414अघनि‍या श्‍यामरतन 17/12/202115520.008.000.000.008.00
84 TF4301990100944अजय नामदास 21/12/2021125712.0064.800.000.0064.80
85 TF4301990100944अजय नामदास 21/12/202166736.000.000.0034.4034.40
86 TF4301990100462अजय बालकृष्‍ण राव 28/12/202191568.000.000.0047.2047.20
87 TF4301990100462अजय बालकृष्‍ण राव 17/12/2021175376.0090.400.000.0090.40
88 TF4301990100462अजय बालकृष्‍ण राव 17/12/202157424.000.000.0029.6029.60
89 TF4301990100462अजय बालकृष्‍ण राव 28/12/2021184688.0095.200.000.0095.20
90 FC4302000180213अजय कुमार अंजोर दास 27/12/2021103984.000.000.0053.6053.60
91 TF4302000101841अजय प्रकाश साहू नन्‍द कुमार 21/01/20229312.000.000.004.804.80
92 TF4302000101549अंजली साहू सुरेन्‍द्र कुमार 23/12/202120176.000.000.0010.4010.40
93 TF4302000101006अंजारदास कार्तिक 27/12/202131040.0016.000.000.0016.00
94 FC4301990180035अंजोरदास नि‍रंजन 28/01/2022116400.0060.000.000.0060.00
95 FC4301990180035अंजोरदास नि‍रंजन 28/01/202265184.000.000.0033.6033.60
96 FC4302000103551अंजोरी गनाराम 05/01/202276048.0039.200.000.0039.20
97 FC4302000180052अनुजराम गयाराम 08/12/202134144.0017.600.000.0017.60
98 FC4302000180052अनुजराम गयाराम 08/12/202121728.000.000.0011.2011.20
99 FC4302000180242अनंदी बैसाखु 17/12/202137248.000.000.0019.2019.20
100 FC4302000103544अनुप खेलू 27/12/202176048.000.000.0039.2039.20
101 FC4302000102478अनूप झुमुक 22/12/202174496.000.000.0038.4038.40
102 TF4302000101932अनुसुईया बाई वर्मा हेमराम वर्मा 27/01/202215520.008.000.000.008.00
103 TF4302000101932अनुसुईया बाई वर्मा हेमराम वर्मा 27/01/202254320.000.000.0028.0028.00
104 TF4301990100813अनिता साधेराम 19/01/202231040.000.000.0016.0016.00
105 TF4302000101751अनिता वर्मा विजय 05/01/202217072.008.800.000.008.80
106 TF4302000100108अनिल कुमार फिरंता 28/12/202112416.006.400.000.006.40
107 TF4302000100108अनिल कुमार फिरंता 28/12/202129488.000.000.0015.2015.20
108 TF4302000100075अनिल कुमार चैवनलाल 14/12/2021113296.0058.400.000.0058.40
109 TF4302000100433अनिल कुमार झाउलाल16/12/2021138128.000.000.0071.2071.20
110 TF4302000101132अनील चंद्रीका दास 06/12/202110864.000.000.005.605.60
111 TF4302000101132अनील चंद्रीका दास 06/12/20217760.004.000.000.004.00
112 TF4302000101876अबिदा बेगम हसिमुददीन 24/12/202171392.000.000.0036.8036.80
113 FC4301990100341अभय राम कलेशी 24/01/2022139680.0072.000.000.0072.00
114 FC4301990100341अभय राम कलेशी 24/01/202291568.000.000.0047.2047.20
115 TF4302000101848अम़त बाई लतेल 21/01/2022111744.0057.600.000.0057.60
116 TF4302000101848अम़त बाई लतेल 21/01/2022121056.000.000.0062.4062.40
117 TF4302000101848अम़त बाई लतेल 01/02/202223280.0012.000.000.0012.00
118 TF4302000101848अम़त बाई लतेल 01/02/202238800.000.000.0020.0020.00
119 FC4301990160266अमृत बाई भागवत25/01/202251216.000.000.0026.4026.40
