किसानवार धान खरीदी का विवरण
जिला:- बेमेतरा सोसायटी:- नांदघाट उपार्जन केन्द्र:- नांदघाट  
   
मूल्य रूपये में एवं वजन क्विंटल में
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान नही बनाया गया है |
    जिनका चेक / ऑनलाइन भुगतान बनाया जा चुका है |
क्रमांक किसान का क्रमांक किसान का नाम पिता/पति का नाम खरीदी दिनांक कुल भुगतानधान मोटाधान पतला धान सरना कुल धान
1 FC4302030160359 इन्‍द्राणी शिवशंकर 28/12/202151216.000.000.0026.4026.40
2 FC4302030102209 कमला बाईदीनदयाल 25/01/202226384.000.000.0013.6013.60
3 FC4302030102948 कुंवरसिंगकार्तिक15/12/202150440.0026.000.000.0026.00
4 FC4302030102948 कुंवरसिंगकार्तिक15/12/20214656.000.000.002.402.40
5 FC4302030100050 तेजरामकेजूराम15/12/2021172272.0088.800.000.0088.80
6 FC4302030100122 विश्राम कुमारविजय कुमार01/12/202147336.0024.400.000.0024.40
7 FC4302030100122 विश्राम कुमारविजय कुमार01/12/202134920.000.000.0018.0018.00
8 FC4302030100122 विश्राम कुमारविजय कुमार02/02/202213968.007.200.000.007.20
9 FC4302030100140 शिव कुमारमालिकराम08/12/202138800.000.000.0020.0020.00
10 FC4302030100140 शिव कुमारमालिकराम08/12/20212328.001.200.000.001.20
11 TF4302030102039 सवाना बाई निषाद जगतु 31/01/202219400.000.000.0010.0010.00
12 TF4302030101743AARTIRAMESHWAR27/12/202123280.000.000.0012.0012.00
13 TF4302030101643ADITYAJAWAHAR21/01/2022126488.000.000.0065.2065.20
14 TF4302030101669AJAYBUDHARU25/01/202243456.000.000.0022.4022.40
15 TF4302030102069Ashok Dhruwरामनाथ 28/01/202255872.000.000.0028.8028.80
16 TF4302030102069Ashok Dhruwरामनाथ 28/01/202229488.0015.200.000.0015.20
17 TF4302030101762BALARAMBHAGELA05/01/202223280.000.000.0012.0012.00
18 TF4302030100999BEDIN BAIBUTURAM06/12/202134920.0018.000.000.0018.00
19 TF4302030100999BEDIN BAIBUTURAM06/12/202131816.000.000.0016.4016.40
20 TF4302030102068Bhupendra Kumar Yadavरामबगस 24/12/202115520.000.000.008.008.00
21 TF4302030102068Bhupendra Kumar Yadavरामबगस 24/12/202110864.005.600.000.005.60
22 TF4302030101741BISHAHUSUKHIRAM28/01/202252768.0027.200.000.0027.20
23 TF4302030101638CHAMRUSANTRAM02/02/202216296.008.400.000.008.40
24 TF4302030101670CHANDU LALRANGU28/01/202246560.0024.000.000.0024.00
25 TF4302030100990chintaramropdas05/01/202232592.0016.800.000.0016.80
26 TF4302030101667DHANESHWARKHEMU15/12/202119400.0010.000.000.0010.00
27 TF4302030101639DHARAMRAJSUKHCHAND06/01/202211640.006.000.000.006.00
28 TF4302030101639DHARAMRAJSUKHCHAND06/01/20226984.000.000.003.603.60
29 TF4302030100993DILHARAN SAHURAMJI SAHU27/01/202264408.000.000.0033.2033.20
30 TF4302030100993DILHARAN SAHURAMJI SAHU27/01/202213192.006.800.000.006.80
31 TF4302030102067Drupati Baiबिसौहा 17/12/202149664.000.000.0025.6025.60
32 TF4302030102067Drupati Baiबिसौहा 17/12/202132592.0016.800.000.0016.80
33 TF4302030101678GAINDRAMKASHIRAM13/12/202112416.006.400.000.006.40
34 TF4302030101749GANESHDUKHIT13/12/202160528.0031.200.000.0031.20
35 TF4302030101749GANESHDUKHIT13/12/202115520.000.000.008.008.00
36 TF4302030101742GEETATULARAM15/12/202117072.000.000.008.808.80
37 TF4302030100997GITARAMPACHKOUD SAHU25/01/202229488.0015.200.000.0015.20
38 TF4302030100997GITARAMPACHKOUD SAHU25/01/202213968.000.000.007.207.20
39 TF4302030101676HINSHA RAMDUKALU31/01/20229312.000.000.004.804.80
40 TF4302030101671HIRAURAMJI27/01/2022130368.0067.200.000.0067.20
41 TF4302030102018Kachara bai yadavbhukhan ram yadav07/01/202245008.000.000.0023.2023.20
42 TF4302030101656kunti baigaindu ram21/01/202225608.0013.200.000.0013.20
43 TF4302030101629MAHESHKHULSU07/01/202225608.000.000.0013.2013.20
44 TF4302030100998MANMATI MANIKPURISILANDAS 14/12/202137248.0019.200.000.0019.20
45 TF4302030100998MANMATI MANIKPURISILANDAS 14/12/202139576.000.000.0020.4020.40
46 TF4302030100992MITHALA YADURADHESHYAM YADU23/12/202113968.007.200.000.007.20
47 TF4302030101661Moolchandnarayan25/01/2022138128.0071.200.000.0071.20
48 TF4302030101661Moolchandnarayan25/01/202210864.000.000.005.605.60
49 TF4302030101628MUKESHMANU RAM16/12/202112416.000.000.006.406.40
50 TF4302030101674NARADAGHAN10/12/202117072.008.800.000.008.80
51 TF4302030101674NARADAGHAN10/12/20219312.000.000.004.804.80
52 TF4302030101830NARAYAN SEUK RAM 17/12/20219312.004.800.000.004.80
53 TF4302030101000NAROTTAM NISHADKASHIRAM20/12/202142680.0022.000.000.0022.00
54 TF4302030101000NAROTTAM NISHADKASHIRAM20/12/202111640.000.000.006.006.00
55 TF4302030101739NIRANJANJULARAM28/01/202258976.000.000.0030.4030.40
56 TF4302030101831PANCHU BAISAKHU17/12/202124832.000.000.0012.8012.80
57 TF4302030101642PARASPADRU02/12/202123280.000.000.0012.0012.00
58 TF4302030101646PRAKASHSATYANARAYAN21/01/202251992.0026.800.000.0026.80
59 TF4302030101740PRATAPDASARU10/12/202113968.007.200.000.007.20
60 TF4302030101675RAMDAYALBUKHAU28/01/202232592.0016.800.000.0016.80
61 TF4302030101675RAMDAYALBUKHAU28/01/202210864.000.000.005.605.60
62 TF4302030100996RAMGOPALSITARAM SAHU25/01/202217848.009.200.000.009.20
63 TF4302030101636RAMJIJULARAM28/01/202224832.000.000.0012.8012.80
64 TF4302030101636RAMJIJULARAM28/01/202216296.008.400.000.008.40
65 TF4302030101660RamkaliDwarika27/01/202213968.000.000.007.207.20
66 TF4302030101660RamkaliDwarika27/01/20224656.002.400.000.002.40
67 TF4302030101672RAMPRASADDHANAU27/01/202214744.000.000.007.607.60
68 TF4302030101672RAMPRASADDHANAU27/01/20229312.004.800.000.004.80
69 TF4302030101720RAMPYARAMANGLU21/12/202154320.0028.000.000.0028.00
70 TF4302030101644RAVISALIK09/12/202143456.0022.400.000.0022.40
71 TF4302030101662Sanju bailochan28/12/202176048.0039.200.000.0039.20
72 TF4302030101662Sanju bailochan28/12/202134144.000.000.0017.6017.60
73 TF4302030101662Sanju bailochan27/01/20224656.000.000.002.402.40
74 TF4302030100994SANTOSHI SAUDILHARAN SAHU27/01/202272168.0037.200.000.0037.20
75 TF4302030100994SANTOSHI SAUDILHARAN SAHU03/02/202217072.000.000.008.808.80
76 TF4302030101737SARITABYASH02/02/202217072.000.000.008.808.80
77 TF4302030101737SARITABYASH02/02/202212416.006.400.000.006.40
78 TF4302030102071sukhanandan vermakartik17/12/202126384.000.000.0013.6013.60
79 TF4302030101673SUKHDEVJAGESHAR21/12/202137248.000.000.0019.2019.20
80 TF4302030100995SURIT RAMSHAKHARAM PAL02/12/202129488.0015.200.000.0015.20
81 TF4302030101641TARUNMAHADEV17/12/202135696.0018.400.000.0018.40
82 TF4302030101765TIJMAT BAIBALDEV21/01/2022129592.000.000.0066.8066.80