120 FC4302000160301अम्बिका दुर्गाप्रसाद 20/01/202285360.0044.000.000.0044.00
121 FC4302000160301अम्बिका दुर्गाप्रसाद 20/01/202220176.000.000.0010.4010.40
122 FC4301990100344अमरदास जैतराम 17/12/202151216.000.000.0026.4026.40
123 FC4301990150214अमरदास तिहारी 16/12/2021113296.0058.400.000.0058.40
124 FC4301990150214अमरदास तिहारी 16/12/202112416.000.000.006.406.40
125 FC4301990150214अमरदास तिहारी 31/01/202237248.0019.200.000.0019.20
126 FC4301990150214अमरदास तिहारी 31/01/202268288.000.000.0035.2035.20
127 TF4302000100220अमरबार्इ खेलन 28/12/202117072.000.000.008.808.80
128 FC4302000150044अमरलाल तुलसी 07/12/2021107088.0055.200.000.0055.20
129 FC4302000180080अमरिका राजेश 10/12/202171392.000.000.0036.8036.80
130 TF4302000101016अमरिका लतेल 20/12/202118624.000.000.009.609.60
131 TF4302000101016अमरिका लतेल 20/12/202112416.006.400.000.006.40
132 TF4302000101017अमलेश मत्‍तू राम 13/12/202154320.0028.000.000.0028.00
133 FC4302000103550अमित सोहन 24/12/202162080.000.000.0032.0032.00
134 FC4301990100612अमितराम सोहन लाल 24/12/202123280.000.000.0012.0012.00
135 TF4302000101898अमोल कुमारजुलाराम21/01/202262080.0032.000.000.0032.00
136 TF4302000101898अमोल कुमारजुलाराम21/01/2022130368.000.000.0067.2067.20
137 TF4302000101898अमोल कुमारजुलाराम02/02/202224832.0012.800.000.0012.80
138 TF4302000101898अमोल कुमारजुलाराम02/02/20223104.000.000.001.601.60
139 FC4302000103543अमोली दुखूराम 06/01/202290016.000.000.0046.4046.40
140 FC4302000180253अर्जुन देवचरण 01/02/202218624.009.600.000.009.60
141 FC4302000180253अर्जुन देवचरण 01/02/202252768.000.000.0027.2027.20
142 TF4302000101759अर्जुन निषाद पीलुराम 27/01/202217072.000.000.008.808.80
143 TF4302000101846अर्जुन साव बिकुल राम 05/01/202213968.007.200.000.007.20
144 FC4302000180299अर्जून सिह दुखूत राम 17/12/202138800.0020.000.000.0020.00
145 FC4302000180299अर्जून सिह दुखूत राम 17/12/202148112.000.000.0024.8024.80
146 TF4302000100485अर्जुन सिंह तखत राम 27/01/202263632.0032.800.000.0032.80
147 TF4302000100485अर्जुन सिंह तखत राम 27/01/2022102432.000.000.0052.8052.80
148 FC4302000100006अरविन्‍द दिलीप कुमार 28/01/202268288.0035.200.000.0035.20
149 FC4302000100006अरविन्‍द दिलीप कुमार 10/12/2021155200.0080.000.000.0080.00
150 FC4302000100006अरविन्‍द दिलीप कुमार 10/12/202177600.000.000.0040.0040.00
151 TF4302000100858अरविन्‍द्र कुमार बोधन लाल 19/01/202223280.000.000.0012.0012.00
152 FC4302000180084अश्‍वनी उमेदलाल 01/02/20224656.000.000.002.402.40
153 FC4302000180084अश्‍वनी उमेदलाल 16/12/202152768.0027.200.000.0027.20
154 TF4302000100888अश्‍वनी ज्ञान दास 19/01/202237248.000.000.0019.2019.20
155 TF4302000101444अश्‍वनी दुकलहा 23/12/20219312.004.800.000.004.80
156 FC4302000160363अश्‍वनी पुक्‍कलदास 01/02/202221728.0011.200.000.0011.20
157 FC4302000160363अश्‍वनी पुक्‍कलदास 01/02/20226208.000.000.003.203.20
158 TF4302000101220अश्‍वनी बनिया 23/12/202182256.000.000.0042.4042.40
159 FC4301990100001अश्‍वनी व्‍यासनारायण 02/02/202221728.000.000.0011.2011.20
160 FC4301990100001अश्‍वनी व्‍यासनारायण 24/12/2021147440.000.000.0076.0076.00
161 FC4301990100001अश्‍वनी व्‍यासनारायण 24/12/202185360.0044.000.000.0044.00
162 FC4302000101666अश्‍वनी सीताराम 17/12/2021113296.0058.400.000.0058.40
163 FC4302000101666अश्‍वनी सीताराम 17/12/202138800.000.000.0020.0020.00
164 TF4302000101925अश्‍वनी कुमार साहू रामनाथ 03/12/202120176.0010.400.000.0010.40
165 TF4302000100948अशाेक कुमार सालिकराम 27/12/202148112.0024.800.000.0024.80
166 FC4302000160169अशोक गणेश 28/12/202157424.000.000.0029.6029.60
167 FC4302000102643अशोक रामदयाल 14/12/202157424.0029.600.000.0029.60
168 FC4302000180037अशोक लखन लाल 06/12/202123280.0012.000.000.0012.00
169 FC4302000180037अशोक लखन लाल 06/12/202126384.000.000.0013.6013.60
170 FC4302000160261अशोक सुखरू 10/12/202124832.000.000.0012.8012.80
171 TF4302000100353अशोक कुमार दुकलहा 28/01/202231040.0016.000.000.0016.00
172 TF4302000100353अशोक कुमार दुकलहा 28/01/202223280.000.000.0012.0012.00
173 TF4301990100921अशोक कुमार पंचराम 17/12/202146560.0024.000.000.0024.00
174 TF4301990100921अशोक कुमार पंचराम 17/12/202124832.000.000.0012.8012.80
175 TF4302000101379अशोक कुमार रमेश 09/12/20217760.000.000.004.004.00
176 FC4301990100338अशोक कुमार रामसनेही 27/01/202241904.0021.600.000.0021.60
177 FC4301990100338अशोक कुमार रामसनेही 27/01/202248112.000.000.0024.8024.80
178 FC4302000180070अशोककुमार अनंदी 17/12/2021166064.000.000.0085.6085.60
179 TF4302000100427अहि‍ल्‍या सुखचंद 23/12/202137248.0019.200.000.0019.20
180 TF4302000101796आजू राम वर्मा कार्तिक 25/01/20223104.001.600.000.001.60
181 TF4302000101796आजू राम वर्मा कार्तिक 25/01/202232592.000.000.0016.8016.80
182 FC4302000102736आजूराम दुलार 09/12/202126384.000.000.0013.6013.60
183 TF4302000100219आजूराम फागूराम 18/01/202265184.000.000.0033.6033.60
184 FC4302000150083आजूराम लच्‍छन 20/01/2022127264.000.000.0065.6065.60
185 FC4302000150357आजूराम सदावा 21/01/2022138128.0071.200.000.0071.20
186 FC4302000150357आजूराम सदावा 21/01/202291568.000.000.0047.2047.20
187 FC4302000160280आजूराम हीराराम 25/01/202276048.000.000.0039.2039.20
188 FC4302000102733आत्‍माराम केहरी 10/12/202166736.000.000.0034.4034.40
189 FC4302000103553आत्‍माराम तुलाराम 24/01/2022131920.0068.000.000.0068.00
190 FC4302000101665आत्‍माराम बाबूराम 27/12/2021144336.000.000.0074.4074.40
191 FC4302000101665आत्‍माराम बाबूराम 27/12/202143456.0022.400.000.0022.40