83 TF4302030101765TIJMAT BAIBALDEV21/01/202288464.0045.600.000.0045.60
84 TF4302030102070Vribhadra Nishadसीताराम निषाद 31/01/202222504.000.000.0011.6011.60
85 TF4302030101194अघनू कन्‍हई 13/12/202117072.008.800.000.008.80
86 TF4302030101938अघनिया बाई निषाद भागवत02/12/202110864.005.600.000.005.60
87 TF4302030101994अजय कुमार मिश्रीलाल 20/01/202279152.0040.800.000.0040.80
88 TF4302030101994अजय कुमार मिश्रीलाल 20/01/202234920.000.000.0018.0018.00
89 TF4302030101994अजय कुमार मिश्रीलाल 25/01/202214744.007.600.000.007.60
90 TF4302030101896अजय कुमार साहू गौतम साहू 20/12/202110864.000.000.005.605.60
91 TF4302030101976अजय कुमार छेदीराम 01/02/20229312.000.000.004.804.80
92 TF4302030101185अजयकुमार रामशरण 28/01/202226384.000.000.0013.6013.60
93 TF4302030100476अजीत कुमार झुमुक लाल 09/12/2021109416.000.000.0056.4056.40
94 TF4302030100476अजीत कुमार झुमुक लाल 09/12/202124056.0012.400.000.0012.40
95 FC4302030180123अंजोरदास मोती दास 04/02/2022190120.0098.000.000.0098.00
96 FC4302030180123अंजोरदास मोती दास 04/02/202255096.000.000.0028.4028.40
97 FC4302030103720अंतू राम जगेसर 25/01/202226384.000.000.0013.6013.60
98 FC4302030103720अंतू राम जगेसर 25/01/20226984.003.600.000.003.60
99 TF4302030101289अधराजी मत्‍तू 20/12/202135696.000.000.0018.4018.40
100 FC4302030160022अनुजफिरन16/12/202196224.0049.600.000.0049.60
101 FC4302030160022अनुजफिरन16/12/202123280.000.000.0012.0012.00
102 TF4302030100095अनुज लखनलाल 20/01/202245784.000.000.0023.6023.60
103 TF4302030100876अनंत कुमार झुमुकलाल 06/01/2022110192.000.000.0056.8056.80
104 FC4302030103156अनंदरामरामदुलारी24/12/202118624.009.600.000.009.60
105 TF4302030101634अनिल रामसिंग 03/12/202141904.0021.600.000.0021.60
106 TF4302030101935अनोज कुमार घ़़तलहरे खुबीराम 25/01/20227760.004.000.000.004.00
107 TF4302030101995अंबर वाजपेयी कीर्तिवर्धन 28/01/2022115624.0059.600.000.0059.60
108 FC4302030160370अभिमन्‍यु अर्जुन 01/02/202221728.0011.200.000.0011.20
109 TF4302030101111अभिषेक मनोजकुमार 17/12/202152768.000.000.0027.2027.20
110 FC4302030103934अमर कुमार गंगा प्रसाद 21/12/202149664.000.000.0025.6025.60
111 FC4302030103934अमर कुमार गंगा प्रसाद 21/12/20217760.004.000.000.004.00
112 TF4302030101966अमर सिंग बुधारी 15/12/202121728.0011.200.000.0011.20
113 TF4302030101977अमरूद जगतू राम 31/01/202230264.0015.600.000.0015.60
114 TF4302030101977अमरूद जगतू राम 31/01/20228536.000.000.004.404.40
115 FC4302030100182अमरदास फिरंता 28/01/2022310400.000.000.00160.00160.00
116 FC4302030100182अमरदास फिरंता 31/01/2022302640.000.000.00156.00156.00
117 FC4302030100182अमरदास फिरंता 31/01/202213192.006.800.000.006.80
118 FC4302030100182अमरदास फिरंता 13/12/2021232800.000.000.00120.00120.00
119 TF4301970100467अमरनाथ फिरंता 03/12/202131040.000.000.0016.0016.00
120 FC4302030100183अमरनाथ शिवभुषण 06/12/2021169168.000.000.0087.2087.20
121 FC4302030100183अमरनाथ शिवभुषण 06/12/202162080.0032.000.000.0032.00
122 FC4302030100183अमरनाथ शिवभुषण 28/01/2022128040.000.000.0066.0066.00
123 FC4302030100003अमराबाईमालिकराम 08/12/202127936.000.000.0014.4014.40
124 FC4302030180127अमरिका बाईनंदकुमार 24/12/202157424.000.000.0029.6029.60
125 TF4302030101982अमरिका बाई यदु मनीराम 09/12/2021154424.000.000.0079.6079.60