192 FC4302000103549आधार बिसेशर 15/12/202177600.000.000.0040.0040.00
193 TF4302000101136आनंद कुमार देवलाल 05/01/20226208.000.000.003.203.20
194 FC4302000180304आनंद दास भगउ 18/01/202218624.000.000.009.609.60
195 FC4302000100011आरतीबाई रमचंदी 05/01/202274496.0038.400.000.0038.40
196 FC4302000100011आरतीबाई रमचंदी 05/01/202220176.000.000.0010.4010.40
197 TF4302000101043आलोक भुखन लाल 13/12/202163632.000.000.0032.8032.80
198 TF4302000101891आशा बाई रामेश्‍वर 08/12/2021113296.000.000.0058.4058.40
199 TF4302000101891आशा बाई रामेश्‍वर 08/12/202113968.007.200.000.007.20
200 FC4302000101662आशाराम बाबूराम 23/12/2021153648.0079.200.000.0079.20
201 FC4302000101662आशाराम बाबूराम 23/12/202113968.000.000.007.207.20
202 TF4302000100538आशाराम भुलउ 19/01/2022232800.000.000.00120.00120.00
203 TF4302000100538आशाराम भुलउ 25/01/2022153648.0079.200.000.0079.20
204 TF4302000100538आशाराम भुलउ 25/01/202286912.000.000.0044.8044.80
205 FC4302000103556आशाराम महादीन 07/12/202134144.000.000.0017.6017.60
206 TF4302000100139आशाराम लतेल 25/01/20223104.001.600.000.001.60
207 TF4302000100139आशाराम लतेल 25/01/202234144.000.000.0017.6017.60
208 FC4302000102481आशीष भूखन 23/12/2021142784.0073.600.000.0073.60
209 FC4302000102481आशीष भूखन 23/12/202193120.000.000.0048.0048.00
210 FC4302000103564इतवारी खेलू 25/01/20227760.004.000.000.004.00
211 FC4302000103564इतवारी खेलू 25/01/202276048.000.000.0039.2039.20
212 FC4302000102483इतवारी मनाराम 23/12/202166736.0034.400.000.0034.40
213 TF4302000101451इन्‍ददत्‍त रामखेलावन 28/01/2022173824.0089.600.000.0089.60
214 TF4302000101451इन्‍ददत्‍त रामखेलावन 27/12/202145008.0023.200.000.0023.20
215 TF4302000101451इन्‍ददत्‍त रामखेलावन 27/12/2021187792.000.000.0096.8096.80
216 TF4302000101595इन्द्रकुमारफुलसिंह20/01/2022147440.0076.000.000.0076.00
217 TF4302000101595इन्द्रकुमारफुलसिंह20/01/202293120.000.000.0048.0048.00
218 FC4302000180184इन्‍द्रजीत धनुष 27/01/2022148992.000.000.0076.8076.80
219 FC4302000180006इन्‍द्रा बाई अजोरदास 24/12/202146560.0024.000.000.0024.00
220 TF4302000100160इन्‍द्रा बाई गणेश 21/12/202194672.000.000.0048.8048.80
221 FC4302000102730इन्‍देराम सुखरू 10/12/202135696.0018.400.000.0018.40
222 FC4302000102730इन्‍देराम सुखरू 10/12/202162080.000.000.0032.0032.00
223 TF4302000101748ईश्‍वर प्रसाद गहिरे दाउलाल 21/01/202217072.000.000.008.808.80
224 TF4302000101768ईश्‍वर साहू राजकुमार 07/12/20219312.000.000.004.804.80
225 FC4302000180026ईश्‍वरप्रसाद शिवदयाल 13/12/202160528.000.000.0031.2031.20
226 FC4302000180026ईश्‍वरप्रसाद शिवदयाल 13/12/202129488.0015.200.000.0015.20
227 TF4302000100182ईश्‍वरी बेदुराम 06/01/20224656.002.400.000.002.40
228 TF4302000100182ईश्‍वरी बेदुराम 06/01/202252768.000.000.0027.2027.20