126 TF4302030101982अमरिका बाई यदु मनीराम 27/01/202218624.000.000.009.609.60
127 FC4302030100184अमरित मंगलू राम 27/12/202140352.000.000.0020.8020.80
128 FC4302030102212अमरीका बाई शंकर 01/02/202291568.000.000.0047.2047.20
129 TF4302030101704अमीत धर जवार 21/01/2022224264.000.000.00115.60115.60
130 TF4302030100381अमोलकुंवर भरतलाल 21/12/202155872.0028.800.000.0028.80
131 FC4302030100532अयोध्याकिसुन13/12/2021108640.000.000.0056.0056.00
132 TF4302030101490अयोध्या गिरउदयगिर17/12/202112416.006.400.000.006.40
133 TF4301970100590अर्जुन डेरहा 10/12/202183808.000.000.0043.2043.20
134 TF4302030101013अर्जुन पंचराम 02/02/2022147440.0076.000.000.0076.00
135 TF4302030101013अर्जुन पंचराम 02/02/202213968.000.000.007.207.20
136 FC4302030100334अर्जुन परसिया 20/01/202298552.0050.800.000.0050.80
137 FC4302030100334अर्जुन परसिया 20/01/202225608.000.000.0013.2013.20
138 FC4302030102917अर्जूनदुखवा08/12/2021121056.0062.400.000.0062.40
139 FC4302030100684अर्जून शंकर 27/12/202199328.000.000.0051.2051.20
140 TF4302030102056अर्जुन निषाद तुलाराम31/01/202213968.007.200.000.007.20
141 TF4302030101287अरूण कुमार हिरदे 15/12/202157424.0029.600.000.0029.60
142 FC4302030103153अरूणकुमारनोहरसिह07/01/2022125712.0064.800.000.0064.80
143 FC4302030103153अरूणकुमारनोहरसिह17/12/2021232800.00120.000.000.00120.00
144 TF4302030100204अरविन्‍द्र लखन 28/12/202177600.000.000.0040.0040.00
145 TF4302030100204अरविन्‍द्र लखन 28/12/202112416.006.400.000.006.40
146 FC4302030180003अलेख राम लीलू राम 19/01/202233368.0017.200.000.0017.20
147 FC4302030180003अलेख राम लीलू राम 19/01/20228536.000.000.004.404.40
148 FC4302030101950अवधरामथानू25/01/202227936.000.000.0014.4014.40
149 TF4302030100287अवधराम पुर्रू 14/12/2021124936.0064.400.000.0064.40
150 TF4302030100287अवधराम पुर्रू 14/12/202190792.000.000.0046.8046.80
151 TF4302030100287अवधराम पुर्रू 03/02/202220952.000.000.0010.8010.80
152 TF4302030101105अवधराम सुधारी 17/12/202117072.000.000.008.808.80
153 TF4302030101155अवधराम मत्‍तू 20/12/202164408.0033.200.000.0033.20
154 TF4302030101155अवधराम मत्‍तू 20/12/202125608.000.000.0013.2013.20
155 TF4301970101069अविनाश नंदू 03/12/202121728.0011.200.000.0011.20
156 TF4302030100059अश्‍वनी नान्‍हू 06/12/202158200.000.000.0030.0030.00
157 TF4302030100059अश्‍वनी नान्‍हू 06/12/202119400.0010.000.000.0010.00
158 FC4302030150104अश्‍वनीमयाराम17/12/202174496.0038.400.000.0038.40
159 TF4302020100338अश्‍वनी लालजी 09/12/2021123384.000.000.0063.6063.60
160 TF4302020100338अश्‍वनी लालजी 09/12/2021152872.0078.800.000.0078.80
161 TF4302020100338अश्‍वनी लालजी 27/01/202210864.005.600.000.005.60
162 TF4302030100435अश्‍वनी कुमार तकेतराम 07/01/2022114848.0059.200.000.0059.20
163 TF4302030101949अश्‍वनी कुमार बच्‍चे लाल22/12/202149664.0025.600.000.0025.60
164 TF4302030100787अश्‍वनी कुमार मंगलू 16/12/202124832.000.000.0012.8012.80
165 TF4302030101946अश्‍वनी कुमार साहू विष्‍णु साहू 06/01/202235696.0018.400.000.0018.40
166 TF4302030100872अशोक ईश्‍वरी 31/01/2022197880.000.000.00102.00102.00
167 TF4302030100872अशोक ईश्‍वरी 31/01/202215520.008.000.000.008.00
168 FC4302030160004अशोकपन्नालाल01/12/202160528.000.000.0031.2031.20
169 FC4302030160004अशोकपन्नालाल01/12/202169840.0036.000.000.0036.00