229 TF4302000100179उजरूददीन शेख कमरूद्रीन शेख 09/12/202199328.000.000.0051.2051.20
230 FC4302000160349उत्‍तरा मयाराम 23/12/202166736.000.000.0034.4034.40
231 FC4302000180025उत्‍तरा कुमार शिवदयाल 09/12/2021136576.000.000.0070.4070.40
232 TF4302000101826उत्‍तरा बाई ध्रुव कुमार 23/12/202123280.000.000.0012.0012.00
233 FC4301990100355उत्‍तराकुमार लतेल 23/12/202176048.000.000.0039.2039.20
234 FC4301990100355उत्‍तराकुमार लतेल 23/12/202110864.005.600.000.005.60
235 TF4302000101584उदेरामरामरतन28/12/202131040.000.000.0016.0016.00
236 FC4302000102484उदेराम सुधक 23/12/2021117952.000.000.0060.8060.80
237 FC4301990100354उदेशी खोंझवा 21/01/2022268496.00138.400.000.00138.40
238 FC4301990100354उदेशी खोंझवा 27/01/202280704.0041.600.000.0041.60
239 FC4301990100354उदेशी खोंझवा 27/01/2022152096.000.000.0078.4078.40
240 TF4302000100866उदासा बाई लखन वर्मा 10/12/202140352.000.000.0020.8020.80
241 TF4301990100455उबारन दास सुखरा 25/01/202235696.0018.400.000.0018.40
242 TF4301990100455उबारन दास सुखरा 25/01/202285360.000.000.0044.0044.00
243 FC4302000103566उमेंद शोभित 17/12/2021105536.000.000.0054.4054.40
244 FC4302000100045उमेंद कुमार तिरीथ 24/01/2022161408.0083.200.000.0083.20
245 FC4302000100045उमेंद कुमार तिरीथ 24/01/202294672.000.000.0048.8048.80
246 FC4302000180086उमेद सिह भोपसिंह 06/01/202288464.000.000.0045.6045.60
247 TF4302000101859उमेश कुमार महेन्‍द्र कुमार 31/01/20223104.001.600.000.001.60
248 TF4301990100198उमाशंकर देवीप्रसाद 31/01/202297776.000.000.0050.4050.40
249 FC4302000150107उमाशंकर ननकु 31/01/202235696.0018.400.000.0018.40
250 FC4302000150107उमाशंकर ननकु 31/01/2022190896.000.000.0098.4098.40
251 TF4301990100397उमिर्‍ला भानुप्रताप 28/01/202227936.000.000.0014.4014.40
252 FC4302000160314उर्मिला घनाराम 05/01/202223280.0012.000.000.0012.00
253 FC4302000160314उर्मिला घनाराम 05/01/202210864.000.000.005.605.60
254 FC4302000160343उर्मिला रामकुमार 24/12/202146560.0024.000.000.0024.00
255 FC4302000160343उर्मिला रामकुमार 24/12/202138800.000.000.0020.0020.00
256 TF4302000100235उर्मिलाबाई नंदराम 16/12/2021125712.000.000.0064.8064.80
257 FC4301990100351उर्मिलाबाई पतांगु 24/01/202221728.0011.200.000.0011.20
258 FC4302000102729उर्मिलाबाई रामदयाल 10/12/202132592.000.000.0016.8016.80
259 TF4302000101569उषाबाईभगवती प्रसाद 22/12/20216208.003.200.000.003.20
260 FC4302000103563उषाबाई भारत 08/12/202174496.000.000.0038.4038.40
261 FC4302000150374ऋषिकुमार दुखूराम 20/12/202140352.000.000.0020.8020.80
262 FC4302000150374ऋषिकुमार दुखूराम 20/12/20213104.001.600.000.001.60
263 TF4302000101211एवन कुमार पुन्‍नीदास 25/01/202213968.000.000.007.207.20
264 FC4302000104448एसकुमार जनक 13/12/202177600.000.000.0040.0040.00