170 FC4302030180033अशोक मोहन 27/01/202286912.000.000.0044.8044.80
171 FC4302030160418अशोक रामस्‍वारूप 17/12/202118624.000.000.009.609.60
172 FC4302030160418अशोक रामस्‍वारूप 17/12/202117072.008.800.000.008.80
173 TF4302030100323अशोक कुमार करतारसिंह 14/12/2021232024.00119.600.000.00119.60
174 TF4302030100323अशोक कुमार करतारसिंह 14/12/202155872.000.000.0028.8028.80
175 TF4302030100629अशोक कुमार ठाकुर राम 09/12/202140352.0020.800.000.0020.80
176 TF4302030100414अशोक कुमार पीलूराम 20/01/2022103208.0053.200.000.0053.20
177 TF4302030100414अशोक कुमार पीलूराम 20/01/202227160.000.000.0014.0014.00
178 FC4302030102094अशोक कुमारबुधराम 01/02/2022100880.0052.000.000.0052.00
179 FC4302030102094अशोक कुमारबुधराम 01/02/20226208.000.000.003.203.20
180 FC4302030180038अशोकसिंह जयसिंह 09/12/2021142784.000.000.0073.6073.60
181 TF4301970101122असीम अमरनाथ03/12/202118624.009.600.000.009.60
182 FC4302030102916अहिल्‍याभरतकुमार08/12/202120952.000.000.0010.8010.80
183 FC4302030102916अहिल्‍याभरतकुमार02/02/202218624.000.000.009.609.60
184 FC4302030102916अहिल्‍याभरतकुमार02/02/20226984.003.600.000.003.60
185 FC4302030103508अहिल्या बाई तिजू राम 03/12/202135696.000.000.0018.4018.40
186 TF4302030101201अहिल्‍याबाई जयसिंह 02/12/20219312.004.800.000.004.80
187 FC4302030180310आकाशधर दीवान राजेन्‍द्रधर दीवान07/01/2022232800.00120.000.000.00120.00
188 FC4302030180052आजुराम बैसाखु 28/01/202245784.000.000.0023.6023.60
189 FC4302030104497आजूरामअधिनवा08/12/202127936.000.000.0014.4014.40
190 FC4302030104497आजूरामअधिनवा08/12/202131040.0016.000.000.0016.00
191 TF4302030101756आजूराम पंचूराम 28/01/202228712.0014.800.000.0014.80
192 TF4302030101756आजूराम पंचूराम 28/01/20229312.000.000.004.804.80
193 FC4302030101952आजूरामभैयाराम25/01/202262856.0032.400.000.0032.40
194 FC4302030101952आजूरामभैयाराम25/01/20223880.000.000.002.002.00
195 FC4302030100526आजूराम सौपत 31/01/202269064.000.000.0035.6035.60
196 FC4302030100526आजूराम सौपत 31/01/202212416.006.400.000.006.40
197 TF4302030100877आत्‍माराम कन्‍हैयालाल 06/12/202124056.0012.400.000.0012.40
198 TF4302030100326आत्‍माराम दीनदयाल 14/12/202128712.0014.800.000.0014.80
199 TF4301970100740आत्‍माराम लखन 03/12/202144232.000.000.0022.8022.80
200 TF4301970100740आत्‍माराम लखन 03/12/202139576.0020.400.000.0020.40
201 TF4302030101877आत्‍माराम साहू रामगोपाल साहू 25/01/202210864.000.000.005.605.60
202 TF4302030100162आनंद उदेराम 17/12/202172944.000.000.0037.6037.60
203 TF4302030100683आनंद कुमार नरसिंग 21/01/202224832.000.000.0012.8012.80
204 FC4302030103727आनंद कुमार बिरझू 21/12/2021117952.0060.800.000.0060.80
205 FC4302030100165आनंद बाई भगेला 05/01/202286912.0044.800.000.0044.80
206 FC4302030103929आशाराम खोरबाहरा 07/12/202161304.000.000.0031.6031.60
207 FC4302030103929आशाराम खोरबाहरा 07/12/202116296.008.400.000.008.40
208 TF4302030101291आशाराम गोपाल 28/01/202240352.000.000.0020.8020.80
209 FC4302030103043आशाराम भंगी15/12/2021194000.00100.000.000.00100.00
210 TF4301970100468आशीष अमरनाथ 03/12/202117072.008.800.000.008.80
211 TF4302030100118आशीष मनहरण 17/12/202129488.000.000.0015.2015.20
212 TF4302030101767आशीष धर जवाहर 21/01/2022129592.000.000.0066.8066.80
213 TF4302030101767आशी