265 TF4302000100403ओकार गोवर्धन 28/01/2022130368.000.000.0067.2067.20
266 TF4302000101257ओंकार गोविन्‍द 28/01/202215520.008.000.000.008.00
267 TF4302000101257ओंकार गोविन्‍द 28/01/202251216.000.000.0026.4026.40
268 TF4302000101533ओमप्रकाश जयकिसन 24/01/202224832.0012.800.000.0012.80
269 FC4302000102316ओमप्रकाश नेतराम 25/01/2022170720.0088.000.000.0088.00
270 FC4302000102316ओमप्रकाश नेतराम 25/01/2022231248.000.000.00119.20119.20
271 FC4302000102316ओमप्रकाश नेतराम 21/12/202196224.000.000.0049.6049.60
272 FC4302000102316ओमप्रकाश नेतराम 21/12/2021136576.0070.400.000.0070.40
273 FC4302000100151ओमप्रकाश मकुन्‍दीराम 08/12/2021232800.000.000.00120.00120.00
274 FC4302000100151ओमप्रकाश मकुन्‍दीराम 21/01/2022251424.000.000.00129.60129.60
275 FC4302000102489कुंजबिहारी लक्ष्‍मण 13/12/202154320.000.000.0028.0028.00
276 FC4302000102489कुंजबिहारी लक्ष्‍मण 13/12/202134144.0017.600.000.0017.60
277 FC4302000103585कुंजबिहारी लखनलाल 22/12/2021121056.0062.400.000.0062.40
278 FC4302000103585कुंजबिहारी लखनलाल 22/12/202123280.000.000.0012.0012.00
279 FC4301990100625कुंजमति रामनाथ 24/01/202255872.000.000.0028.8028.80
280 TF4302000100486कुंजराम देवसिह 10/12/202120176.0010.400.000.0010.40
281 TF4302000100486कुंजराम देवसिह 10/12/202155872.000.000.0028.8028.80
282 FC4301990100368कुंजराम मांगन 01/02/202265184.0033.600.000.0033.60
283 FC4301990100368कुंजराम मांगन 01/02/202257424.000.000.0029.6029.60
284 FC4301990100368कुंजराम मांगन 21/12/2021232800.000.000.00120.00120.00
285 FC4302000103572केजूराम पलटन 20/12/202193120.000.000.0048.0048.00
286 FC4302000103572केजूराम पलटन 20/12/202162080.0032.000.000.0032.00
287 FC4302000103572केजूराम पलटन 28/12/202182256.000.000.0042.4042.40
288 FC4302000100016कजलाबाई सुखनंदन 14/12/20219312.004.800.000.004.80
289 FC4302000100016कजलाबाई सुखनंदन 14/12/202118624.000.000.009.609.60
290 FC4302000103592केजहा सावंत 20/12/202132592.000.000.0016.8016.80
291 TF4302000100506केजा बाई बखरू 27/01/2022130368.000.000.0067.2067.20
292 TF4302000100506केजा बाई बखरू 21/12/2021232800.000.000.00120.00120.00
293 TF4302000100227केजाबार्इ पंचराम 05/01/202235696.0018.400.000.0018.40
294 FC4302000101675केजाराम करिया 01/02/20223104.000.000.001.601.60
295 FC4302000101675केजाराम करिया 24/01/202266736.0034.400.000.0034.40
296 FC4302000101675केजाराम करिया 24/01/202280704.000.000.0041.6041.60
297 FC4302000102495केजाराम बिसरामी 16/12/202126384.0013.600.000.0013.60
298 FC4302000102495केजाराम बिसरामी 16/12/202123280.000.000.0012.0012.00
299 TF4302000101403केजीबाई महेश 27/01/20229312.004.800.000.004.80
300 TF4302000101306क़तराम सन्‍दरलाल 22/12/202124832.0012.800.000.0012.80
301 FC4302000160300कुंतीदेवी भुपेन्‍द्र 10/12/2021133472.000.000.0068.8068.80
302 TF4302000100150कुन्‍ती बार्इ श्‍यामजी 22/12/202160528.000.000.0031.2031.20
303 FC4302000180147कुन्‍ती बाई गोपी 02/12/202149664.000.000.0025.6025.60
304 FC4302000180147कुन्‍ती बाई गोपी 04/02/20227760.000.000.004.004.00
305 FC4302000100018कन्‍हैया गरीबा 17/12/202191568.0047.200.000.0047.20
306 TF4302000100196कन्‍हैया मुन्‍ना 05/01/202221728.0011.200.000.0011.20
307 TF4302000100196कन्‍हैया मुन्‍ना 05/01/202218624.000.000.009.609.60
308 FC4302000104429कन्‍हैया रामभरोस 07/01/2022242112.00124.800.000.00124.80
309 FC4302000103586कृपाराम रामरतन 07/12/202135696.0018.400.000.0018.40
310 FC4302000103586कृपाराम रामरतन 07/12/202118624.000.000.009.609.60
311 TF4302000100213कुम्‍भकरण दुखिराम 28/01/202220176.0010.400.000.0010.40
312 TF4302000100213कुम्‍भकरण दुखिराम 28/01/202210864.000.000.005.605.60
313 TF4302000101173कुमरी बाई आनंद 05/01/202212416.000.000.006.406.40
314 FC4302000103593कमल जन‍कराम 20/12/202127936.000.000.0014.4014.40
315 FC4302000180091कमल मुकुट 24/01/202241904.0021.600.000.0021.60
316 FC4302000180091कमल मुकुट 24/01/2022142784.000.000.0073.6073.60
317 TF4302000100014कमल रामदयाल 07/01/202227936.0014.400.000.0014.40
318 TF4302000100569कमल कुमार सुबेलाल लहरे 15/12/202131040.000.000.0016.0016.00
319 TF4302000101916कमल सप्रे शिवकुमार 25/01/202227936.0014.400.000.0014.40
320 FC4301990100616कमलेश अनथ 21/12/2021103984.0053.600.000.0053.60
321 FC4301990100616कमलेश अनथ 21/12/2021105536.000.000.0054.4054.40
322 TF4302000101388कमलेश अनिल कुमार 09/12/202168288.0035.200.000.0035.20
323 TF4302000101679कमलेश विदया प्रसाद24/12/202113968.000.000.007.207.20
324 TF4301990101163कमलेश कुमार पंचराम25/01/20229312.004.800.000.004.80
325 TF4301990101163कमलेश कुमार पंचराम25/01/202232592.000.000.0016.8016.80
326 FC4302000103569कमलेश कूमार सुन्‍दरलाल 14/12/202151216.0026.400.000.0026.40
327 FC4302000103569कमलेश कूमार सुन्‍दरलाल 14/12/202182256.000.000.0042.4042.40
328 TF4302000101409कमलेश बाई बिसाहू 28/01/202213968.000.000.007.207.20
329 TF4302000101945कमलेश भारती धनसाय 05/01/2022105536.000.000.0054.4054.40
330 FC4302000160308कमलसिंह चैतराम 06/12/202155872.000.000.0028.8028.80
331 TF4302000101040कमला पवन 06/12/202112416.000.000.006.406.40
332 FC4302000102497कमलाबाई अमोल 14/12/202140352.000.000.0020.8020.80
333 FC4302000180102कुमार राधो 19/01/202269840.0036.000.000.0036.00
334 FC4302000180102कुमार राधो 19/01/202251216.000.000.0026.4026.40
335 TF4302000100237कुमार ढेलुराम 06/12/202185360.000.000.0044.0044.00
336 TF4301990100252कुमारधार परस राम 16/12/202162080.0032.000.000.0032.00
337 FC4302000180088कुमारसिंह जेठु 21/01/2022145888.0075.200.000.0075.20
338 FC4302000180088कुमारसिंह जेठु 19/01/2022155200.0080.000.000.0080.00
339 TF4302000100041कुमारी गजाराम 10/12/202134144.000.000.0017.6017.60
340 FC4302000150045कुमारी बाई घनश्‍याम 13/12/202132592.000.000.0016.8016.80
341 TF4302000100365कुमारी बाई बैहाराम 02/02/2022124160.0064.000.000.0064.00
342 TF4302000100365कुमारी बाई बैहाराम 02/02/20224656.000.000.002.402.40
343 FC4302000102328कुमारी बाई हेमदास 14/12/2021214176.000.000.00110.40110.40
344 TF4302000101778करन कुमार ईश्‍वर 13/12/202120176.0010.400.000.0010.40
345 FC4302000180054कुलपाल सीताराम 28/01/202224832.000.000.0012.8012.80
346 FC4302000180054कुलपाल सीताराम 07/01/2022147440.0076.000.000.0076.00
347 FC4302000180201कल्‍याणी झाडु14/12/202126384.0013.600.000.0013.60
348 TF4301990100782कल्‍याणी कौशलप्रसाद 28/12/202132592.000.000.0016.8016.80
349 TF4302000101856कलश राम साहू बोध राम 23/12/2021105536.0054.400.000.0054.40
350 TF4302000101856कलश राम साहू बोध राम 23/12/202163632.000.000.0032.8032.80
351 TF4301990100725कुलेश्‍वर जयराम 25/01/20227760.004.000.000.004.00
352 TF4301990100725कुलेश्‍वर जयराम 25/01/20229312.000.000.004.804.80
353 FC4302000160170कलेश्‍वरी जगमोहन 21/01/202252768.000.000.0027.2027.20
354 FC4302000160170कलेश्‍वरी जगमोहन 20/01/2022161408.0083.200.000.0083.20
355 FC4302000160170कलेश्‍वरी जगमोहन 20/01/202271392.000.000.0036.8036.80
356 FC4301990100360कलेशी खोंझवा 20/01/2022128816.0066.400.000.0066.40
357 TF4301990100154कैलाश रामसागर 21/12/202172944.000.000.0037.6037.60
358 TF4301990100154कैलाश रामसागर 21/12/20217760.004.000.000.004.00
359 FC4302000180303कैलाश कुमार चैतराम 07/12/202113968.007.200.000.007.20
360 TF4302000101823कैलाश बाई मिरे मोहन मिरे 23/12/20217760.000.000.004.004.00
361 TF4301990100649कलितराम थानूराम 20/01/202227936.000.000.0014.4014.40
362 TF4302000101321कलीराम सदवा 08/12/202115520.000.000.008.008.00
363 FC4302000104009कुवंरबाई पुनाराम 24/01/202260528.0031.200.000.0031.20
364 FC4302000180056कवल प्रसाद मनहरे कलीराम मनहरे 23/12/202123280.0012.000.000.0012.00
365 FC4302000102327कवलकीशोर पुनदास 14/12/202176048.0039.200.000.0039.20
366 TF4302000100404कवि‍ता बंजारे शि‍वकुमार 17/12/202162080.0032.000.000.0032.00
367 TF4302000100892केशर बाई मोतीराम 08/12/202112416.000.000.006.406.40
368 FC4302000160274केशवराम अंजोरी 24/01/2022184688.0095.200.000.0095.20
369 FC4302000103568केशवराम बिसरूराम 18/01/2022190896.0098.400.000.0098.40
370 TF4302000101049क़ष्‍ण कुमार क़पाराम 24/12/202157424.000.000.0029.6029.60
371 FC4301990180086कृष्‍ण कुमार रामाधार 24/01/202240352.000.000.0020.8020.80
372 TF4302000100870क़ष्‍णकुमार लतेल 28/01/202224832.000.000.0012.8012.80
373 TF4302000101798क़ष्‍णचन्‍द्र महेतरू 06/12/20216208.003.200.000.003.20
374 TF4302000101798क़ष्‍णचन्‍द्र महेतरू 06/12/202124832.000.000.0012.8012.80